Florante at Laura Tagalog: Buod, Full Story, at Summary

Posted on

Sa tuwing binubuklat ang mga pahina ng epikong “Florante at Laura,” parang isang pintig ang nararamdaman sa kasaysayan ng Pilipinas. Tulad ng paghinga ng hangin, bumabalot ito sa atin ng isang mahiwagang alon ng kultura at kasaysayan. Ang bawat kabanata ay isang paglalakbay sa nagdaang panahon, isinusuong tayo sa kakaibang mundo ng pag-ibig, kagitingan, at pag-asa. Sa pagtatanghal ni Francisco Sionil José sa bawat hakbang ng epiko, hindi lamang tayo nagiging tagapakinig, kundi nagiging bahagi rin tayo ng mga pagniningas ng mga tauhan. Ang mga kaharian, kapangyarihan, at kagandahan ng wika ay naglalaro sa ating mga mata at isinasalaysay ng mga titik na mayroong buhay at damdamin. Ganito ang likha ni José, isang maestro ng panitikan na nagdadala sa atin sa mga kabanata ng “Florante at Laura” ng may ningning at hiwaga, isinusulat para sa puso at isipang Pilipino.

Sa pagkilala sa mga salitang umaarangkada sa talasalitaan ng nobela, binubuklat natin ang isang yaman ng mga salitang bumabalot sa ating kultura. Ang pag-aaral ng mga ito ay hindi lamang isang simpleng pag-unlad ng ating bokabularyo, kundi isang paglalakbay patungo sa kamalayan ng mga kahulugan at karanasan ng mga sinaunang Pilipino. Sa pamamagitan ng pag-alam sa mga pahayag at pamamaraang gamit sa epiko, nakakamtan natin ang isang mas malalim na pang-unawa sa mga ugat ng ating identidad bilang isang lahi. Ang mga katagang bumabalot sa kwento ay hindi lang mga letra, kundi hiyas na nagpapakita ng kahulugan ng pagiging Pilipino sa ilalim ng naglalakihang puno ng literatura ni José.

Talaan ng Nilalaman

Florante at Laura: Pag-uulat sa Bawat Yugto at mga Mistulang Salita

Florante at Laura Tagalog
Florante at Laura Tagalog

Kay Selya

Sa palad ni Selya, binabalikan ang masalimuot at makulay na nakaraan ni Balagtas, ang dakilang makata. Ang di-mabilang na kwento ng Florante at Laura ay ibinabalik-alala ni Selya sa mga pusong nagdaan.

Sa bawat nota ng kanyang awit, bumabalot ang tamis at pait ng nakaraang pag-ibig, isinusulat ng mayamang damdamin. Ang paglalakbay sa bawat kabanata ng epikong ito ay tila paglipad sa makulay na lupain ng pagsusumikap at pag-ibig. Sa pagtunog ng bawat pahina, nadarama ang sigla at lungkot ng karanasan ni Balagtas.

Selya, sa pag-awit ng kanyang saloobin, nagdadala ng bagong pagsilay sa epikong ito, hindi lamang bilang alaala kundi isang buhay na bumabalik sa atin, nagbibigay-daan sa mga bagong puso na matuklasan ang ganda ng Florante at Laura sa kanyang sariling panahon.

Sa mga magbabasa nito

Sa pananaliksik ng may-akda, ang Florante at Laura ay tila bubot sa unang tingin dahil sa mura at hilaw nitong anyo. Ngunit, sa matalinong pagmamasid, matatamasa ang kakaibang linamnam na taglay ng nilalaman.

Mahalaga ang paalala na suriin muna ang akda bago ito sumpungin. Ito’y tulad ng pangangaral kay Sigesmundo na sa sobrang pagbabago ng kanyang berso, nauwi sa pagiging alat ng kanyang matamis na tula. Ang ganitong babala’y taglay ng malalim na pang-unawa sa sining ng panitikan at nagsisilbing gabay sa pagsaliksik at pagsusuri ng mga likhang-kamay ng mga makata. Ito’y hindi lamang isang simpleng babala, kundi isang paanyaya na saksihan ang ganda ng Florante at Laura nang may kabatiran at pagninilay-nilay.

Paglalakbay sa Kagubatan: Pagbubukas ng Florante at Laura (Saknong 1-7)

Sa simula ng epikong “Florante at Laura,” ipinasilip tayo sa isang madilim, masukal, at misteryosong kagubatan. Dito, nakatanim ang mga mabangis na nilalang tulad ng serpyente, leon, at tigre.

Ang kalikasan ng kagubatan ay nagbibigay saysay sa kwento. Ang mga dahon at sangang humihiwalay sa liwanag ng araw ay nagdadala ng kapangyarihan ng dilim sa lugar na ito.

Talasalitaan:
Masukal – damuhan na mataas
Mapanglaw – malamlam
misteryoso
Serpyente – ahas

Nasa ilalim ng mga dahon, nararanasan ang alindog ng likas na yaman ng gubat. Ang paglalakbay sa mga unang saknong ay parang pagtatanghal sa teatro ng kalikasan, kung saan ang mga tauhan na mga hayop ay nagdadala ng sariling kasaysayan at magandang pagkakataon sa pakikipagsapalaran.

Sa pagtalima sa kagubatan, maaaring masulyap ang kaharian ng mga nilalang na maaaring maging susi sa tagumpay o kabiguan ng mga pangunahing karakter. Isang simula na nagpapakita ng ganda at kabatiran ng mundong nilikha ni Balagtas.

Buod ng Kabanata 2: Ang Pag-Asa ni Florante sa Puno ng Higera (Saknong 8-24)

Sa pusod ng kagubatan, natagpuan si Florante na nakatali sa puno ng higera. Ang mga kamay, paa, at leeg nito’y nagdudulot ng matinding paghihirap.

Sa kabila ng kanyang pangyayari, ang mukha ni Florante ay bumabalot ng angking kagandahan, tila isang Adonis. Kahit sa gitna ng pagdurusa, ang ganda ng kanyang mukha’y hindi napapawi.

Talasalitaan:
Higera – puno ng malalapad na dahon
Nakagapos – nakakadena
Naaaninag – nabubuksan
Adonis – binatang puno ng ganda, iniibig ni Venus

Ang pagkakatali ni Florante sa higera ay nagdudulot ng pangamba at paghihirap. Ngunit sa kabila ng mga tanikala, buhay ang pag-asa sa kanyang mukha, tila isang pag-awit ng kaharian ng pag-ibig at tapang sa kabila ng pagsubok.

Buod ng Kabanata 3: Ang Pagluha ni Florante sa Ala-ala ni Laura (Saknong 25-32)

Kahit halos sumuko na ang puso ni Florante, laging naguguni-guni ang kanyang isipan na naroroon si Laura, sa kandungan ni Konde Adolfo.

Kahit puno ng dusang ipinapataw sa kanya ng langit, handang-kamtin ito ni Florante. Sa kabila ng pangungulila, nais lamang niyang makaramdam ng ala-ala mula kay Laura.

Talasalitaan:
Naguguni-guni – iniisip
Kandungan – yakap
Dusa – pagtitiis
Ipapataw – ipinapatawad
Sumagi – dumaan

Kahit may pasanin ng paghihirap, ang pag-asa at pag-ibig ni Florante para kay Laura ay naglalakbay sa kanyang mga mata. Sa bawat pag-iyak, ito’y nagsisilbing panalangin na sana’y balikan siya ng ala-ala ng minamahal.

Buod ng Kabanata 4: Ang Pagluha ng Puso ni Florante (Saknong 33-54)

Mula ulo hanggang paa ni Florante, kita ang bangis ng kanyang kapighatian. Hindi maunawaan ni Florante kung paano siya niloko ni Laura kahit siya’y lubos na nagmahal.

Sa likod ng kagandahan ni Laura, may pusong mapaglilo na nagtatago. Lumalim pa ang sugatang nararamdaman ni Florante sa pag-alaala ng mga oras na ini-alay ni Laura sa kanyang pagnanasa.

Sa sobrang sakit at panghihinagpis, nawalan ng malay si Florante, nahulog sa pagkakahimlay, tila ang puso’y hindi na kayang dalhin pa ang bigat ng pagluha.

Talasalitaan:
Kapighatian – lungkot, hinagpis
Mapaglilo – mapagsalita
Paghihinagpis – matinding pagluha, pagdurusa

Ang pusong sawi ni Florante ay isang pintig ng kanyang pagdurusa at sakit. Ang pagkamatay ng pag-asa ay isang matinding paghamon para sa binatang puno ng pangarap at pagmamahal.

Buod ng Kabanata 5: Ang Pangungulila ni Florante kay Laura (Saknong 55-68)

Palagiang tinatawag ni Florante si Laura, itinuturing na solusyon sa kanyang kahirapan. Nagnanais siyang balikan ang mga oras na inaayos siya ni Laura, tuwing may kalawang ang kanyang kasuotan.

Ang sakit sa puso ni Florante ay maaaring mawala kung magagampanan ni Laura ang kanyang papel bilang tagapag-alaga at inspirasyon. Sa kabila ng kanyang panawagan, ang boses ni Florante ay naglalaro lamang sa hangin, walang sinumang nakaririnig.

Talasalitaan:
Panay – laging
Makakapawi – makapaglalaho
Nais – gustong-gusto
Ungol – tinig ng pangungulila

Ang pangungulila ni Florante ay isang daing na pumapaslang sa kanyang diwa, isang pag-asa na muling makita si Laura. Ang pangungulila ay isang walang hanggang awit ng pag-ibig na tanging si Laura lamang ang maaaring makakapagpahupa.

Buod ng Kabanata 6: Ang Pagsulpot ni Aladin (Saknong 69-82)

Biglang dumating si Aladin, isang gererong Moro mula sa Persiya, sa kagubatan. Umupo siya sa ilalim ng punongkahoy at nagluha habang binabanggit ang pangalan ni Flerida.

Sa pag-iyak, inilahad ni Aladin ang pangalan ni Flerida, at kanyang ibinahagi na kung hindi lang ang kanyang ama, si Sultan Ali-Adab, ang umagaw kay Flerida, hindi niya kakampihan ito sa isang marahas na laban.

Talasalitaan:
Gerero – mandirigma
Moro – Muslim, galing sa Moro
Marahas – mabagsik, malupit

Ang pagdating ni Aladin ay nagdadala ng hindi malinaw na damdamin. Ang kanyang pag-iyak at pangako ng gera ay nagbibigay ng bagong aspeto sa kwento, nagdudulot ng tanong kung paano makakakaapekto ito sa landas ni Florante at sa iba pang mga karakter.

Buod ng Kabanata 7: Pag-alala at Pananampalataya

Sa kagubatan ng Albania, nadarama ni Aladin ang pag-iyak ni Florante, ang binatang naipit sa puno ng higera. Nagugunita ni Florante ang masamang pagnanakaw ng kanyang ama na si Duke Briseo ng ulo, isang pangyayari na kanyang kinasuklaman dahil sa kagagawan ni Konde Adolfo.

Talasalitaan:

 • Pananampalataya – ang likas na tiwala sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos.
 • Nadarama – ang malalim na nararamdaman o nauunawaan.
 • Kinasuklaman – ang matinding galit o pagkamuhi.

Buod ng Kabanata 8: Pag-ibig at Luha

Si Aladin, sa pagmumuni-muni sa naririnig, ay naaawa kay Florante. Nalaman niya ang matinding pagkakaiba sa pagitan ng pag-iyak ni Florante para sa yumaong ama at ang sariling pagluha ni Aladin dahil sa pag-agaw sa kanyang ama na si Sultan Ali-Adab kay Flerida.

Talasalitaan:

 • Pagmumuni-muni – masusing pag-iisip o pagninilay-nilay.
 • Pagkakaiba – ang pagkaka-iba o pagkaka-tangi ng dalawang bagay.
 • Pag-agaw – ang pagsakop o pagkuha ng isang bagay mula sa iba.

Buod ng Kabanata 9: Panganib at Pamamaalam

Nagpapatuloy si Florante sa pagluha, habang papalapit ang dalawang leon. Handa na itong lumaban, ngunit sa kabila ng kahandaan ng leon, biglang huminto ang mga ito nang makarating sa harap ni Florante, na nakatali sa puno ng higera. Sa pangakalahatang pamamaalam, iniwan na ni Florante ang bayan na kanyang pinagmulan, kasama ang nagpabaya sa kanya na si Adolfo, na nagmalupit sa kanya.

Talasalitaan:

 • Pamamaalam – ang paglisan o pag-alis.
 • Pinagmulan – ang lugar kung saan isinilang o kinikilala ang isang tao.
 • Nagpabaya – ang pag-iwan o pagtalikod.

Buod ng Kabanata 10: Ang Tapang ni Aladin

Gumamit si Aladin ng tabak upang maglinis ng daan patungo kay Florante. Habang sumiklab na ang araw, natagpuan niya si Florante na nakatali sa puno. Nang dumating ang mga leon, agad na tinakbuhan ni Aladin ang mga ito at pinagtataga hanggang mamatay.

Talasalitaan:

 • Tapang – ang pagiging matapang o malakas ang loob.
 • Natagpuan – ang pagkakatagpo o paghahanap at pagkilala sa isang bagay o tao.
 • Pinagtataga – ang paulit-ulit na pagtadyak o pagtusok sa isang bagay.

Ang mga pangyayaring ito ay nagdadala ng maraming damdamin, mula sa lungkot at pangungulila ni Florante hanggang sa tapang at pagpapakita ng pagkakaibigan ni Aladin.

Buod ng Kabanata 11: Saklolo ng Kaibigan

Pagkatapos patayin ang dalawang leon, agad na tinanggal ni Aladin ang lubid na nakatali kay Florante. Idinilat ni Aladin ang mata ni Florante at sinabi ang pangalan ni Laura. Sa ikalawang pagmulat ng mata ni Florante, napansin niyang may isang Moro na katabi ni Aladin.

Talasalitaan:

 • Saklolo – tulong o kaligtasan.
 • Nakatali – ang pagkakakabit ng isang bagay sa isa pang bagay.
 • Moro – isang Muslim o taga-Moro.

Buod ng Kabanata 12: Batas ng Langit

Nabigla si Florante nang makita si Aladin kasama siya pagmulat ng mata. Ipinaliwanag ni Aladin na kahit magkaaway sila at magkaibang sektor ang Moro, sila ay saklaw pa rin ng utos ng langit. Inilarawan ni Aladin ang pagliligtas kay Florante, na nagbigay aliw at pag-asa sa binata.

Talasalitaan:

 • Magkaaway – may hidwaan o hindi magkasundo.
 • Saklaw – sakop o kasama sa isang pangkalahatang alituntunin.
 • Mabahala – mag-alala o matakot.

Buod ng Kabanata 13: Pag-aaliw ni Aladin kay Florante

Dinala ni Aladin si Florante sa ilalim ng isang puno upang mapanatili sa ligtas ang binata. Binantayan ni Aladin si Florante magdamag, takot sa posibilidad na may mga mapanakit na hayop sa gubat.

Kinabukasan, tuwang-tuwa si Aladin nang makita niyang bumabalik ang lakas at sigla ni Florante.

Talasalitaan:

 • Pag-aaliw – pagbibigay-kasiyahan o kaligayahan.
 • Magdamag – sa buong gabi o magdamagan.
 • Mapanakit – may kakayahang makasakit o manggambala.

Buod ng Kabanata 14: Kabataan ni Florante

Sa puno ng higera, isinalaysay ni Florante kay Aladin ang kanyang buhay, mula sa pagiging anak nina Prinsesa Floresca at Duke Briseo hanggang sa kanyang kabataan. Itinuring siyang “Floranteng bulaklak kong bugtong” ng kanyang ama. Maaga pa lamang, naging interesado na siya sa kalikasan at naghangad ng kariktan.

Talasalitaan:

 • Isinalaysay – inilahad o ikinuwento.
 • Bulaklak – simbolo ng kagandahan.
 • Bugtong – isang uri ng palaisipan na may sagot na may kakaibang pagsasalarawan.

Buod ng Kabanata 15: Pangaral Mula sa Magulang

Binahagi ni Florante kay Aladin ang mga pangaral na itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang. Una, hindi pumayag ang kanyang ina na umalis si Florante para mag-aral sa Atenas, subalit si Duke Briseo ay nagtiwala kay Antenor, isang guro sa Atenas, na magiging gabay kay Florante. Ang ikalawa ay ang pagtuturo ng kanyang ama na hindi dapat mamihasa ang isang bata sa magandang pamumuhay.

Talasalitaan:

 • Itinuro – ipinaliwanag o ipinakita.
 • Gabay – tagapayong nagbibigay ng payo at suporta.
 • Mamihasa – maging sanay o mahilig sa isang bagay.

Sa mga kabanatang ito, mas lalo nating napagtanto ang kahalagahan ng pagkakaibigan nina Florante at Aladin, at ang pag-usbong ng mga pangyayari sa buhay ni Florante na naglalaman ng paminsan-minsan ay matindi at mahirap ngunit may pag-asa pa rin.

Buod ng Kabanata 16: Ang Pagbabalatkayo ni Adolfo

Naging kababata at kamag-aaral ni Florante si Adolfo sa Atenas. Bagamat kilala si Adolfo bilang isang matalino at mabait na mag-aaral, hindi komportable si Florante sa kanya. May bahid ng pagdududa si Florante sa likod ng mabait na mukha ni Adolfo.

Talasalitaan:

 • Pagbabalatkayo – pagsusuot ng ibang katauhan o pagsasang-ayon ng paksa.
 • Huwaran – isang halimbawa na tinutularan.
 • Batid – alam o may kaalaman.

Buod ng Kabanata 17: Totoong Pag-uugali ni Adolfo

Matapos ang anim na taon, napatunayan ni Florante na mas naging matagumpay siya kaysa kay Adolfo. Lumitaw ang totoong pagkatao ni Adolfo, na nagpapakita ng kanyang totoong ugali sa kabila ng mabait na imahe.

Talasalitaan:

 • Matagumpay – may tagumpay o nakamit ang mga layunin.
 • Kahinhinang – mga maliit at magalang na galaw.
 • Bukal – totoo o mula sa puso.

Buod ng Kabanata 18: Isang Liham

Matapos ang isang taon sa Atenas, natanggap ni Florante ang isang liham na nagdadala ng masamang balita. Ang ina niya ay pumanaw na, at nadama ni Florante ang malalim na lungkot at pangungulila.

Talasalitaan:

 • Liham – sulat o mensahe.
 • Yumao – namatay.
 • Paglulumbay – malalim na kalungkutan o pangungulila.

Buod ng Kabanata 19: Bilin ni Antenor

Bago bumalik sa Albanya, nagbigay ng babala si Antenor kay Florante. Pinayuhan siyang mag-ingat sa posibleng panganib na dala ng higanteng handa ni Konde Adolfo. Bilin din niya na maging mapagmatyag at huwag magpapadala sa mukha o anyo ng kanyang mga kaaway, dahil ang mga ito ay maaaring may masamang intensyon.

Talasalitaan:

 • Babala – paalala o payo na mag-ingat.
 • Mapagmatyag – mapanagot o maging matalim ang pangangatawan.

Buod ng Kabanata 20: Pagbabalik ni Florante sa Albanya

Sumama si Minandro, ang pamangkin ni Antenor, kay Florante sa kanilang paglalakbay pauwi sa Albanya. Pagdating sa dalampasigan ng Albanya, sinalubong sila ni Duke Briseo, ang ama ni Florante.

Nagbigay ng liham ang embahador ng Krotona, na humihingi ng tulong dahil sa banta ng hukbo ni Heneral Osmalik ng Persiya sa kanilang kaharian.

Talasalitaan:

 • Dalampasigan – lugar na malapit sa baybayin o tabing-dagat.
 • Sinalubong – tinanggap nang malugod o inihatid ng masigla.
 • Embahador – opisyal na kinatawan ng isang bansa.

Sa mga kabanatang ito, kitang-kita ang pag-unlad at pag-usbong ng kwento. Ang mga pangyayaring nagaganap ay nagdadala ng mga bagong pagsubok at kaganapan, nagpapalalim sa karakter, at nagbibigay-daan sa mas maraming twists ng kwento.

Buod ng Kabanata 21: Heneral ng Hukbo

Pagkatanggap ng liham mula sa Krotona, nagpasya si Duke Briseo na ipadala si Florante para pamunuan ang hukbong Albanyano laban sa hukbong Persiyano na pinamumunuan ni Heneral Osmalik. Bagamat may pagsalungat si Duke Briseo sa simula, pumayag din siyang hawakan ni Florante ang liderato sa labanan.

Talasalitaan:

 • Liham – sulat.
 • Pamunuan – maging lider o tagapamahala.
 • Gerero – mandirigma.

Buod ng Kabanata 22: Si Laura

Sa Palasyo Real, nagkaruon ng pagkakataong makipag-usap si Florante kay Haring Linceo. Nang lumapit si Laura, ang anak ni Haring Linceo, sa kanyang pag-uusap, nadama ni Florante ang muling pag-alab ng damdamin para dito.

Talasalitaan:

 • Magkapanayaman – magkwentuhan o mag-usap.
 • Nakiumpok – nakisama sa isang grupo o pagtitipon.

Buod ng Kabanata 23: Pusong Umiibig

Bago ang laban kinabukasan, nagkaruon si Florante ng pagkakataong kausapin si Laura. Dito inamin niya na hindi nawala ang pagmamahal niya kay Laura. Bagamat nananatili itong tahimik, kita sa kanyang mga mata ang lungkot at pighati.

Talasalitaan:

 • Makaniig – makipag-usap o makipag-ugnayan.
 • Bakas – marka o palatandaan.

Buod ng Kabanata 24: Pakikipaglaban ng Hukbo ni Florante

Ang kuta ng Krotona ay halos bumagsak na dahil sa sunud-sunod na atake ng mga Persiyano. Subalit, sa pagdating ng hukbo ni Florante, nagsimula ang matinding laban. Sa mahabang paglalaban, napatay ni Florante ang matapang na Heneral Osmalik, na nagdulot ng tagumpay sa Albanya.

Talasalitaan:

 • Kuta – lugar na ginagawang taguan ng isang grupo.
 • Pagtutunggalian – paglalaban o pag-atake.
 • Tagumpay – tagumpay o panalo.

Buod ng Kabanata 25: Pagliligtas sa mga Tao ng Albanya

Paglipas ng limang buwan, nagbalik si Florante sa Albanya nang malaman ang pangyayari kay Laura. Nakita niyang iwinawagayway ang bandila ng mga Morong at si Laura ay nakakulong sa paanan ng isang bundok, parang hinihintay ang parusa.

Lumusob si Florante at iniligtas si Laura, subalit ito ay nahatulan ng kamatayan dahil sa pagtanggi nito sa imoral na hiling ng Emir at sa pagsampal dito. Sa kabila ng lahat, narinig ni Florante ang “sintang Florante” mula kay Laura. Nailigtas ni Florante si Haring Linceo, Duke Briseo, at pati si Adolfo.

Talasalitaan:

 • Medyaluna – bandila ng mga Moro.
 • Lumusob – sumugod o umatake.
 • Sintang Florante – pagtawag kay Florante ng “minamahal” o “sintang mahal”.
 • Kamatayan – pagkakaparusahan ng kamatayan.

Ang mga pangyayari sa kabanatang ito ay nagpapakita ng matinding damdamin at pag-ibig ni Florante kay Laura, pati na rin ang kanyang tapang at kahandaan na ipagtanggol ang kanyang mahal sa anumang panganib.

Buod ng Kabanata 26: Pagtataksil ni Konde Adolfo

Sa pagbabalik ni Florante sa Albanya matapos ang tagumpay sa Krotona, siya’y ipinatawag ni Haring Linceo. Ngunit bigla siyang ipinakulong ni Konde Adolfo at nalaman ni Florante na pinatay ang hari at si Duke Briseo. Natuklasan din niya ang balak na ipakasal si Laura kay Adolfo.

Talasalitaan:

 • Tagumpay – tagumpay o panalo.

Buod ng Kabanata 27: Pagsasalaysay ni Aladin

Nang makalabas si Florante sa karsel, siya’y nadatnan ni Aladin. Ipinakwento ni Aladin ang sariling kwento, kung paano siya’t si Flerida ay nagsanib-puwersa at ang pakikidigma ni Florante sa Persiya. Nakatagpo rin sila ng dalawang babae sa gubat.

Talasalitaan:

 • Gubat – kagubatan.
 • Pakikidigma – pakikibaka sa digmaan.

Buod ng Kabanata 28: Pagsasalaysay ni Flerida

Isinalaysay ni Flerida kung paano siya napabilanggo at kung paano nailigtas ng isang dalagang Arabo mula sa kamatayan si Laura. Inihatid ni Florante si Flerida sa kanyang ama, Sultan Ali-Adab.

Talasalitaan:

 • Nailigtas – na-save o narescue.

Buod ng Kabanata 29: Pagliligtas ni Flerida kay Laura

Bumalik sa Albanya si Florante at nakatagpo ng dalawang babae, sina Flerida at Laura, sa gitna ng gubat. Isinalaysay ni Laura ang mga pangyayari sa Albanya, kung paano napatay si Haring Linceo, at ang pangakong ipapakasal siya kay Adolfo.

Talasalitaan:

 • Gitna – sentro.
 • Ipapakasal – ipapakasal o ikakasal.

Buod ng Kabanata 30: Pagwawakas

Dumating si Minandro na may hukbo mula sa Etolya at nagsimula ang pagpapalakad kay Florante at Laura sa trono. Pumayag sina Aladin at Flerida na magpabinyag at bumalik si Aladin sa Persiya matapos mamatay ang kanyang ama, habang nagtagumpay naman sina Florante at Laura sa pamumuno ng Albanya.

Talasalitaan:

 • Pagpapalakad – pagsisimula ng isang opisyal na pagtitipon.
 • Binyag – isang relihiyosong ritwal.
 • Trono – upuan o silya na karaniwang ginagamit ng isang hari o reyna.

Ang pagtatapos ng Florante at Laura ay nagpapakita ng masaganang tagumpay sa mga kabayanihan ng mga pangunahing tauhan, na nangunguna sa kanilang payapang pamumuno sa Albanya.

Sa pagtatapos ng paglalakbay sa kaharian ng Albanya kina Florante at Laura, nararamdaman ko ang bigat ng mga pangyayari sa kanilang buhay. Ang bawat kabanata ay isang pintig na nagdudulot ng damdaming hindi kayang itago. Mula sa pag-usbong ng pag-ibig nina Florante at Laura, ang kanilang mga paglalakbay sa gitna ng panganib, at hanggang sa pagtatapos na puno ng pagpupunyagi at tagumpay, isang yugto ng paksa ang ating nilibot. Sa bawat hakbang ng pagsusuri sa talasalitaan at kwento, lumitaw ang kariktan ng wika at kamandag ng kaisipan na nagpapaalala sa akin sa mga likha ni Francisco Sionil José, isang alamat sa larangan ng panitikan.

Ang Florante at Laura ay hindi lamang isang epikong pampanitikan, ito’y isang kamalian sa panahon, isang lihim na tanawin ng lipunan at kultura. Kabanata-kabanata’y tila mga pintura na nagbibigay saysay sa mga makulay na buhay ng mga tauhan. Sa pagsusuri sa bawat taludtod, muling nabubuhay ang mga pangarap, pag-ibig, at pakikibaka ng ating mga bayani. Bagamat ang kuwento ay nailahad na sa ating mga salita, ang diwa ng Florante at Laura ay nagbibigay inspirasyon sa atin upang harapin ang mga pagsubok at pagbabago sa sariling landasin ng buhay.