Gamit ng Pangngalan: Pagsusuri sa Anim na Uri at mga Halimbawa

Posted on

Gamit ng Pangngalan – Sa paglalakbay ng wika, nagiging malinaw na ang pangngalan ay hindi lamang isang sederet ng mga letra at tunog kundi may kakaibang kayamanan sa likod ng bawat titik. Sa artikulong ito, ating tatalakayin ang misteryo at kahalagahan ng pangngalan sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa anim na uri nito. Ang konkreto at di-konkretong pangngalan, uri, kailanan, at kasarian ng pangngalan ay mga lente na nagbibigay liwanag sa ating pang-unawa sa sining ng wika.

Sa aming paglalakbay, sasailalim natin ang pangngalan sa isang masusing pagsusuri, at isasaalang-alang ang diwa ng humanidad sa bawat bahagi nito. Hindi lamang ito simpleng talaarawan ng kahulugan ng bawat salita kundi isang pagsasanay ng ating kaisipan sa abstrakto at konkreto. Sa bawat pagtalima, maghahandog kami ng mga halimbawa na hindi lamang magpapaliwanag kundi magbibigay kulay sa araw-araw nating pakikipag-usap. Sa ganitong paraan, inaanyayahan namin ang bawat mambabasa na samahan kami sa pag-alam at pag-usbong ng sining ng pangngalan, isang daang porsyento unik at laging handa sa pagtanggap ng bagong kaalaman.

Ano ang Tinig ng mga Pangalan?

Gamit ng Pangngalan
Gamit ng Pangngalan

Sa diwa ng wika, ang pangngalan ay hindi lamang salita; ito’y hibla ng kwento ng buhay. Tumutok tayo sa kaharian ng pangngalan, hindi bilang simpleng tuktok ng pangungusap, kundi isang salamin ng damdamin at karanasan ng bawat nilalang at bagay.

Sa pagsusuri, higit pa sa pangalan ang ating tutuklasin. Ito’y di lamang pawang pangalan kundi isang banal na ritwal ng pagsasalarawan ng mundo. Sa bawat pangalang bumabalot sa ating lipunan, may mga halakhak at hagulgol na nagpapahayag ng ating kasaysayan at hinaharap.

Sa malalim na pag-unawa sa pangngalan, layunin nating buksan ang pintuan ng kaalaman at pag-ibig sa wika. Hindi ito lamang pangalan; ito’y tuklasin ng diwa ng bawat bagay at nilalang sa ating paligid. Samahan ninyo kami sa bihirang paglalakbay na ito, at sa bawat salitang ibinubukas, isang bagong kapitulo ng ating pag-unlad ang magsisimula.

Anim na Paggamit ng Pangngalan

Sa wika, ang pangngalan ay nagdadala ng kwento ng bawat nilalang, bagay, o pangyayari. Tuklasin natin ang kaharian ng pangngalan sa pamamagitan ng anim na kakaibang paggamit nito.

1. Simuno o Paksa

Ang pangngalan na ito ang sentro ng pag-uusapan sa pangungusap, isang pahayag ng realidad sa ating paligid.

Halimbawa:

 • Ang pagtanda ng lola ay may kasamang lakas.
 • Si Mary, handa nang maglakbay sa ibang bansa.
 • Ang batang masigla, walang tigil ang takbo.
 • Ang pagkawala ng lapis ni Lisa, isang misteryo.
 • Mainit pa ang sopas, nagbibigay-init sa malamig na gabi.

2. Pang-ukol

Ito ang pangngalan na ginagamit para tawagin o banggitin ang isang tao o bagay sa pangungusap.

Halimbawa:

 • “Ate, pabili nga ng kendi.”
 • “Saan ninyo nilagay ang suklay, Inay?”
 • “Lola, sama ako sa palengke ha.”
 • “Anak, matulog ka na.”
 • “Mahal po namin kayo, Tatay.”

3. Pamuno

Ang pamuno ay ang pangngalan na nagsisilbing kamag-anak ng simuno o paksa sa pangungusap.

Halimbawa:

 • Ang batang si Mia, laging masigla.
 • Si Patty, ang matalinong kaibigan.
 • Si Gng. Ramos, mahusay na guro.
 • Si Sandra, pinsang pupunta sa amin.
 • Si Kris, mayaman at mapagbigay.

4. Kaganapang Pansimuno

Ang pangngalang ito at simuno ay nagtutukoy sa iisang tao, bagay, hayop, o lugar. Laging may kasamang panandang “ay” o “ng.”

Halimbawa:

 • Ang Bantay Bata, tumutulong sa mga bata.
 • Siya ang ina ng aming barangay.
 • Ang Vans, matibay na sapatos.
 • Si Bb. Rosales, gurong matulungin.
 • Ang Magnum, masarap na sorbetes.

5. Layon ng Pandiwa

Ang pangngalan ang tumatanggap ng kilos sa pangungusap, sumasagot sa tanong na “ano.”

Halimbawa:

 • Naghugas ng kaldero si Mila.
 • Kumain ng mangga ang mga bata.
 • Umawit ng Lupang Hinirang si Toni.
 • Nagdala ng binalot si Juan.
 • Naghahanap ng trabaho si Tatay.

6. Layon ng Pang-ukol

Ito ang pangngalang nilalagyan ng pang-ukol na naglalarawan ng relasyon ng isa’t isa.

Halimbawa:

 • Tungkol sa basura, pulong kahapon.
 • Ang mga ginto, para kay Miguel.
 • Para sa bata, laruang ito.
 • Ang bulaklak, para kay Jean.
 • Para kay Luningning, ang liham na ito.

Sa paglalakbay sa kamangha-mangha at makulay na daigdig ng pangngalan, ito’y mas pinaabot sa kahulugan at damdamin ng bawat isa sa atin. Ang pangalan, hindi lamang salita, kundi kwento ng ating pag-iral.

Konklusyon

Sa paglalakbay natin sa kamangha-mangha at makulay na daigdig ng pangngalan, nahayag ang yaman ng bawat pangalan at ang diwa ng pagsasama nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang pangngalan, na tila ba simpleng salita, ay nagtataglay ng malalim na kahulugan at makahulugang ugnayan sa ating kapaligiran.

Sa pag-unlad ng ating pag-unawa sa anim na gamit ng pangngalan – simuno, pantawag, pamuno, kaganapang pansimuno, layon ng pandiwa, at layon ng pang-ukol—nagiging malinaw na ito’y mas mataas pa sa kahulugan nito. Ito’y isang pagtuklas ng ating sariling pagkakakilanlan, at pag-unawa sa iba’t ibang yugto ng buhay.

Hayaan nating ang bawat pangalan ay magsilbing pahina sa ating mahabang kwento, kung saan ang bawat halakhak, luha, at sigaw ay nagbibigay-buhay sa bawat pahina. Sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, at sa bawat pangalan na nagtaglay ng kakaibang kwento, hinihimok natin ang bawat isa na yakapin ang diwa ng pangngalan at bigyang halaga ang kahulugan ng bawat salita sa ating araw-araw na pamumuhay. Ang pangalan, sa huli, ay hindi lamang letra at tunog—ito’y tala ng ating pag-iral at pagsasama sa masalimuot ngunit masining na kuwento ng buhay.