PANDIWA: Uri, Pokus, Aspekto at Halimbawa ng Pandiwa

Posted on

Sa pahinang ito, ating bibigyang-diin ang kahalagahan ng pag-unawa sa konsepto ng pandiwa. Ipinapaliwanag dito ang iba’t ibang aspekto nito, kabilang ang mga aspeto ng panahon, pangyayari, at pagganap. Mahahasa ang kakayahan ng mambabasa na tunay na maunawaan ang pondo ng pangungusap at mapanagot na magamit ito sa tamang konteksto.

Sa kabilang banda, layon din ng pahinang ito na bigyang-diin ang mga mahahalagang bahagi ng pandiwa, tulad ng pokus, uri, at gamit nito. Binibigyang-diin din ang kaganapan at ang mahalagang papel nito sa pagbuo ng kahulugan ng pangungusap. Sa pamamagitan ng mga pambansang halimbawa, makakatulong ang pahinang ito na higit pang maging malinaw ang konsepto ng pandiwa para sa mga mambabasa.

Pandiwa
Pandiwa

Ano Ang Pandiwa

Ang Pandiwa, kilala rin bilang verb sa wikang Ingles, ay isang bahagi ng wika na naglalarawan ng kilos, galaw, pangyayari, o katayuan ng isang tao, hayop, o bagay. Isinasalarawan nito ang dinaranas na gawain, karanasan, o kondisyon ng mga nabanggit na elemento.

Sa pangunahing porma, binubuo ang pandiwa ng isang salitang ugat at karagdagang panlapi. Ang pagsasanay sa pag-unawa sa pandiwa ay nagbibigay dasan sa masusing pag-aaral ng mga aspekto nito, tulad ng aspekto ng panahon, aspekto ng pangyayari, at aspekto ng pagganap, na nagpapalalim sa kahulugan at paggamit ng salitang ito.

Mga Halimbawa ng Pandiwa sa Pangungusap

Sa malupit na tagpo ng pangungusap, saksihan ang kakaibang pagganap ng pandiwa, na tila mga bituin sa malamlam na langit ng wika.

1. Ang Kakaibang Tinig ni Kuya Ramil

Marubdob ang damdamin sa bawat pagsiklab ng tinig ni Kuya Ramil. Mahusay umawit ang binata, tila nagiging buhay ang mga nota, naglalakbay sa hangin na nagbibigay aliw sa puso ng bawat nakikinig. Isang palabas na kahit ang pinakamahigpit na kritiko’y napapa-“wow!”

2. Pighati at Ligaya ni Erly

Sa isang sulok, makikita si Erly na nagtataglay ng pangahas na tawa, tumatawa ng mag-isa. Sa likod ng mga ngiti ay misteryo ng puso na sumasalamin sa pangungusap na ito. Isang paglalakbay sa kanyang mundo, na puno ng pighati at ligaya na nag-aalab sa gabi.

3. Ang Mahiwagang Tinig ng Malungkot na Puso

Hindi ko alam,” ang buntong-hininga sa kakaibang pangungusap na naglalarawan ng pagkabalisa. Nangunguna ito sa katanungan, isang misteryo ng damdamin na laging nagbibigay ng intriga sa bawat pagbuklat ng pahina ng buhay.

4. Ang Hudyat ng Pananabik sa Kainan

Sa isang madamdaming pangungusap, ang tanong na, “Kumakain na pala kayo?” ay nagbibigay ng pagnanasa na masilayan at masaksihan ang maligayang pagkakasalo. Isang tanyag na pangungusap na naglalarawan ng kasiyahan at pag-aalala sa iba’t ibang kultura.

5. Pagtakbo ni Rico: Hangin sa Bilis at Lakas

Sa pangungusap na, “Tumakbo ng matulin si Rico,” nararanasan ang galak ng pagtakbo ni Rico. Parang hangin, nagdadala ito ng lakas at saya sa bawat hakbang, isang lihim na kilos na nagpapalipad sa kanya sa kanyang mga pangarap.

Sa paglalakbay sa mundong ito ng mga pandiwa, isang masalimuot na palabas ang bumabalot sa bawat pahina ng pangungusap, puno ng damdamin at kahulugan na nagbibigay buhay sa karaniwang mga kilos ng bawat isa sa atin.

Uri ng Pandiwa

1. Palipat

Ang palipat na uri ng pandiwa ay isang mahalagang bahagi ng Filipino grammar na may layuning ipasa o ilipat ang kilos mula sa aktor patungo sa layon ng kilos. Karaniwan, ang layon ay sumusunod pagkatapos ng pandiwa, at ito ay karaniwang sinusundan ng mga salitang “na,” “ng,” “mga,” “sa,” “sa mga,” “kay,” o “kina.”

Mga Halimbawa:

 1. Kumain ng masarap na pagkain si Carlos.
  • Ang layon ng kilos ay matatagpuan pagkatapos ng pandiwa na “kumain.” Sa pangunguna ng salitang “ng,” itinuturo nito ang pagkakaroon ni Carlos ng masarap na pagkain.
 2. Ibinigay ni Leah ang regalo kay Sam.
  • Ang layon ng kilos ay ang regalo, at matatagpuan ito pagkatapos ng pandiwa na “ibinigay.” Ang pangunguna ng salitang “kay” ay nagpapakita na si Sam ang tatanggap ng regalo.
 3. Inihanda ng magkakaibigan ang masayang handaan.
  • Sa pangunguna ng salitang “ng,” ipinakikita nito ang pagkakaayos ng masayang handaan ng magkakaibigan.
 4. Bumisita sa kanilang tahanan si Liza.
  • Ang layon ng kilos ay ang pagbisita, at matatagpuan ito pagkatapos ng pandiwa na “bumisita.” Ang pangunguna ng salitang “sa” ay nagpapakita ng direksyon ng pagbisita, na nangyari sa kanilang tahanan.
 5. Nagbigay ng magandang payo si Gino sa kanyang kaibigan.
  • Sa pangunguna ng salitang “ng,” ipinakikita nito ang kilos ni Gino, na pagbibigay ng magandang payo sa kanyang kaibigan.

Sa pangkalahatan, ang palipat na pandiwa ay nagbibigay-daan sa masusing paglalarawan ng mga kilos, nagbibigay-diin sa aktor o tagataglay ng kilos, at naglalaan ng masusing pang-unawa sa relasyon ng mga tauhan at bagay sa isang pangungusap. Sa pamamagitan ng paggamit ng tamang mga salita at pagsusunod sa tama at maayos na pagkakabuo ng pangungusap, mas napapadali natin ang proseso ng komunikasyon sa wikang Filipino.

2. Katawanin

Ang katawanin na uri ng pandiwa ay isang espesyal na anyo ng pandiwa sa Filipino na hindi nangangailangan ng tuwirang layon upang maipahayag ang kilos o galaw. Ito’y may sapat na bisa at bisa na nakakatayo na mag-isa, hindi na kailangan ng karagdagang mga salitang naglalarawan.

Mga Halimbawa:

 1. Yumuyuko ang mga bulaklak sa simoy ng hangin.
  • Ang pandiwang “yumuyuko” ay katawanin dahil sa sarili nito, ipinapahayag na ang mga bulaklak ay yumuyuko dahil sa simoy ng hangin.
 2. Sumiklab ang masalimuot na gulo sa kalsada.
  • Sa pamamagitan ng pandiwang “sumiklab,” maipapakita ang kilos na nagaganap na masalimuot na gulo sa kalsada na walang pangangailangang tuwirang layon.
 3. Nahulog ang libro mula sa mesa.
  • Ang pandiwang “nahulog” ay nagbibigay ng buong kahulugan sa pangungusap, hindi na kailangan ng karagdagang tuwirang layon.
 4. Dumadapo ang mga paru-paro sa bulaklak.
  • Katawanin ang pandiwang “dumadapo,” dahil sa sarili nito, ipinapahayag na ang mga paru-paro ay dumadapo sa bulaklak.
 5. Lumalakad ang mga tao sa ilalim ng malamlam na buwan.
  • Ang pandiwang “lumalakad” ay katawanin, sapagkat naglalarawan ito ng kilos na nagaganap sa ilalim ng malamlam na buwan nang walang tuwirang layon.

Sa pangkalahatan, ang katawanin na pandiwa ay nagbibigay-daan sa masusing paglalarawan ng kilos na hindi na kailangan ng karagdagang salita. Ito’y nagbibigay ng kakaibang tibay at linaw sa pahayag, nagdudulot ng mas mabilis na pang-unawa, at nagbibigay ng buo at masining na larawan ng pangyayari o kilos.

Pokus ng Pandiwa

1. Pokus sa Tagaganap (Aktor-Pokus)

Sa konsepto ng pokus na ito, ang aktor o tagaganap ng pangungusap ang nagiging sentro ng atensyon. Ang pokus na ito ay tumutok sa pagtukoy kung sino ang nagpapatupad o nagbibigay-buhay sa isang kilos. Madalas, ito’y nasasagot ng mga panlaping mag-, um-, mang-, ma-, maka-, makapag-, maki-, o magpa-.

Halimbawa ng Pangungusap:

 1. Si Ginang Torres ang maglilinis ng silid-aklatan bukas, na siyang nagtatrabaho bilang guro sa Filipino, upang mapanatili itong malinis at maayos para sa mga mag-aaral.
 2. Sa pagtatapos ng araw, si Lola Carmen ang nagluto ng masarap na kaldereta, isang bihasang tagapagluto na paborito ng buong pamilya.
 3. Sa pagdiriwang ng kasal, si Carlo ang bumili ng bulaklak upang iparating ang kanyang pagmamahal kay Julie.
 4. Sa pagbubukas ng bagong sinehan sa kanto, si Carla ang nanood ng sine, na syang naging unang bisita sa nasabing pasilidad.
 5. Sa pagtatapos ng araw, si Mang Basilio raw ay maliligo sa sapa, isang tradisyonal na ritwal na ginagawa niya para sa kabutihan ng kanyang pamumuhay.

Ang paggamit ng pokus sa tagaganap ay naglilinaw sa ugnayan ng simuno at kilos, nagbibigay-diin kung sino ang may aktibong papel sa pangyayari. Ang mga pangungusap na may ganitong pokus ay nagbibigay ng masusing pagsusuri at pag-unawa sa likod ng bawat pangyayari.

2. Pokus sa Layon

Sa pokus sa layon, itinatampok ang paksa na layon ng pandiwa sa pangungusap. Ito ay nagbibigay-diin sa layunin o target ng kilos, at karaniwang sumasagot sa tanong na “ano?” Ginagamitan ito ng mga panlaping -in-, -i-, -ipa-, ma-, na-, o -an.

Halimbawa:

 1. Ihain mo ang manok na nasa lamesa.
 2. Kainin mo ang balot.
 3. Ang ulam ay niluto ni Nanay para sa akin.
 4. Itago mo ang pera.
 5. Nakita ni Mel ang nawawalang aso.

Sa pokus sa layon, ipinakikita ang layunin ng kilos o ang layon ng simuno sa pangungusap. Ito’y nagbibigay-diin sa pagtutok sa bagay o layunin ng kilos at naglalarawan kung ano ang direksyon o layon ng isang gawain.

3. Lokatibong Pokus (Pokus sa Kaganapan)

Sa lokatibong pokus, ang pokus na ito ay nagbibigay-diin sa lugar na ginaganapan ng pandiwa sa pangungusap. Ang paksa o simuno ng pangungusap ay nagaganap o naglalarawan sa isang tiyak na lugar, at ito’y sumasagot sa tanong na “saan?” Ginagamitan ito ng mga panlaping pag-/-an, -an/-han, ma-/-an, pang-/-an, mapag-/-an, pinag/an, o in/an.

Halimbawa:

 1. Pinagdausan ng binyag ang bagong simbahan.
 2. Inilagay namin sa altar ang sanggol matapos ang binyag sa bagong simbahan.
 3. Nag-alay ng misa si Father Hernandez para sa bagong binyag na idinaos sa simbahan.
 4. Pinagtaniman ko ng gulay ang malawak na bukid ni Tatay.
 5. Inilagay ko ang mga binhi sa malupit na lupa ng aming bukid.
 6. Pinaubaya ni Tatay sa akin ang pangangasiwa sa bukid na puno ng iba’t ibang klase ng gulay.

Sa paggamit ng lokatibong pokus, naisasaalang-alang ang espasyo o lugar na may kinalaman sa isinagawang kilos. Ipinapakita nito ang ugnayan ng pandiwa sa loob ng isang partikular na lokasyon.

4. Benepaktibong Pokus (Pokus sa Tagatanggap)

Sa benepaktibong pokus, ang pokus ay nakatuon sa tagatanggap ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Ito ay sumasagot sa tanong na “para kanino?” at karaniwang ginagamitan ng mga panlaping i-, -in, ipang-, o ipag-.

Halimbawa:

 1. Binigyan ni Selya ng pasalubong si Lolo.
 2. Inihanda ni Tiyo ang lugaw na kinakain namin.
 3. Siya ang nagtahi ng pantalon ni Pablo.

Sa benepaktibong pokus, ipinapakita kung sino ang tumatanggap o nakikinabang mula sa kilos ng pandiwa. Ito’y nagbibigay-diin sa kahalagahan ng tagatanggap sa buong konteksto ng pangungusap.

5. Instrumentong Pokus (Pokus sa Gamit)

Sa instrumentong pokus, hinaharap ang kasangkapan o bagay na nagigding sentro ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na “sa pamamagitan ng ano?” at madalas ginagamitan ng mga panlaping ipang- o maipang-.

Halimbawa:

 1. Ang mahabang stik ang ipinanungkit niya ng bayabas, gamit ang kanyang masiglang pag-ikot ng kamay.
 2. Si Carla ay ipinampunas sa mukha ang relago kong panyo, isang kaakit-akit na panyo na puno ng makukulay na bulaklak.

Sa instrumentong pokus, binibigyang-diin hindi lamang ang kasangkapan mismo kundi pati na rin ang paraan kung paano ito ginamit o ang kalidad nito. Ito’y nagbibigay kulay at buhay sa pangungusap, naglalagay ng emphasis hindi lang sa kilos kundi pati na rin sa instrumento na nagamit.

6. Kosatibong Pokus (Pokus sa Sanhi)

Sa kosatibong pokus, nagsisilbing pangunahing bahagi ng kilos ang simuno o paksa na nagpapahayag ng sanhi ng pandiwa sa pangungusap. Ang pokus na ito ay nagbibigay-diin sa rason o dahilan ng isang kilos at sumasagot sa tanong na “bakit?” Madalas, ito’y ginagamitan ng mga panlaping i-, ika-, o ikina-.

Halimbawa:

 1. Ikinatuwa namin ang pagpunta sa parke kahapon, sapagkat nakakatulong ito sa pagpapalakas ng aming samahan.
 2. Ikinalungkot ni Vicky ang hindi pagpunta ni Berto, dahil nag-aasahan siyang magkakasama sila sa espesyal na okasyon.
 3. Ikinainis ni Shiela ang pang-aasar sa kanya ni Wendy, dahil ito’y nagdudulot ng pang-aapi at hindi maayos na trato.
 4. Ibinatid namin ang pag-aaral ng mabuti, dahil ito’y susi ssa magandang hinaharap.
 5. Ikinasisiya ni Marco ang pagtanggap ng parangal, sapagkat ito’y patunay ng kanyang pagpupunyagi at kahusayan.

Sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba’t ibang konteksto sa bawat halimbawa, inaasahan ko na masusing naipaliwanag ang konsepto ng kosatibong pokus.

7. Pokus sa Direksyon

Sa pokus sa direksyon, ang pokus ay nakatuon sa simuno o paksa na nagbibigay ng direksyon ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na “tungo saan o kanino?” at karaniwang ginagamitan ng mga panlaping -an, -han, -in, o -hin.

Halimbawa:

 1. Sinasagot niya ang kanyang nobyo, isinasalaysay ang nararamdaman niya sa liham.
 2. Pinupuntahan ni Jerry ang hardware para mamili ng mga bato, na gagamitin sa pagpapaganda ng kanilang hardin.

Sa pokus sa direksyon, ang pangungusap ay nagbibigay ng kahulugan sa relasyon ng kilos sa isang tiyak na direksyon o layunin. Ito’y nagbibigay-diin sa patutunguhan o layunin ng kilos na isinasagawa ng tagapagsalita o simuno.

Aspekto ng Pandiwa

Ang pag-unlad ng wika ay isang mapanuring paglalakbay sa ilalim ng pandiwa, na may iba’t ibang aspekto. Sa muling pagtalima sa aral ng wika, magkakaroon tayo ng pag-unawa sa apat na piling aspekto nito.

1. Aspektong Perpektibo (Naganap na o Pangyayaring Nagdaan)

Ang Aspektong Perpektibo ay naglalarawan ng kilos o galaw na nagaganap na, tapos na, o naganap na. Ito ay karaniwang ginagamitan ng mga panlaping “na,” “nag,” “um,” at “in.”

Mga Ilustrasyon ng Pandiwa sa Pangungusap Gamit ang Aspektong Perpektibo:

 1. Matagumpay kong naayos ang mga gamit na dadalhin ko para bukas.
 2. Sa kasalukuyan, tapos na akong kumain.
 3. Nagpunta ako sa simbahan kaninang umaga.
 4. Isang aksidenteng natapon ang tubig sa lamesa.
 5. Umusad ako ng mabilis habang tumatakbo.

Sa Aspektong Perpektibo, ipinapakita ang kaganapan ng kilos na kumpleto na o naganap na sa nakaraan. Binibigyan diin ang tamang paggamit ng mga panlapi upang maipakita ang wastong anyo ng pandiwa sa konteksto ng pangungusap.

2. Imperpektibong Aspekto (Nagaganap o Kasalukuyang Nagdadaan)

Ang Imperpektibong Aspekto ay tumutsukoy sa kilos o galaw na kasalukuyang nagaganap, ginagawa, o nangyayari. Karaniwang ginagamitan ito ng mga panlaping “na,” “nag,” “um,” at “in.”

Mga Maikling Halimbawa ng Pandiwa sa Pangungusap sa Imperpektibong Aspekto:

 1. Ang sanggol ay natutulog sa kanyang duyan.
 2. Habang kinakain mo ang sorbetes, ito ay unti-unting natutunaw.
 3. Sa ngayon, nag-aaral ako ng mabuti para sa pagsusulit.
 4. Umiiyak ang munting bata sa lansangan.
 5. Dali, takbo, baka umulan pa!

Sa Aspektong Imperpektibo, inilalarawan ang kilos na kasalukuyang nagaganap o patuloy na nangyayari sa kasalukuyan. Ang mga nabanggit na panlapi ay ginagamit upang bigyang-diin ang pagiging kaganapan o kasalukuyang kalagayan ng kilos sa pangungusap.

3. Aspektong Kontemplatibo (Magaganap o Panghinaharap)

Ang Aspektong Kontemplatibo ay tumutukoy sa kilos na hindi pa nagaganap, kasalukuyang nagaganap, o magaganap pa lamang. Karaniwang ginagamitan ito ng mga panlaping “ma” at “mag.”

Mga Maikling Halimbawa ng Pandiwa sa Pangungusap sa Aspektong Kontemplatibo:

 1. Balak kong matulog ng maaga mamayang gabi.
 2. Bukas, plano naming magpunta sa parke kasama ang mga kaibigan ko.
 3. Iniisip ko na magluluto si Nanay ng spaghetti at pansit sa aking kaarawan.
 4. Nag-iisip akong maglaba mamaya pag-uwi ko galing sa eskwelahan.
 5. Naiisip naming maliligo kami sa ilog.

4. Perpektibong Katatapos na Aspekto (Kagaganap)

Ang aspektong ito ng pandiwa ay nagbibigay-diin sa mga kilos na naganap kamakailan lamang, at karaniwang nakikitang gumagamit ng unlaping “ka-” kasunod ng pag-uulit ng unang katinig-patinig o patinig ng salitang ugat. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag na naglalarawan ng kamakailang kaganapan ng kilos.

Halimbawa ng Pandiwa sa Pangungusap Gamit ang Perpektibong Katatapos na Aspekto:

 1. Kakatapos ko lang kumain ng masarap na hapunan.
 2. Bagong tapos ko lang sa paaralan, at nararamdaman ko ang pagod sa buong katawan.
 3. Kakaiba lang ang personalidad ni Binibining Reyes, na nakilala ko kamakailan.
 4. Kakasulat ko lang kay Presidente Duterte ng aming mga hinaing tungkol sa kahalagahan ng edukasyon.
 5. Kabibili ko lang ng sariwang baka sa palengke, at plano kong lutuin ito ngayong gabi.

Ang paggamit ng Perpektibong Katatapos na Aspekto ay nagbibigay diin sa kasalukuyang epekto o resulta ng isang kilos na naganap kamakailan, at nagbibigay buhay sa pangungusap sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga karagdagang detalye o paglalarawan.

Gamit ng Pandiwa

1. Gamit ng Pandiwa bilang Aksyon

Ang paggamit ng pandiwa bilang aksyon ay naglalarawan ng kilos o gawain na isinasagawa ng isang aktor o tagaganap. Ang aktor na ito ay maaaring tao, bagay, o hayop. Sa paggamit ng mga panlaping -um, mag-, ma-, mang-, maki-, o mag-an, maaaring mabuo ang iba’t ibang anyo ng pandiwa na nagpapakita ng kilos o aksyon.

Mga Halimbawa:

 1. Nagtatrabaho si Manuel sa opisina.
  • Sa tulong ng panlaping “nag-“, nailarawan ang kilos ni Manuel, na siyang aktor na nagtatrabaho sa opisina.
 2. Hinahanda ni Olivia ang masarap na hapunan.
  • Ang pandiwang “hinahanda” ay naglalarawan ng kilos na isinasagawa ni Olivia, na siyang aktor na naghahanda ng masarap na hapunan.
 3. Umiiyak ang bata dahil nawala ang kanyang laruan.
  • Sa tulong ng panlaping “um-“, ipinapakita ng pandiwang “umiiyak” ang kilos na ginagawa ng bata, na siyang aktor na umiiyak dahil nawala ang kanyang laruan.
 4. Nangangarap si Eduardo ng magandang kinabukasan.
  • Ang pandiwang “nangangarap” ay naglalarawan ng kilos na ginagawa ni Eduardo, na siyang aktor na nangangarap ng magandang kinabukasan.
 5. Nagmamaneho si Rafael nang mabangga ang poste.
  • Sa tulong ng panlaping “nag-“, inilarawan ng pandiwang “nagmamaneho” ang kilos na isinasagawa ni Rafael, na siyang aktor na nagmamaneho nang mabangga ang poste.

Sa pangkalahatan, ang gamit ng pandiwa bilang aksyon ay nagbibigay buhay sa pangungusap at naglalarawan ng mga kilos o gawain na isinasagawa ng isang aktor. Ang mga panlaping ginagamit ay nagdadagdag ng nuansang pagsasaalang-alang sa aspekto ng pandiwa, nagbibigay diin sa kasalukuyang pangyayari, at nagpapakita ng iba’t ibang pagtatanghal ng kilos.

2. Gamit ng Pandiwa bilang Karanasan

Ang paggamit ng pandiwa bilang karanasan ay naglalarawan ng damdamin o emosyon ng isang indibidwal o grupo. Sa ganitong konteksto, ang pandiwa ay nagiging daan upang maipahayag ang karanasan, damdamin, o saloobin ng aktor o tagaganap ng kilos.

Mga Halimbawa:

 1. Nagulat ang lahat sa inasal ni Jasmin.
  • Ang pandiwang “nagulat” ay naglalarawan ng damdamin ng pagkagulat ng lahat sa inasal ni Jasmin. Ipinapakita nito ang karanasang pangkalahatan ng pagtataka.
 2. Namangha si James sa kagandahan ni Kiray.
  • Sa tulong ng pandiwang “namangha,” inilarawan ni James ang kanyang damdamin ng paghanga sa kagandahan ni Kiray. Ipinapakita nito ang karanasang personal na naramdaman ni James.
 3. Naawa ang lola sa sinapit ng kanyang apo.
  • Ang pandiwang “naawa” ay naglalarawan ng damdamin ng awa na naramdaman ng lola sa sinapit ng kanyang apo. Ipinapakita nito ang karanasang may kahulugan sa puso ng lola.
 4. Napamahal si Jolina sa kanyang bagong alaga.
  • Sa tulong ng pandiwang “napamahal,” ipinapakita ni Jolina ang damdamin ng pagmamahal sa kanyang bagong alaga. Ito’y naglalarawan ng karanasang may pag-aalaga at pag-aaruga.
 5. Nagtagumpay si Miguel sa kanyang pangarap.
  • Ang pandiwang “nagtagumpay” ay naglalarawan ng damdamin ng kasiyahan at tagumpay na naramdaman ni Miguel. Ipinapakita nito ang karanasang positibo sa pag-abot ng pangarap.

Sa pangkalahatan, ang gamit ng pandiwa bilang karanasan ay nagbibigay buhay sa damdamin at emosyon ng mga tauhan. Ito’y nagpapahayag ng personal na karanasan o pagmamalas sa isang tiyak na pangyayari, nagbibigay ng kulay at buhay sa kwento, at naglalabas ng mga kakaibang aspeto ng pagkatao ng bawat karakter.

3. Gamit ng Pandiwa bilang Pangyayari

Ang gamit ng pandiwa bilang pangyayari ay naglalarawan ng resulta ng isang pangyayari, na maaaring magtaglay ng mga ekspresyon ng sanhi at bunga. Sa ganitong paraan, ang pandiwa ay nagiging instrumento upang maipahayag ang kahihinatnan ng isang pangyayari o kaganapan.

Mga Halimbawa:

 1. Naglayas si Sara dahil sa pagmamalupit ng kanyang ama.
  • Ang pandiwang “naglayas” ay naglalarawan ng pangyayaring nagresulta mula sa pagmamalupit ng ama ni Sara. Ito’y nagpapakita ng kahihinatnan ng paglayas na naging resulta ng pang-aapi.
 2. Nagpatiwakal si Minda sa labis na kalungkutan.
  • Ang pandiwang “nagpatiwakal” ay naglalarawan ng pangyayaring nagresulta mula sa labis na kalungkutan ni Minda. Ito’y nagpapakita ng malupit na epekto ng kanyang damdamin.
 3. Nalunod ang bata dahil sa kapabayaan ng kanyang mga magulang.
  • Ang pandiwang “nalunod” ay naglalarawan ng pangyayaring nagresulta mula sa kapabayaan ng mga magulang. Ito’y nagpapakita ng trahediyang nangyari dahil sa kakulangan ng pagmamalasakit.
 4. Nagtagumpay si Marco sa kanyang propesyonal na karera dahil sa sipag at tiyaga.
  • Ang pandiwang “nagtagumpay” ay naglalarawan ng pangyayaring nagresulta mula sa sipag at tiyaga ni Marco. Ito’y nagpapakita ng tagumpay na nakuha sa pagsusumikap.
 5. Nag-alsa ang mamamayan laban sa hindi makatarunganang batas.
  • Ang pandiwang “nag-alsa” ay naglalarawan ng pangyayaring nagresulta mula sa hindi makatarunganang batas. Ito’y nagpapakita ng kilos-protesta bilang tugon sa pang-aapi.

Sa pangkalahatan, ang gamit ng pandiwa bilang pangyayari ay nagbibigay-tangi sa pagsasalaysay ng mga pangyayari sa pamamagitan ng kilos o gawain. Ito’y nagtatampok ng mga sanhi at bunga, nagbibigay ng kabatiran sa mga dahilan at kahihinatnan, at naglalabas ng kahalagahan ng mga pangyayari sa kwento o realidad.

Kaganapan ng Pandiwa

1. Kaganapang Tagaganap

Ang kaganapang tagaganap ay ang bahagi ng panaguri na nagaganap o gumagawa ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Ang pangunahing pananda na ginagamit sa bahaging ito ay “ni” o “ng” upang ipakita ang tagaganap ng kilos.

Mga Halimbawa:

 1. Ikinatuwa ng mga Pilipino ang pagkapanalo ni Catriona Gray sa Miss Universe.
  • Ang kaganapang tagaganap na “ni Catriona Gray” ay naglalarawan kung sino ang nagdulot ng kasiyahan sa mga Pilipino, at ito ay ginampanan ng pangunahing babaeng sangkot sa kilos na si Catriona Gray.
 2. Kinakain ni Mila ang sopas na luto ng kanyang ina.
  • Ang kaganapang tagaganap na “ni Mila” ay nagpapakita kung sino ang kumakain ng sopas, at ito ay ang pangunahing babae na sangkot sa kilos na si Mila.
 3. Ipinagmamalaki ng guro ang tagumpay ng kanyang mga estudyante.
  • Ang kaganapang tagaganap na “ng guro” ay naglalarawan kung sino ang nagpapahayag ng pagmamalaki sa tagumpay ng mga estudyante, at ito ay ang guro.
 4. Nag-aalaga ng mga hayop sa zoo si Kuya Jose.
  • Ang kaganapang tagaganap na “ni Kuya Jose” ay nagpapakita kung sino ang nag-aalaga ng mga hayop sa zoo, at ito ay si Kuya Jose.
 5. Isinusulat niya ang kanyang pangalan sa pisara.
  • Ang kaganapang tagaganap na “niya” ay naglalarawan kung sino ang nagsusulat ng pangalan sa pisara, at ito ay ang babaeng sangkot sa kilos.

Sa pangkalahatan, ang kaganapang tagaganap ay nagbibigay-diin sa pagkilala sa tagaganap ng kilos o gawain sa isang pangungusap. Ito’y naglalaman ng pangunahing tao o bagay na gumaganap ng kilos na isinasaad ng pandiwa.

2. Kaganapang Tagatanggap

Ang kaganapang tagatanggap ay bahagi ng panaguri na nagpapahayag kung sino ang tumatanggap ng kilos ng pandiwa. Karaniwang ginagamit dito ang panandang “para sa” o “para kay” upang ipakita ang tagatanggap ng kilos.

Mga Halimbawa:

 1. Nagbigay ng donasyon ang GMA para sa mga nasalanta ng malakas na lindol.
  • Ang kaganapang tagatanggap na “para sa mga nasalanta ng malakas na lindol” ay nagpapakita kung sino ang tumatanggap ng donasyon mula sa GMA, at ito ay ang mga nasalanta ng malakas na lindol.
 2. Nagbuwis ng buhay si Simoun para sa mga Pilipino.
  • Ang kaganapang tagatanggap na “para sa mga Pilipino” ay nagpapakita kung sino ang tumatanggap ng pagbuwis ng buhay ni Simoun, at ito ay ang mga Pilipino.
 3. Nagbahagi ng nalikom na pondo si Lorna para sa proyektong pang-edukasyon.
  • Ang kaganapang tagatanggap na “para sa proyektong pang-edukasyon” ay naglalarawan kung sino ang tumatanggap ng nalikom na pondo mula kay Lorna, ast ito ay ang proyektong pang-edukasyon.
 4. Nag-alay ng serbisyo si Dr. Rodriguez para sa mga taga-barangay.
  • Ang kaganapang tagatanggap na “para sa mga taga-barangay” ay nagpapakita kung sino ang tumatanggap ng serbisyo ni Dr. Rodriguez, at ito ay ang mga taga-barangay.
 5. Nag-ambag ng kaalaman si Prof. Reyes para kay Jose Rizal.
  • Ang kaganapang tagatanggap na “para kay Jose Rizal” ay naglalarawan kung sino ang tumatanggap ng kaalaman mula kay Prof. Reyes, at ito ay si Jose Rizal.

Sa pangkalahatan, ang kaganapang tagatanggap ay nagbibigay-diin sa pagtukoy sa sinumang entidad o grupo na direktang nakikinabang o tumatanggap ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Ito’y naglalaman ng impormasyon tungkol sa layunin o paksa ng kilos.

3. Kaganapang Layon

Ang kaganapang layon ay ang bahagi ng panaguri na nagtatakda kung ano ang bagay o mga bagay na tinutukoy ng pandiwa. Sa bahaging ito, karaniwang ginagamit ang panandang “ng” upang ipakita ang layon o paksa ng kilos na isinasaad ng pandiwa.

Mga Halimbawa:

 1. Si Juan ay bibili ng iPhone sa mall.
  • Ang kaganapang layon na “ng iPhone sa mall” ay naglalarawan kung ano ang bagay na bibilhin ni Juan at kung saan, na ito ay isang iPhone sa mall.
 2. Namigay ng salapi si Pacquiao sa mga mahihirap.
  • Ang kaganapang layon na “ng salapi sa mga mahihirap” ay nagpapakita kung ano ang bagay na ipinamahagi ni Pacquiao, at ito ay salapi sa mga mahihirap.
 3. Mag-aalaga ng halaman si Tina sa kanyang bakuran.
  • Ang kaganapang layon na “ng halaman sa kanyang bakuran” ay naglalarawan kung ano ang bagay na aalagaan ni Tina, at ito ay mga halaman sa kanyang bakuran.
 4. Pinag-usapan ng mga magulang ang plano para sa kanilang bakasyon.
  • Ang kaganapang layon na “ng plano para sa kanilang bakasyon” ay nagpapakita kung ano ang bagay na pinag-usapan ng mga magulang, at ito ay ang plano para sa kanilang bakasyon.
 5. Inuubos ng bata ang laman ng kanyang lunchbox.
  • Ang kaganapang layon na “ng laman ng kanyang lunchbox” ay naglalarawan kung ano ang bagay na inuubos ng bata, at ito ay ang laman ng kanyang lunchbox.

Sa pangkalahatan, ang kaganapang layon ay nagbibigay-tuon sa pagtukoy sa mga bagay o paksa na kaugnay sa kilos o gawain na isinasaad ng pandiwa. Ito’y naglalaman ng pangunahing paksa o layon ng kilos sa isang pangungusap.

4. Kaganapang Ganapan

Ang kaganapang ganapan ay bahagi ng panaguri na nagsasaad ng lugar o pook na ginaganapan ng kilos ng pandiwa. Karaniwang ginagamit dito ang panandang “sa” upang ipakita ang lugar o destinasyon kung saan isinasagawa ang kilos.

Mga Halimbawa:

 1. Nanood ng sine si Lara sa mall.
  • Ang kaganapang ganapan na “sa mall” ay nagpapakita kung saan isinagawa ang kilos ni Lara, at ito ay sa mall.
 2. Pupunta kami sa Korea.
  • Ang kaganapang ganapan na “sa Korea” ay nagpapakita kung saan ang pupuntahan ng grupo, at ito ay sa Korea.
 3. Nag-aral siyang mabuti sa silong ng puno.
  • Ang kaganapang ganapan na “sa ilalim ng puno” ay naglalarawan kung saan isinagawa ang kilos niya, at ito ay sa ilalim ng puno.
 4. Umakyat ng bundok si Marco sa Mt. Pulag.
  • Ang kaganapang ganapan na “sa Mt. Pulag” ay nagpapakita kung saan umakyat si Marco, at ito ay sa bundok na Mt. Pulag.
 5. Nagpasya siyang magtrabaho sa ibang bansa.
  • Ang kaganapang ganapan na “sa ibang bansa” ay naglalarawan kung saan siya magtatrabaho, at ito ay sa ibang bansa.

Sa pangkalahatan, ang kaganapang ganapan ay nagbibigay-diin sa lugar o pook kung saan isinagawa ang kilos o gawain na isinasaad ng pandiwa. Ito’y naglalaman ng impormasyon tungkol sa lokasyon ng pangyayari o kilos.

5. Kaganapang Direksyunal

Ang kaganapang direksyunal ay bahagi ng panaguri na nagtuturo sa direksyon ng kilos na taglay ng pandiwa. Ginagamit na pananda ang pang-ukol na “sa” upang ipakita ang direksyon o lugar kung saan naganap ang kilos.

Mga Halimbawa:

 1. Namasyal sila sa BGC buong araw.
  • Ang kaganapang direksyunal na “sa BGC” ay nagtuturo kung saan naganap ang kilos ng pagsasayaw, at ito ay sa Bonifacio Global City.
 2. Nagliwaliw sila sa Pasig kagabi.
  • Ang kaganapang direksyunal na “sa Pasig” ay nagtuturo kung saan naganap ang kilos ng paglilibot, at ito ay sa Pasig.
 3. Tinakbo ng mga bata sa parke.
  • Ang kaganapang direksyunal na “sa parke” ay naglalarawan kung saan naganap ang kilos ng pagsusugod, at ito ay sa parke.
 4. Pumunta kami sa Baguio para mag-ensayo.
  • Ang kaganapang direksyunal na “sa Baguio” ay nagtuturo kung saan naganap ang kilos ng pagpunta para mag-ensayo, at ito ay sa Baguio.
 5. Bumisita sila sa kanilang mga kamag-anak sa probinsya.
  • Ang kaganapang direksyunal na “sa probinsya” ay nagtuturo kung saan naganap ang kilos ng pagbisita, at ito ay sa probinsya.

Sa pangkalahatan, ang kaganapang direksyunal ay nagbibigay-tuon sa direksyon o lugar kung saan naganap ang kilos na taglay ng pandiwa. Ito’y naglalaman ng impormasyon tungkol sa lokasyon o direksyon ng pangyayari.

6. Kaganapang Sanhi

Ang kaganapang sanhi ay bahagi ng panaguri na naglalarawan ng dahilan o sanhi ng pagkakaganap ng kilos ng pandiwa. Ginagamit na pananda ang pariralang “dahil sa” upang ipakita ang dahilan o pinagmulan ng kilos.

Mga Halimbawa:

 1. Napaiyak si Jose dahil sa matinding kalungkutan.
  • Ang kaganapang sanhi na “dahil sa matinding kalungkutan” ay nagpapakita ng dahilan kung bakit umiyak si Jose, at ito ay ang matinding kalungkutan na nararamdaman niya.
 2. Nagtagumpay siya dahil sa kasipagan at diskarte sa buhay.
  • Ang kaganapang sanhi na “dahil sa kasipagan at diskarte sa buhay” ay naglalarawan ng mga dahilan kung bakit nagtagumpay siya, at ito ay dahil sa kanyang kasipagan at diskarte sa buhay.
 3. Nagwala ang aso dahil sa takot sa paputok.
  • Ang kaganapang sanhi na “dahil sa takot sa paputok” ay nagpapakita ng dahilan kung bakit nagwala ang aso, at ito ay ang takot nito sa paputok.
 4. Nabasag ang plorera dahil sa malakas na hangin.
  • Ang kaganapang sanhi na “dahil sa malakas na hangin” ay naglalarawan ng dahilan kung bakit nabasag ang plorera, at ito ay dahil sa malakas na hangin.
 5. Sumuko siya dahil sa mabigat na pasanin.
  • Ang kaganapang sanhi na “dahil sa mabigat na pasanin” ay nagpapakita ng dahilan kung bakit siya sumuko, at ito ay dahil sa mabigat na pasanin na kanyang dinadala.

Sa pangkalahatan, ang kaganapang sanhi ay nagbibigay-tuon sa pagsasaad ng dahilan o pinagmulan ng kilos o pangyayari. Ito’y naglalaman ng impormasyon tungkol sa sanhi o rason kung bakit naganap ang isang tiyak na pangyayari.

7. Kaganapang Kagamitan

Ang kaganapang kagamitan ay bahagi ng panaguri na nagsasaad ng bagay o instrumento na ginagamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa. Karaniwan, ginagamitan ito ng panandang “sa pamamagitan ng” upang ipakita ang kagamitan o kasangkapan na nagamit sa kilos.

Mga Halimbawa:

 1. Nilinis niya ang mga kalat sa pamamagitan ng walis at pandakot.
  • Ang kaganapang kagamitan na “sa pamamagitan ng walis at pandakot” ay nagpapakita ng kagamitan o instrumento na ginamit niya upang linisin ang mga kalat.
 2. Gumawa siya ng banga sa pamamagitan ng luwad.
  • Ang kaganapang kagamitan na “sa pamamagitan ng luwad” ay naglalarawan ng kagamitan o materyal na ginamit niya upang makagawa ng banga.
 3. Binuksan ng guro ang ppintuan ng silid-aralan sa pamamagitan ng susi.
  • Ang kaganapang kagamitan na “sa pamamagitan ng susi” ay nagpapakita kung paano binuksan ng guro ang pintuan ng silid-aralan.
 4. Iniutos ng pulis ang katahimikan sa pamamagitan ng pagsigaw.
  • Ang kaganapang kagamitan na “sa pamamagitan ng pagsigaw” ay naglalarawan kung paano iniutos ng pulis ang katahimikan.
 5. Nagluto si Chef Marla ng masarap na putahe sa pamamagitan ng modernong kagamitan sa kusina.
  • Ang kaganapang kagamitan na “sa pamamagitan ng modernong kagamitan sa kusina” ay nagpapakita ng mga kagamitan na ginamit ni Chef Marla upang makaluto ng masarap na putahe.

Sa pangkalahatan, ang kaganapang kagamitan ay nagbibigay-tuon sa kung anong kasangkapan o kagamitan ang ginamit sa isang partikular na kilos o gawain. Ito’y naglalaman ng impormasyon tungkol sa instrumento o bagay na nagamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa.

Konklusyon

Sa artikulong “PANDIWA: Uri, Pokus, Aspekto at Halimbawa ng Pandiwa,” mahalaga ang nakuha nating mga kongklusyon tungkol sa pandiwa, isang bahagi ng mahalagang bahagi ng gramatikang Filipino. Ang pandiwa ay naglalarawan ng kilos o kalagayan sa pangungusap. Isinasaad sa artikulo ang iba’t ibang uri ng pandiwa, na maaaring nahahati base sa layunin at pokus. Ibinigay din nito ang kahalagahan ng mga panlaping nagbibigay-dagdag ng kahulugan at struktura sa mga pandiwa.