Pangatnig: Ano ang Pangatnig, Uri at Halimbawa nito

Posted on

Tulad ng iba pang bahagi ng pananalita tulad ng pandiwa, panghalip, pang-uri, at pang-abay, ang pangatnig ay isang mahalagang elemento sa pagbuo ng mga pangungusap. Sa pagtutok sa paksang ito, layon nating unawain ang kahulugan ng pangatnig, ang iba’t ibang pangkat nito, ang mga paggamit nito, at ang mga uri na maaari nitong magkaruon. Mahalaga rin na maipaliwanag kung paano ito naglalarawan ng relasyon sa pagitan ng mga salita o parirala sa isang pangungusap.

Sa buod, itinuturo ng pahinang ito ang pangunahing bahagi ng pangatnig kasama ang halimbawa at tamang paggamit sa pangungusap. Ito’y layunin na mapalawak ang kaalaman sa Filipino at siguruhing wasto ang paggamit ng pangatnig sa iba’t ibang komunikasyon. Sa ganitong paraan, tinatangkang maabot ang mas matalim na pang-unawa at epektibong pag-aapply ng mga konsepto sa pang-araw-araw na wika.

Ano ang Pangatnig
Ano ang Pangatnig

Ano ang Pangatnig?

Sa Ingles, ang pangatnig o conjunction ay mga salita o lipon ng mga salita na nag-uugnay sa dalawang bahagi ng pangungusap, tulad ng salita, parirala, o sugnay. Ito ay ginagamit upang mabuo ang kabuuan ng kaisipan o mensahe sa isang pahayag. Karaniwan, matatagpuan ang pangatnig sa simula o gitna ng pangungusap, at ito ay naglalarawan ng ugnayan o relasyon sa pagitan ng mga bahagi ng pangungusap.

Ang pangatnig ay nagtataglay ng iba’t ibang gampanin sa isang pangungusap, kabilang ang pagbubuklod ng ideya, pagpapahayag ng kaibahan, pagsasaad ng sanhi at epekto, pagbibigay ng halimbawa, at iba pa. Sa bawat uri ng pangatnig, nagbibigay ito ng iba’t ibang kulay at anyo sa pagpapahayag. Mahalaga ang papel ng pangatnig sa pag-unlad ng isang makabuluhang komunikasyon, at sa pagsasanay ng wastong paggamit nito, nagiging mas malinaw at masining ang paglalahad ng ideya sa mga pangungusap.

Sa pag-unawa sa kahalagahan ng pangatnig, bukas ang pinto sa mas malalim na pag-aaral ng wika at sa pagpapalalim ng kaalaman sa estruktura ng pangungusap. Sa ganitong paraan, mas magiging masigla ang wikang Ingles at mas magiging epektibo ang pagpapahayag ng mga kaisipan at mensahe sa iba’t ibang larangan ng komunikasyon.

Mga Halimbawa ng Pangatnig sa Pangungusap

Ang pag-unlad ng kasanayan sa wika ay hindi maaaring magtagumpay nang hindi napagtutuunan ng pansin ang mga pangatnig. Sa paksang ito, tatalakayin natin ang kahalagahan ng pangatnig sa pangungusap at ipapakita ang iba’t ibang halimbawa nito.

 1. Ang puso ko’y masaya, subalit inaapi ng problema.
 2. Gusto kong maglibot, ngunit tinawag ako ng responsibilidad.
 3. Sarap ba ng adobo o mas pabor ka sa sinigang?
 4. Plano kong mag-aral, pero nahihirapan ako sa math.
 5. Bibigyan kita ng ngiti kung magbibigay ka ng oras.
 6. Usapang pangarap, habang tayo’y naglalakad sa ilalim ng mga bituin.
 7. Magtanim ng halaman para sa kinabukasan, upang maiwasan ang pagbaha.
 8. Dalhin mo ang pala at walis, at magsanay ng disiplina.
 9. Mamasyal tayo sa tindahan ni Myla, sakaling makakita ng bagong kasuotan.
 10. Masigla at masaya si Aira, kaya’t paborito siya ng lahat.

Ang mga pangatnig ay nagbibigay-kulay sa mga pangungusap, nagdadagdag ng kakaibang dimensiyon sa komunikasyon.

Uri ng Pangatnig

1. Pangatnig na Panlinaw: Pagsusuri ng Malayang Pagpapahayag

Nakatuon tayo sa panlinaw, isang bahagi ng wika na naglilinaw ng kaisipan o kabuuan ng isang pahayag. Sa pag-usisa sa mga halimbawa nito, maaari nating lalong maunawaan kung paanong ang pangatnig ay nagbibigay-linaw sa kahulugan ng pangungusap.

Pangatnig na Panlinaw sa Pangungusap:

 1. Nag-usap na kami sa baranggay kung kaya’t ang kasong ito ay tapos na.
 2. Umamin na si Mando, kaya’t makakalaya na si Rico sa pangbintang.
 3. Ang prinsipal ay umuwi na, kung gayon, maaari na rin tayong umuwi.
 4. Nagpaalam na si Ambo sa mga magulang ni Selya, kaya’t silang dalawa ay magpapakasal na.
 5. Ginawa ko na sa paaralan ang takdang aralin, kaya pag-uwi, maglalaro na lang ako.

Sa pangatlong pahayag, napagtanto natin ang paggamit ng panlinaw upang magbigay-kahulugan sa pangungusap. Sa pag-uusap sa baranggay o pagpapakasal, nagbibigay liwanag sa takbo ng kwento. Karaniwan, ito’y nagpapakita ng malinaw na ugnayan sa pagitan ng mga ideya, nagpapabukas sa masusing pagsusuri ng wika at pag-unawa sa konteksto ng pangungusap.

2. Pangatnig na Panubali: Iba’t Ibang Paraan ng Pag-aalinlangan

Naghahatid ang pangatnig na panubali ng diwa ng pag-aalinlangan sa isang pahayag. Gamitin ito ng maingat at masusi upang malinaw na maidulot ang tunay na kahulugan.

Pangatnig na Panubali sa Pangungusap:

 1. Gawin mo na agad ang sinabi ni itay, kung ayaw mong mapalo.
 2. Sakaling hindi ako makapunta bukas, sabihin mo na lang sa akin ang mapag-uusapan sa pulong.
 3. Tinanggap mo na sana ang alok niyang trabaho, disin sana’y may maiipon ka bago mag-Pasko.
 4. Hindi naman mahirap ang buhay kung marunong ka lang dumiskarte.
 5. Kapag sumama si Judy, ay sasama na rin ako.

Sa mga halimbawa ng pangatnig na panubali, maaari nating maunawaan ang kahalagahan ng pag-aalinlangan sa komunikasyon. Sa pagtataglay ng ganitong salita, bukas ang pinto sa masusing pagsusuri at mas malalim na pang-unawa sa tunay na kahulugan ng bawat pahayag. Maaaring magdulot ito ng pag-unlad sa ating kakayahan na makipagtalastasan at maipahayag ang ating saloobin sa tamang paraan.

3. Pangatnig na Paninsay: Sa Gitna ng Salungatan

Ang paninsay ay isang daan upang salungatin ang dalawang bahagi ng pangungusap. Sa mga sumusunod na halimbawa, makikita natin ang uri ng pahayag na nagpapahayag ng kakaibang kaisipan.

Pangatnig na Paninsay sa Pangungusap:

 1. Kasama ko sila sa biyahe, pero pagdating ko sa bahay, si Nanay ay galit.
 2. Si Arriane’y yumaman, datapwat ang kanyang pinagmulan ay kahirapan.
 3. Nakakuha ako ng mataas na marka sa pagsusulit, kahit hindi ako nag-review.
 4. Magarbo ang handaan, samantalang baon naman sa utang.
 5. Napangasawa niya ang mayaman, bagaman siya ay nagmula sa simpleng buhay.

Sa pamamagitan ng mga halimbawa, mas nauunawaan natin kung paanong nagbibigay kulay at buhay ang paninsay sa ating mga pahayag. Nagiging masusi tayong tagapagmasid, nagmumula sa pangatnig na ito, na nagdadala ng linaw sa gitna ng di-mabilang na ideya

4. Pangatnig na Pamukod: Paghihiwalay ng Diwa sa Wika

Sa likod ng pangatnig na pamukod, bukas ang pintuan ng pagsusuri sa mga pagkakaiba at paglilimita. Ang mga halimbawa’y naglalakbay sa pag-unlad ng pangungusap.

Pangatnig na Pananhi sa Pangungusap:

 1. Sa init ng araw, kahit malakas ang ulan, tumuloy pa rin sa biyahe ang magkasintahan.
 2. Bagamat napagod sa trabaho, natuwa pa rin sa simpleng saya ng pamilya.
 3. Pagod man sa pag-aaral, masigla pa rin ang pag-unlad sa karera ng mga mag-aaral.
 4. Sa kaharian ng puso, kahit anong hadlang, nagtatagumpay ang pagmamahalan ng dalawang pusong tapat.
 5. Kahit maulan, masigla pa rin ang damdamin sa loob ng masayang tahanan

Ang pangatnig na pamukod ay nagpapakita ng pag-aalinlangan at pag-iiba. Dito nag-uumpisa ang paglalakbay sa pangungusap, isang daan tungo sa masusing pang-unawa.

5. Pangatnig na Pananhi: Pagsusuri sa Sanhi at Bunga ng Kilos

Ang pangatnig na pananhi ay naglalayong magbigay liwanag sa mga pangyayaring nagaganap sa ating paligid. Ang mga halimbawa ay nagtatampok ng pagkakaroon ng sanhi o rason sa likod ng bawat kilos.

Pangatnig na Pananhi sa Pangungusap:

 1. Natagpuan ni Mia ang nawawalang alahas niya, sapagkat tinulungan siya ni Jake.
 2. Nagkaruon ng dagdag na pasanin sa kanilang trabaho, dahil sa hindi inaasahang pandemya.
 3. Lumipat sa bagong bahay si Sofia, sanhi sa pagtaas ng presyo ng upa sa dating tirahan.
 4. Nagtagumpay ang proyekto ng paaralan, sapagkat nagtulungan ang mga mag-aaral.
 5. Naging maayos ang traffic, dahil sa pagbubukas ng bagong kalsadang mas mabilis ang daan.

Ang pangatnig na pananhi ay nag-aalok ng pag-unlad sa pangungusap, nagbubukas ng pintuan sa malalim na pagsusuri sa mga pangyayari sa likod ng kilos ng bawat isa.

6. Pangatnig na Panapos: Pagtatapos ng Pagsalita

Ang pangatnig na panapos ay parang huling patak ng ulan, nagdadala ng katapusan sa bawat pahayag. Sa mga halimbawa, masusing ipinakikita ang paggamit nito sa pangungusap.

 1. Sa huli, narating din ni Maria ang kanyang pangarap.
 2. Sa dulo ng usapan, napagtanto ng magkasintahan ang kabiguan ng kanilang relasyon.
 3. Sa wakas, natagpuan din ni Alex ang nawawalang kanyang susi.
 4. Sa simula at sa wakas, ang kanyang paglalakbay ay puno ng aral.
 5. Sa huli, bumitaw siya sa pag-asa at nagtulungan silang magtayo ng mas maunlad na komunidad.

Sa tulong ng pangatnig na panapos, nagiging malinaw ang pagtatapos ng bawat pahayag, naglalaman ng kahulugan at bisa na bumabalot sa huling salita.

7. Pangatnig na Panimbang: Pagbibigay-Dagdag na Kaalaman

Ang panimbang ay tila bituin sa langit, nagbibigay liwanag sa mga detalye. Sa mga halimbawa na ito, kitang-kita ang kahalagahan ng pahayag sa pagdadagdag ng kaisipan.

Pangatnig na Panimbang sa Pangungusap:

 1. Ang laging kasama niya sa biyahe ay ang kanyang laptop.
 2. Kahit mahirap ang trabaho, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho sa kanyang pangarap.
 3. Nagbukas ng bago at malaking negosyo ang magkasintahan, saka nagsimula ang kanilang kasalukuyang tagumpay.
 4. Anupa’t sa buwisit na trapiko, patuloy ang masiglang paglago ng ekonomiya.
 5. Pati ang masalimuot na isyu sa politika, naging bahagi ng kanilang masusing diskusyon.

Ang pangatnig na panimbang ay nagpapayaman sa pangungusap, nagbubukas ng mas maraming impormasyon, at nagdudulot ng mas matalim na pang-unawa.

8. Pangatnig na Pamanggit: Pagbibigay Diin sa Pananaw ng Iba

Ang pangatnig na pamanggit ay parang tinig ng ibang tao na nagpapahayag ng sariling kuro-kuro. Sa mga sumusunod na halimbawa, mapagtutuunan natin kung paano ito naglalaman ng haka-haka at opinyon.

Pangatnig na Pamanggit sa Pangungusap:

 1. Sa sinabi niyang “Sarap ng kape dito,” daw, itinry ko, at tama nga, masarap.
 2. Nakatanggap daw siya ng regalo mula sa’yo, sabi ni Luis.
 3. Di umano, siya ang nagsimula ng kumulut-kulot na kwento tungkol sa kanilang barkada.
 4. Sabi ng guro, maaasahan daw ang pagbabago sa takbo ng klase ngayong taon.
 5. Sumama ka na raw sabi ni Chona, siguradong magiging masaya tayo.

Ang pangatnig na pamanggit ay nagbubukas ng pinto sa iba’t ibang opinyon at perspektiba, nagdudulot ng mas malalim na pag-unawa sa mga pangyayari.

9. Pangatnig na Panulad: Paglalapat ng Kaisipan sa Magkatulad na Sitwasyon

Ang panulad ay parang ilaw na nagliliwanag sa kahalagahan ng pag-unawa sa magkatulad na pangyayari. Sa mga halimbawa, mahahalata ang pangatnig sa pagbibigay-diin sa kaugnayan ng mga kilos at resulta.

Pangatnig na Panulad sa Pangungusap:

 1. Kung sino ang nagmamahal, siyang dapat ding magpatawad.
 2. Kung gaano kahalaga ang edukasyon, siya ring susi sa tagumpay.
 3. Kung ano ang itinanim ngayon, siyang aanihin sa hinaharap.
 4. Kung sino ang may malasakit, siyang nagiging inspirasyon ng iba.
 5. Kung gaano kalakas ang ulan, siyang kalakas din ng bagyo.

Ang pangatnig na panulad ay naglalaman ng mga prinsipyong bumubuklod sa magkatulad na pangyayari, nag-aambag sa masusing pagsusuri at pag-unawa ng buhay.

10. Pangatnig na Pantulong: Gabay sa Hangarin at Layunin

Ang pangatnig na pantulong ay parang tatsulok na nagdadala ng kahulugan sa bawat yugto ng pangungusap. Sa mga halimbawa, masusubukan natin kung paano ito nagpapahayag ng hangarin at layunin.

Pangatnig na Pantulong sa Pangungusap:

 1. Nagbibigay inspirasyon siya sa klase, sapagkat pangarap niyang maging valedictorian.
 2. Kapag naipasa mo ang eksamen, ibibigay ko sayo ang regalo ko.
 3. Upang mapaligaya ang mga magulang, nagtatrabaho siya ng maayos.
 4. Para sa kalusugan ng iyong katawan, nag-eexercise ka araw-araw.
 5. Dahil sa mga bitamina, mas gumaganda ang iyong kutis.

Ang pangatnig na pantulong ay naglalarawan ng malalim na hangarin at layunin, nagdudulot ng linaw sa kahulugan ng bawat galaw at desisyon.

Pangkat ng Pangatnig

1. Pangatnig na Pumipigil sa Magkatimbang na Bahagi

Sa larangan na ito, nagsisilbing kasangkapang panitikan ang pangatnig upang patibayin ang koneksyon sa pagitan ng dalawang magkatimbang na yunit. Binubuo ito ng mga salitang “o,” “ni,” “maging,” “at,” “‘t,” at “kundi.”

Ang bahaging ito ng pangatnig ay may kakayahang magdulot ng pagpapakita ng kontrast o pagtatambal ng mga ideya. Pinaigting nito ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bahagi sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagtutol o pagbabanggit ng magkasunod na kaisipan.

Sa kontekstong ito, maaari ring gamitin ang mga pangatnig tulad ng “ngunit,” “subalit,” “datapwat,” “bagamat,” at “pero” upang magbigay-diin sa pagpapahayag ng pag-iba o kawalan ng pagkakatugma.

Mga Bagong Halimbawa sa Pangungusap:

 1. Naglakbay ako patungong Paris, o mas kilala bilang Lungsod ng Pag-ibig.
 2. Ang ganda ng tanawin, ni hindi ko inaasahan.
 3. Mahalaga ang edukasyon, maging sa simpleng paraan.
 4. Nakapag-empake na sana si Maria, ‘t kaso nawala ang kanyang pasaporte.
 5. Siya ay mayaman, kundi man ay masigla ang kanyang puso.

Sa paraang ito, nabibigyan natin ng masusing pagsusuri ang gamit ng pangatnig upang mapalalim ang pag-unawa sa pag-aambag nito sa pagbuo ng masusing teksto.

2. Pangatnig na Pumipigil sa Di-Magkatimbang na Bahagi

Sa aspeto na ito, nagtatrabaho upang maiugnay ang mga di-magkatimbang na yunit, lalo na kapag naglalaman ito ng sanhi o dahilan. Maaaring gamitin ang mga salitang “dahil sa,” “sapagkat,” “o palibhasa.” Maari rin itong makipag-ugnay gamit ang mga tulad ng “kung,” “kapag,” “pag,” at mga pangatnig na naglilinaw tulad ng “kaya,” “kung gayon,” o “sana.”

Mga Bagong Halimbawa sa Pangungusap:

 1. Dahil sa malakas na ulan, nabaha ang buong kalsada.
 2. Palibhasa anak-mayaman, si Arnel ay ubus-ubos biyaya.
 3. Kung nandoon si Vina, dadalo ako sa party.
 4. Nagsusumikap siyang makapagtapos ng pag-aaral dahil sa hirap ng buhay.
 5. Bibilhin ko ‘yan sana kapag hindi ka na makulit.

Sa ganitong paraan, mas nailarawan natin ang koneksyon sa pagitan ng mga bahagi ng pangungusap at naitatampok nang mas malinaw ang dahilan o kondisyon na nagbubuklod sa kanilang ugnayan.

Gamit ng Pangatnig

1. Pangatnig na Nagpapakita ng Ugnayan sa Dalawang Salita

Sa aspeto na ito, ang pangatnig ay naglalarawan ng koneksyon o ugnayan sa pagitan ng dalawang salita sa loob ng pangungusap. Maaaring gamitin ang mga salitang “at,” “saka,” “pati,” “gayundin,” at iba pa upang ipakita ang ugnayan o pagsasanib ng dalawang ideya.

Mga Bagong Halimbawa sa Pangungusap:

 1. Mabait sina Ate at Kuya sa akin.
 2. Gusto ko ng bola pati lobo.
 3. Ang relo pati singsing ay regalo sa akin ni Nanay.
 4. Pupunta kami sa Baguio gayundin sa Ilocos sa susunod na taon.
 5. Bibili ako ng damit at sapatos.

Sa ganitong paraan, mas nai-highlight ang ugnayan ng dalawang salita sa pangungusap, na nagbibigay-diin sa kanilang koneksyon o pagkakasunod-sunod.

2. Pangatnig na Nag-uugnay sa Dalawang Parirala

Sa larangan na ito, ang pangatnig ay nagbibigay-diin sa ugnayan o koneksyon ng dalawang parirala sa loob ng pangungusap. Maaaring gamitin ang mga salitang “at,” “o,” “saka,” “pati,” at iba pa upang magbigay ng pagsasanib ng dalawang ideya o pangyayari.

Mga Bagong Halimbawa sa Pangungusap:

 1. Ang paborito kong libangan ay ang pag-awit sa entablado at paglalaro ng basketbol.
 2. Sa aming bakuran, mayroon akong mga alagang hayop at mga tanim na halaman.
 3. Ayaw kumain o saka nagkasakit ng malubha ang aso kaya namatay.

Sa pamamagitan ng pangatnig, mas lalong naihahayag ang ugnayan ng dalawang parirala at nagiging mas malinaw ang relasyon sa pagitan ng ideya o pangyayari na kanilang iniuugma.

Konklusyon

Sa paglalakbay sa mundong wika, ang pangatnig ay nagiging gabay at tulay, nagbubuklod sa bawat bahagi ng pangungusap. Ito’y isang makapangyarihan at masalimuot na elemento na nagbibigay buhay sa ating pakikipagtalastasan. Sa pagsusuri ng mga halimbawa, natutunghayan ang kahalagahan ng mga ito sa pag-usbong ng mga ideya sa bawat pahayag.

Ang nagbibigay koneksiyon sa mga salita, laman ng karanasan, at kasaysayan ng taglay nitong indibidwal. Sa paglalakbay ng wika, mahalaga ang pagtuklas sa pangatnig para sa masusing paghulma ng kaisipan. Pangwakas, ito’y alamat ng kaalamang wika, naghahamon na masusing galugarin, alamin, at pahalagahan sa pang-araw-araw na paggamit ng wikang Filipino.