Kaantasan ng Pang-uri: 3 Uri ng Kaantasan at mga Halimbawa Nito

Posted on

Sa magulo at masalimuot na mundong ito, naging gabay natin ang mga wika at salita upang mailarawan ang ating mga karanasan at damdamin. Isang kahanga-hangang bahagi ng wika ang pang-uri, isang tagapagbigay buhay sa mga salita at nagbibigay kulay sa ating mga pangungusap. Hindi lamang ito umiikot sa pagbigay ng pangalan sa mga bagay, kundi pati na rin sa pagbibigay-lasa at pagsasalarawan sa ating paligid. Sa likod ng misteryo ng pang-uri, tuklasin natin ang kaantasan nito, ang mga pag-ikot ng diwa at damdamin na bumubuo sa kahulugan ng mga salita.

Ang pang-uri, isang lihim na mayaman sa kaharian ng wika, ay may mga lihim na tinatago. Sa artikulong ito, titingnan natin ang tatlong kaantasan ng pang-uri at bibigyang buhay ang mga ito sa pamamagitan ng mga halimbawa. Sa pag-unlad ng ating pag-unawa, maaari nating masilayan ang kakaibang ganda ng pang-uri, isang bahagi ng wika na nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan sa bawat patak ng salita. Ito ang paglalakbay sa diwa ng pang-uri, isang pag-aaral na naglalayong buksan ang pintuan ng kamalayan sa likod ng mga katawan ng wika.

Ano ang Tatlong Kategorya ng Kagandahan sa Pang-uri?

Kaantasan ng Pang-uri
Kaantasan ng Pang-uri

Ang mga pang-uri o mga panglalarawan, kilala rin sa Ingles bilang adjectives, ay masalimuot na bahagi ng ating wika na nagbibigay-kulay at lasa sa pangungusap. Ito’y hindi lamang nagbigay ng pangalan sa mga bagay, kundi nagbibigay din ng kakaibang sigla sa ating wika.

Sa pang-uri, mayroong tatlong kaantasan: ang simpleng pang-uri, pang-uring pahambing, at pang-uring pasukdol.

1. Simpleng Pang-uri

Ito ay naglalarawan ng pangalan na walang inihahambing o walang kalaro.

Halimbawa ng Simpleng Pang-uri sa Pangungusap

Narito ang sampung halimbawa ng simpleng pang-uri na bumubuo ng kulay sa pangungusap.

 • Si Maria ay masigla.
 • Napakasarap ng adobong niluto ni Juan.
 • Sumisiklab ang init ng aming kapeng biniling mainit.
 • Madilim ang ilalim ng puno sa kagubatan.
 • Bumili ako ng malaking mansanas na kulay pula.
 • Mapanghamon ang lasa ng ihaw na gulay mo.
 • Ang sanga ng puno ay umaabot sa langit.
 • Malinis at malamig ang klima ngayon.
 • Ininom ko ang malamig na tubig mula sa banga.
 • Ang laruan ni Kiko ay makulay at maganda.

Sa simpleng pang-uri, nahahanap natin ang ganda sa pang-araw-araw na pamumuhay. Makita ang lihim ng pang-uri ay pagtuklas sa kakaibang kaharian ng mga salita at damdamin.

2. Pahambing na Pang-uri: Habulan ng Katulad at Di-Tulad

Pag-usapan natin ang masalimuot na daigdig ng pahambing na pang-uri, kung saan nag-aalab ang pagtataglay ng kaakit-akit na mga kuwento ng pagkakatulad at pagkakaiba.

A. Pahambing na Magkatulad

Pagtutugma ng Materyal Sa pag-uusap sa pahambing na magkatulad, damhin natin ang mga salita na nagbibigay ng buhay at damdamin sa bawat isa.

Halimbawa ng Pahambing na Magkatulad sa Pangungusap

 • Si Clara ay masigla na parang si Clarissa.
 • Katulad na malinamnam ang adobong niluto ni Andres at niluto ni Antonio.
 • Kasing-init ng kapeng binili mo ang init ng iyong ulo.
 • Magkasing-itim ng kawali ang ilalim ng kaldero at ng aspalto sa kalsada.
 • Kasingpula ng rosas ang mansanas na dala ni Ramona.
 • Magsinglinamnam ang paborito mong lutuin at aking nilutong gulay.
 • Kasingtaas ng puno ng niyog ang bangko sa harap ng tindahan.
 • Magkasing-aliwalas ang panahon ngayon at kahapon.
 • Sikmura na parang malamig na batis ang tubig sa banga.
 • Ang manika ni Mary ay kasingganda ng manika ni Maria.

B. Pahambing na Di-Magkatulad

Pagtangis ng Pag-iba Sa pagsulyap naman sa pahambing na di-magkatulad, ihanap natin ng tamis at alat ang mga pagkakaiba na nagdadala ng diwa sa bawat salita.

Halimbawa ng Pahambing na Di-Magkatulad sa Pangungusap

 • Si Dante ay di-hamak na mas maliksi tumakbo kaysa kay Donato.
 • Higit na masarap ang adobo ni Tito kaysa sa lutong ni Lita.
 • Mas mainit pa ang iyong ulo kaysa sa kape sa thermos.
 • Di-masyadong itim ang ilalim ng kawali kaysa sa ihip ng hangin.
 • Mas mapula ang binili mong mansanas kaysa sa hawak kong buhok.
 • Higit na mas mabango ang niluto mo kaysa sa nilutong gulay ko.
 • Di-masyadong mataas ang niyog kaysa sa puno ng kawayan.
 • Mas maaliwalas ang panahon ngayon kaysa sa malamig kahapon.
 • Higit na malamig ang tubig sa banga kaysa sa pagbubukas ng ref.
 • Ang manika ni Miriam ay di-hamak na mas makulay kaysa kay Manuel.

Sa malikhaing pagsusuri ng pang-uri, nararamdaman natin ang taglay na lakas ng wika sa pagbubukas ng mga pinto ng kamalayan.

3. Pasukdol na Pang-uri: Pagsibol ng Extremo

Sa ating paglalakbay sa mundo ng pang-uri, tutuklasin natin ang pasukdol na anyo nito na nagdadala ng lubos na damdamin, kung saan ang bawat salita ay may malalim na kahulugan.

Halimbawa ng Pasukdol na Pang-uri sa Pangungusap

 • Si Lino ang pinakamatalino sa kanilang lahat.
 • Saksakan ng linamnam ang adobong niluto ni kuya.
 • Ininom ko ang ubod ng init na kape, tila’y nagliliyab sa aking lalamunan.
 • Talagang maitim ang ilalim ng kawali, anino ng dilim sa kusina.
 • Bibili ako ng sobrang pulang mansanas, parang rosas na sumisiklab.
 • Pinakamalinamnam ang niluto mong gulay, bumabalot sa kakaibang alindog.
 • Ang puno na iyon ay ubod ng taas, tila’y humahagibis sa kalangitan.
 • Talagang maaliwalas ang panahon ngayon, init ng sikat ng araw.
 • Sumalok ka ng pinakamalamig na tubig sa banga, simoy ng malamig na hangin.
 • Ang manika ni Mona ay saksakan ng ganda, parang anghel na bumabagsak mula sa langit.

Sa paglalarawan ng pasukdol na pang-uri, nagiging masalimuot ang pag-unawa sa mga salita, kung saan ang bawat pangungusap ay isang pintura na naglalarawan ng masidhing damdamin at malalim na kahulugan.

Sa paglalakbay natin sa kakaibang daigdig ng pang-uri, tunay nating napagtanto ang kahalagahan ng pagsasanib-puwersa ng mga ito. Simpleng pang-uri, nagbibigay buhay; pahambing, nagdadala ng alingawngaw ng kasaysayan; pasukdol, nag-aalab.

Sa pagtatapos, hinahamon ko kayo: alamin ang diwa ng mga salitang ito sa ating pang-araw-araw na pakikipagsapalaran. Huwag mangamba sa mga pagkakamali; sa bawat pahayag, isalaysay ang kaharian ng damdamin. Sa pag-unlad ng pang-unawa sa pang-uri, buksan ang ating mga diwa sa walang katapusang tanawin ng wika. Maglahad tayo ng kakaibang kaharian ng mga damdamin, isanib ang ating mga puso sa likas na ganda ng wika. Gaya ni Sionil José, gamitin natin ito bilang gabay sa paglalakbay sa kamalayan.