Tula Tungkol sa Kaibigan: 18+ Piling Tula

Posted on

Sa magiging paglalakbay mo sa pahinang ito, haharapin mo ang kakaibang pagsalaysay ng mga makatang Pilipino sa pamamagitan ng kanilang mga likhang Tula Tungkol sa Kaibigan. Isang masalimuot na alon ng mga salita ang iyong sasalubungin, isang paglalakbay sa labing-apat na tula na naglalarawan ng masalimuot na mundo ng pagkakaibigan. Ito ay isang paglalakbay na hindi lamang pang-elementarya, high school, o kolehiyo, kundi isang misteryosong biyaya mula sa langit, isinulat upang mapansin ang kahalagahan ng tunay na pagkakaibigan.

Tula Tungkol sa Kaibigan – Sa bawat saknong, sulyapin ang mga gunita ng pag-usbong ng pagkakaibigan na naglalaman ng iba’t ibang mga pangyayari at damdamin. Ang bawat tula ay isang masalimuot na pintig ng puso na nagsisilbing gabay sa pag-unlad ng mas matibay na ugnayan. Sa pamamagitan ng mga taludtod, nais naming buhayin ang iyong damdamin at palawakin ang iyong pang-unawa sa kahalagahan ng mga pagkakaibigan na nagbibigay saysay at kulay sa paglalakbay ng bawat isa.

Tula Tungkol sa Kaibigan
Tula Tungkol sa Kaibigan

Ang Tinig ng Pagkakaibigan

Sa ilalim ng langit, kung saan ang mga bituin ay kumikislap,
May isang kaibigan, pusong tunay na nagbibigkis,
Di mabilang na araw, naglakbay tayo magkasama,
Sa pag-ibig ng pagkakaibigan, di malilimutan, di mawawala.

Sa mata ng hangin, tinatangay ang mga lihim,
Bawat tawa’t hikbi, kayamanan ng ating karanasan,
Ang pagsasama, tila isang magandang awit,
Sa bawat hakbang, pagkakaibigan ang nagsisilbing gabay.

Sa mga damdamin, tula’y lumulutang sa hangin,
Mga lihim na kwento, di kayang itago ng gabi,
Sa ilalim ng mga bituin, tayong dalawa’y naglalakbay,
Sa pag-ibig ng pagkakaibigan, hindi natitinag, hindi nauubos.

Bawat saglit, tila oras ay humihinto,
Ngunit sa puso’t isipan, pagkakaibigan ay walang hanggan,
Sa lihim na mundo, kung saan tayo’y nagtatagpo,
Isang pag-ibig na kayamanan, di mabilang, di mapapantayan.

Ngayon at bukas, hanggang sa mga susunod na araw,
Ang kaibigan, katuwang sa bawat laban,
Ang iyong ngiti, lihim na nagbibigay liwanag,
Pagkakaibigan, isang biyaya, isang pag-asa.

Ang Alamat ng Kaibigan

Sa baybayin ng buhay, may isang nilalang,
Ang kaibigan kong kayamanan, mahirap kamtin,
Sa gabi ng lungkot, siya’y ilaw ng dilim,
Sa oras ng takot, katuwang sa pagtahak ng daan.

Ang bawat halakhak, musika ng kaligayahan,
Sa pagtulay ng mga pangarap, siya’y kasabay,
Diwa ng pagkakaibigan, saksi sa mga pagsubok,
Sa kanyang mga mata, lihim na mga bituin.

Sa bawat sandali, may himig na naglalaro,
Sa kanyang mga salita, pangako ng walang iwanan,
Bawat yakap, pumapawi ng lungkot at gulo,
Kaibigan, biyayang di-mabilang, alamat sa buhay.

Sa pag-usbong ng araw, sa paglubog ng lihim,
Kasama siya, sa pagsilay ng pag-asa,
Ang pagsasama, isang tula ng kasiyahan,
Alamat ng kaibigan, tanging kwento ng pag-ibig.

Sa kaharian ng puso, siya’y hari o reyna,
Sa likod ng mga ulap, tagapagpayo ng buhay,
Ang kaibigan kong wagas, di kayang sukatin,
Sa alamat ng pagkakaibigan, pag-ibig ay nagbubuklod.

Pagsilang ng Kakaibang Pagkakaibigan

Sa kaharian ng mga tanawin, isang lihim na silong,
Ang pagkakaibigan natin, alingawngaw ng puso’y tinutugon,
Sa bawat pintig ng oras, kay tamis ng pag-awit,
Kakaibang pagkakaibigan, diwa’y laging kasama.

Sa alapaap ng pag-ibig, kaharian ng katuwaan,
Kasama ka sa paligid, sa buhay, sa pangarap,
Kakaibang pagsilang, tulad ng gintong umaga,
Ang pagkakaibigan natin, kayamanang hindi nauubos.

Sa mga paglalakbay, sa landasin ng pangarap,
Kasama mo’y walang pagod, di-mabilang na sakripisyo,
Ang bawat halakhak, isang musika ng pagsasama,
Kakaibang pagkakaibigan, araw-araw ay umuusbong.

Sa hirap at ginhawa, ating pagdadaanang lahat,
Ikaw at ako, naglalakbay na magkasama,
Bawat ngiti mo’y lihim na nagpapawi ng dilim,
Kakaibang pagkakaibigan, tula ng matibay na alon.

Sa kaharian ng mga kwento, ating binubuo,
Ang ating kasaysayan, tatak ng pag-ibig at saya,
Kakaibang pagkakaibigan, diwa’y nagliliyab,
Sa pagsilang ng pagkakaibigan, kasaysayan ay nabubuo.

Hiblang Pangako ng Kaibigan

Sa kaharian ng pagkakaibigan, tanawin ay pambihira,
Isang kaibigan, diwa’y masigla, pangako’y mithiing tunay,
Sa paligid ng alon, tayong dalawa’y naglalakbay,
Sa pag-aambag ng bawat ngiti, pangarap ay sumusulong.

Bawat hakbang ay parang tula, sayaw ng pagkakaibigan,
Ang palad ng mga palad, nagkakamay sa landas ng buhay,
Di mabilang na gabi, sa ilaw ng pagmamahalan,
Ang pangako ng kaibigan, di lamang pangako, kundi awit ng pangako.

Sa dilim ng mundo, kanyang lihim ay sumisiklab,
Sa pag-ibig ng kaibigan, sulyap ng kinabukasan,
Sa bawat simoy ng hangin, pangako’y dumarampi,
Kakaibang pangako, di mabilang na ginhawa.

Sa pintig ng puso, alingawngaw ng pangako’y naglalakbay,
Sa kaharian ng mga pangarap, may takbo ng kasaysayan,
Ang sumpa ng kaibigan, bituin sa dilim ng gabi,
Pangako ng kakaibang pagkakaibigan, hanggang sa hanggang.

Paglalakbay ng mga Bituin

Sa dilim ng gabi, kung saan bituin ay kumikislap,
Mayroong kaibigan, sa buhay, lihim na nagsisilbing gabay,
Sa bawat hakbang, tibok ng puso’y nakatanim,
Pangako ng kaibigan, di mabilang, di magtatangi.

Sa landas ng buhay, tayo’y magkasamang naglalakbay,
Sa pagtahak ng mga pangarap, kamay ay di maghihiwalay,
Bawat ngiti, sagisag ng masalimuot na kwento,
Kaibigan, sa puso’y naglalakbay na parang bituin sa langit.

Sa mga panahong madilim, kanyang lihim ay taglay,
Tulad ng bituin na nagbibigay liwanag sa gabi,
Bawat sandali, tila himig ng kakaibang awit,
Kaibigan, biyaya sa buhay, kayamanan sa puso.

Ang pagsasama, parang sayaw ng mga bituin,
Sa kakaibang langit, kung saan pangako ay tinatanglaw,
Kaibigan, katuwang sa hirap at ginhawa,
Paglalakbay ng mga bituin, tula ng matibay na pagkakaibigan.

Alingawngaw ng Pananampalataya

Sa puso ng paglalakbay, kasabay ang iyong tinig,
Katuwang sa landasin, sa bawat paghakbang na tagumpay,
Kaibigan, sa kaharian ng pangarap at saya,
Alingawngaw ng pananampalataya, bumabalot sa buhay.

Sa dilim ng pagsubok, kanyang lihim ay nagbibigay liwanag,
Bawat yakap, sagisag ng matibay na pundasyon,
Puso’t diwa, nagtataglay ng kakaibang sigla,
Kaibigan, sa pusong puno ng pananampalataya.

Sa bawat buhay na naglalakbay sa landas ng daigdig,
Kaibigan, kayamanan ng mga pananampalataya,
Bilog na mundo ng pagkakaibigan, sagisag ng lihim na pangako,
Alingawngaw ng pananampalataya, umuusbong sa pag-ibig.

Sa paglipas ng panahon, alaala’y magbubukas,
Kaharian ng mga pangako, sa kwento ng pagkakaibigan,
Bawat gabi’t umaga, ang pangako’y naglalaro,
Kaibigan, alingawngaw ng pananampalataya, hanggang sa kaharian ng langit.

Sulyap ng Pagkakaibigan

Sa bawat paglisan ng oras, kay tagal na nagdaan,
Isang kaibigan, tulad ng bituin, di kumukupas,
Sa paligid ng landasin, tayong dalawa’y naglalakbay,
Sa pagsulyap ng pagkakaibigan, ligaya’y nabubuhay.

Bawat ngiti, himig ng puso’y sumasayaw,
Sa alon ng buhay, kay sarap sumabay,
Kaibigan, kayamanan sa dilim ng pagkakalayo,
Sa paglalakbay ng damdamin, pagkakaibigan ay dumarami.

Sa mga palad ng palad, pangako ay nakaukit,
Bawat pangarap, kay saya ng pag-ibig,
Kaibigan, ilaw ng puso, kaharian ng pag-asa,
Sa sulyap ng pagkakaibigan, buhay ay mas sumasarap.

Sa kaharian ng pangako, di matitinag,
Kaibigan, tulad ng kakaibang lihim,
Bilog na mundo, may saysay at halaga,
Sulyap ng pagkakaibigan, wagas at tapat.

Himig ng Magkasamang Araw

Sa gitna ng paglalakbay, ikaw ang aking lihim,
Kaibigan, sa puso mo’y naglalakbay na parang himig,
Sa bawat araw, kay saya ng magkasamang pagtahak,
Magkasamang araw, sa puso’y tila walang hanggan.

Bilog na mundo ng kwento, kwento ng ating pagkakaibigan,
Bawat galaw, sagisag ng matibay na ugnayan,
Kaibigan, sa tuwing magkahawak ang ating mga kamay,
Himig ng magkasamang araw, lumilipas na kay tamis.

Sa dilim ng buhay, kay dilim ng gabi,
Kaibigan, lihim mong sinisiklab ang pag-asa,
Sa kaharian ng pagkakaibigan, pagsilang ay nagaganap,
Magkasamang araw, sagisag ng walang kapantay.

Sa mga pait at tamis ng landas ng pag-ibig,
Kaibigan, kay sarap sabayang maglakbay,
Bawat saglit, bawat tawa, kayamanang di-mabilang,
Himig ng magkasamang araw, awit ng pangako at sayang.

Tagpo ng Puso

Sa lansangan ng buhay, ikaw ang aking tagpo,
Kaibigan, sa paglipas ng mga ulap, tayo’y naglalakbay,
Sa likod ng ngiti, likha ng pusong tapat,
Tagpo ng puso, sa alon ng damdamin, nagsisimula.

Bawat yakap, tibay ng ating pag-ibig,
Sa baybayin ng pangarap, kaharian ng pagasa,
Kaibigan, sa iyong mga mata, kasaysayan ay nabubuo,
Tagpo ng puso, sa paglalakbay na walang hanggan.

Sa dilim ng pangamba, ikaw ang lihim kong ilaw,
Sa mga oras ng lungkot, boses mo’y tugon sa hangin,
Bilog na mundo ng kwento, tala ng pagkakaibigan,
Tagpo ng puso, sa kaharian ng mga pangako.

Bawat gabi’t umaga, kasama mo ang bawat pagbangon,
Kaibigan, sa ating tagpuan, saya’y di nauubos,
Bilog na mundo ng mga pangarap, likha ng pagkakaibigan,
Tagpo ng puso, awit ng magkasamang paglalakbay.

Alingawngaw ng Samahan

Sa paglipas ng bawat sandali, alingawngaw ay bumabalot,
Kasama kang lumakbay, sa landas ng pangarap,
Kaibigan, sa ‘yong mga ngiti, saya’y nagiging kumpleto,
Alingawngaw ng samahan, musika ng pagkakaibigan.

Sa mga lihim na kwento, kanyang damdamin ay sumasalamin,
Bawat ngiti mo, ay pag-asa sa malupit na mundo,
Kaibigan, tibay ng samahan, di mabilang na kayamanan,
Alingawngaw ng pagkakaibigan, walang hanggang awitan.

Sa araw ng ulan, tayong dalawa’y naglalakbay,
Sa init ng pag-ibig, sa saya’t lungkot ng kahapon,
Kaibigan, alingawngaw ng iyong pagmamahal,
Sa puso ko’y sumisiklab na parang masiglang awit.

Sa harap ng unos, kamay mo’y kaharian ng tibay,
Bilog na mundo ng pangako, kaharian ng pangarap,
Kaibigan, alingawngaw ng pangakong tunay,
Alingawngaw ng samahan, buhay na nagbibigay saysay.

Pangako ng Kaibigan

Sa kwento ng ating paglalakbay, may isang lihim,
Kaibigan, sa puso mo’y pangako, di-mabilang na sagot,
Sa bawat tinig ng hangin, pangako mo’y dumarampi,
Pangako ng kaibigan, tulad ng bituin, laging tinitingala.

Bilog na mundo ng kwento, kay sarap pagmasdan,
Kasama kang sumayaw, sa awit ng mga bituin,
Kaibigan, sa iyong mga pangako, saya’y sumasabog,
Pangako ng kaibigan, sa dilim ng buhay, ilaw sa gabi.

Bawat hakbang sa kaharian ng pangarap,
Kaibigan, pangako mo’y gabay na masigla,
Bilog na mundo ng pangako, kasaysayan ng pagkakaibigan,
Pangako ng kaibigan, sagisag ng matibay na ugnayan.

Sa bawat yugto ng pag-usbong ng mga bituin,
Kaibigan, pangako mo’y alingawngaw ng pag-asa,
Bilog na mundo ng pangako, sa puso’y wagas,
Pangako ng kaibigan, sa alon ng buhay, pangmatagalan.

Sa Piling Mo’y Ang Lahat

Sa paglipad ng mga alon, sa dagat ng kaharian,
Kasama kita, kaibigan, sa puso ko’y kaharian,
Sa mga paglalakbay, sa dilim at sa liwanag,
Ikaw ang gabay, kaibigan, sa bawat paglakbay.

Sa bawat pag-ikot ng araw, tayong dalawa’y naglalakbay,
Sa baybayin ng pag-asa, saya’y hindi naglalaho,
Kaibigan, sa iyong mga ngiti, pag-ibig ay sumasalamin,
Sa piling mo’y kaharian, buhay ay puno ng kulay.

Bilog na mundo ng pangarap, tala ng ating kwento,
Bawat araw ay pag-asa, alingawngaw ng kasiyahan,
Kaibigan, sa bawat salita at yakap, damdamin ay nadarama,
Sa piling mo’y ang lahat, kayamanang di-mabilang.

Sa ilalim ng mga bituin, nagtataglay ng pangako,
Kaibigan, sa paglalakbay ng puso, tayo’y magkakasama,
Sa bawat gabi’t umaga, sa oras ng ligaya’t lungkot,
Ikaw, kaibigan, ang tanging sagot sa pangarap kong ito.

Gintong Alon ng Kaibigan

Sa baybayin ng pagkakaibigan, isang alon,
Kay taglay ng pusong handang magsilbing tanglaw,
Sa bawat buhangin ng mga araw natin,
Kaibigan, alon ng pagmamahalan, di natitinag.

Bawat araw, bagong pahina ng kwento,
Sa palad ng ating mga palad, pangako’y nakaukit,
Kaibigan, sa paglipad ng mga alon ng buhay,
Gintong alon, kayamanang kay sarap saluhin.

Sa pagtatagpo ng landas, tayong dalawa’y nagkasundo,
Bilog na mundo ng kwento, likha ng pangarap,
Kaibigan, sa pag-aambag ng iyong ngiti,
Gintong alon, nagbibigay sigla sa aming paglalakbay.

Sa bawat yugto ng kaharian ng pangarap,
Kaibigan, kasama kita sa masalimuot na gabi,
Gintong alon, musika ng pagkakaibigan,
Sa araw at gabi, ikaw, sa puso ko’y gintong alon.

Paglalakbay ng Puso

Sa landasin ng pagkakaibigan, tayong dalawa’y naglalakbay,
Kaibigan, kasama mo, puso’y masigla, di nag-aalinlangan,
Sa pagtahak ng araw, at pagdaan ng gabi,
Paglalakbay ng puso, sayaw ng pangarap at pag-asa.

Bilog na mundo ng kasiyahan, sa piling ng kaibigan,
Bawat galaw, sagisag ng matibay na ugnayan,
Kaibigan, sa iyong mga mata, pangako’y nakaukit,
Paglalakbay ng puso, awit ng tunay na pagkakaibigan.

Sa palad ng mga bituin, lihim na pangako’y sumiklab,
Kasama ka, kaibigan, sa gabi ng pangarap,
Bawat pag-ikot ng oras, pag-usbong ng bagong umaga,
Paglalakbay ng puso, sa mga tagpo ng pagmamahalan.

Sa alon ng buhay, tayong dalawa’y naglalakbay,
Kaibigan, sa bawat pag-ikot ng kalawakan,
Paglalakbay ng puso, sa kaharian ng pangarap,
Awit ng kaibigan, musika ng walang hanggang samahan.

Gabay sa Puso

Sa paglalakbay ng buhay, kasama kita’y nag-iisa,
Kaibigan, sa puso mo, lihim na nagiging gabay,
Sa kaharian ng mga pangarap, at sa landas ng pangako,
Gabay sa puso, tila bituin na nagbibigay liwanag.

Bilog na mundo ng pagkakaibigan, kayamanan ng damdamin,
Bawat paglipas ng oras, bagong pag-asa’y sumiklab,
Kaibigan, sa pag-aambag ng iyong tibay,
Gabay sa puso, sa dilim ng gabi, lihim na tagpo.

Sa mga paglisan ng alon ng buhay,
Kaibigan, tibay ng pagkakaibigan ang nagsilbing sagwan,
Bilog na mundo ng mga pangako, saksi sa mga pangarap,
Gabay sa puso, sa bawat himig ng pagkakaibigan.

Sa pagtatapos ng araw, sa simoy ng gabi,
Kaibigan, pag-ibig mo’y tila himig ng musika,
Gabay sa puso, awit ng pagkakaibigan,
Sa paglalakbay ng puso, ikaw, aking gabay.

Paglalakbay ng Mga Katanungan

Sa ilalim ng bituin, tayong dalawa’y naglalakbay,
Kaibigan, kasabay ang pag-usbong ng mga katanungan,
Sa palad ng palad, kaharian ng kawilihan,
Paglalakbay ng mga katanungan, sa diwa’y nagdudulot ng lihim.

Sa paligid ng hangin, nagdadala ng mga hihip,
Mga tanong mo’y sagot sa dilim ng ating landas,
Kaibigan, sa pag-ikot ng mga tanong, sagot ay nabubuo,
Paglalakbay ng mga katanungan, gabay sa kaharian ng kabatiran.

Bawat paglipad ng oras, kay saya ng pagtuklas,
Mga tanong mo’y alingawngaw ng pangarap,
Kaibigan, kasabay ang pag-usbong ng mga hinanakit,
Paglalakbay ng mga katanungan, sa puso’y naiiwan ang sigla.

Sa kaharian ng pangako, mga tanong mo’y sagot,
Kaibigan, kasama ang alingawngaw ng pangarap,
Paglalakbay ng mga katanungan, tala sa gabi ng kawalan,
Mga tanong mo’y lihim ng pag-asa, awit ng pangarap.

Salamin ng Pananaw

Sa salamin ng pananaw, pag-ikot ng mundo’y naririnig,
Kaibigan, sa iyong mga mata, sikreto’y nabubukas,
Sa landas ng pangarap, tayong dalawa’y naglalakbay,
Salamin ng pananaw, sa puso’y nagtataglay ng lihim.

Bilog na mundo ng mga pangako, sa palad ng palad,
Bawat pag-ikot ng oras, kay saya ng paglalakbay,
Kaibigan, sa iyong mga ngiti, pangako’y lumalabas,
Salamin ng pananaw, sagisag ng matibay na ugnayan.

Sa alon ng damdamin, kay sakit at kaligayahan,
Kaibigan, lihim ng iyong pusong napakabuti,
Sa pag-usbong ng araw, tayo’y magkasabay,
Salamin ng pananaw, kayamanang di-mabilang.

Bawat galaw, pag-ikot ng mundo’y sumusunod,
Kaibigan, sa bawat pag-ikot ng balang araw,
Salamin ng pananaw, tala sa langit ng pangarap,
Sa ating paglalakbay, magkasama’t magkakasabay.

Ang Tala ng Amistad

Sa langit ng amistad, tayo’y naglalakbay,
Kaibigan, sa bawat bituin, kwento’y nabubuo,
Sa dilim ng gabi, tala ng ating pagkakaibigan,
Bawat alitaptap, pag-asa sa puso’y dumarampi.

Bilog na mundo ng pangako, kay saya ng landas,
Bawat paglipas ng oras, sa piling mo’y may halaga,
Kaibigan, sa mga tagpo ng gabi’t umaga,
Ang tala ng amistad, kislap ng pangarap.

Sa kaharian ng pagsasama, lihim ay bumabalot,
Kaibigan, mga pangako, di matitinag,
Sa alon ng buhay, kasama mo’y naglalakbay,
Ang tala ng amistad, awit ng walang hanggang pag-ibig.

Bawat paglanghap ng hangin, tagpo’y naririnig,
Kaibigan, sa bawat tala, ating kwento’y sumisiklab,
Sa paglalakbay ng puso, kayamanan ang ating tala,
Ang tala ng amistad, sa langit ng puso, walang hanggan.

Puso ng Kaibigan

Sa bawat pag-ikot ng oras, kasama kita’y naglalakbay,
Kaibigan, sa iyong mga mata, ang puso’y bumabalot ng lihim,
Sa landasin ng buhay, mga pangarap ay pumupukaw,
Puso ng kaibigan, sa dilim ng pagkakalayo, lihim na nagmumula.

Bilog na mundo ng pangako, sa palad ng mga kamay,
Bawat paglipad ng alon, tayong dalawa’y magkasabay,
Kaibigan, sa mga pangako, diwa’y laging kasama,
Puso ng kaibigan, sa landas ng pangarap, naglalakbay na parang bituin.

Sa mga tagpong masalimuot, pag-ibig mo’y nagtatangi,
Kaibigan, kasabay ang mga tawa at hagulgol,
Bawat saglit, tala ng pagkakaibigan,
Puso ng kaibigan, sagisag ng matibay na ugnayan.

Bilog na mundo ng mga pangarap, kwento ng pag-asa,
Kaibigan, puso mo’y alay sa mga pagkakamali at tagumpay,
Puso ng kaibigan, sa bawat pag-ikot ng mundo,
Awit ng pagkakaibigan, musika ng wagas na pagmamahal.

Hagdang-Hagdang Pananampalataya

Sa kawalan ng landas, tayong dalawa’y nagtutulungan,
Kaibigan, ang iyong kamay ay gabay sa dilim ng gabi,
Sa paglakbay ng buhay, mayroong hagdang-hagdang pananampalataya,
Bawat hakbang, tagumpay ng puso’y nagaganap.

Bilog na mundo ng mga pangarap, sa paglipas ng gabi,
Bawat galaw, pag-ikot ng mundo’y sumusunod,
Kaibigan, sa iyong mga pangako, pag-asa’y lumalabas,
Hagdang-hagdang pananampalataya, sa mga tagpo ng pagkakaibigan.

Sa pag-ikot ng oras, mga alon ng pangarap,
Kaibigan, sa bawat simoy ng hangin, mga pangako’y dumarampi,
Bawat pag-usbong ng umaga, kasama kita’y nagiging sagot,
Hagdang-hagdang pananampalataya, di-mabilang na kayamanan.

Sa kaharian ng mga pangarap, mga tanong mo’y sagot,
Kaibigan, sa paglalakbay ng buhay, tayo’y magkasama,
Hagdang-hagdang pananampalataya, alingawngaw ng pag-asa,
Sa paglipas ng bawat oras, sa puso ko’y kapanatagan.

Daloy ng Pagsasamahan

Sa ilalim ng kalangitan, tayong dalawa’y naglalakbay,
Kaibigan, sa bawat hakbang, pagsasamahan ang bumubuo,
Sa pag-ikot ng oras, kay saya ng puso’y nag-aalay,
Daloy ng pagsasamahan, tulad ng ilog, di nauubos.

Bilog na mundo ng mga pangarap, kasama kang sumasayaw,
Bawat galaw, alingawngaw ng pagkakaibigan,
Kaibigan, sa’yong mga ngiti, ligaya’y sumusunod,
Daloy ng pagsasamahan, musika ng wagas na pagmamahal.

Sa mga pagtatanghal ng buhay, tayong dalawa’y nagbibigay liwanag,
Kaibigan, sa bawat tagumpay, pagsasamahan ang nag-uugma,
Bilog na mundo ng mga pangako, sagisag ng tapat na damdamin,
Daloy ng pagsasamahan, alon ng pagkakaibigan.

Bawat yugto ng paglalakbay, tayong dalawa’y nagtutulungan,
Kaibigan, sa mga hamon ng buhay, di tayo nag-iisa,
Daloy ng pagsasamahan, sa mga pagtatanghal ng pangarap,
Bilog na mundo ng pag-ibig, sa piling mo’y nagiging buo.

Konklusyon

Ang koleksyon ng Tula Tungkol sa Kaibigan: 18+ Piling Tula ay naglalaman ng mga likhang sining na nagbibigay-tuwa at inspirasyon para sa masuring pagsasalarawan ng pagkakaibigan. Sa bawat tula, ang mga salita ay bumabalot sa mga karanasan ng mga kaibigan sa mas malalim na antas, nagbibigay-daan sa masalimuot na damdamin at kahulugan ng pagkakaibigan sa mas malaya at mas personal na aspeto ng buhay.

Sa piling tula na ito, naihahayag ng mga makata ang kahalagahan ng pagkakaibigan sa mas mature na pananaw. Ipinakikita ng mga ito ang kahusayan sa pagsusulat sa paksang ito, hindi lamang bilang isang masalimuot na paksa kundi pati na rin bilang isang aspeto ng buhay na may mabibigat na kahulugan. Ang koleksyong ito ay nag-aalok ng masusing pagsusuri sa mga komplikadong emosyon, karanasan, at mga pagbabago na bumubuo sa pagkakaibigan sa paglipas ng panahon, isang aspeto ng sining na patuloy na umaani ng pagpapahalaga mula sa mga mambabasa.