Florante at Laura Tauhan Nama at mga Katangian ng Bawat Isa

Posted on

Sa maikling akdang ito ni Francisco Balagtas na pinamagatang Florante at Laura Tauhan, masasaksihan natin ang kakaibang mundong pinaikot ng mga makulay na tauhan. Hindi lamang bunga ng malikhaing pag-iisip ni Balagtas ang mga pangunahing karakter na sina Florante, Laura, Aladin, at Flerida, kundi pati na rin ang pagmumulat sa atin sa masalimuot na pakikibaka ng mga kontra-bida, tulad nina Adolfo at Sultan Ali-Adab, na nagbigay ng tensyon sa buong kwento.

Sa likod ng makulay na kwento, masusing nilarawan ni Balagtas ang bawat tauhan, nagbibigay daan sa isang pag-unawa sa kanilang mga kaugalian at damdamin. Ang mga tauhan ay hindi lamang simpleng karakter sa pahina ng akda kundi mga tindig na nilalang na may sariling kahulugan at kahalagahan sa kwento. Sa aming post na pinamagatang “Florante at Laura Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa,” ating tatalakayin ang kakaibang personalidad at papel ng bawat isa sa makulay na palabas na ito ni Francisco Balagtas. Handa ka na bang kilalanin ang mga nagbibigay-buhay sa Florante at Laura?

Florante at Laura Tauhan
Florante at Laura Tauhan

Florante at Laura: Kilalanin ang mga Personalidad ng mga Tauhan

Florante

Si Florante, isang binatang matalino at matapang, ay dukeng katipan ni Laura, anak nina Duke Briseo at Prinsesa Floresca. Kilala bilang isang matipunong kristiyano, Florante ay laging handang lumaban sa hamon ng buhay.

Laura

Ang prinsesang si Laura, anak ni Haring Linceo, ay ang itinakda kay Florante. Iniligtas si Laura mula kay Adolfo ni Flerida, isang pangunahing tauhan sa kwento. Ang buhay at kaharian ni Laura ay nagbigay buhay sa masalimuot na kaganapan sa Florante at Laura.

Adolfo

Si Adolfo, ang kondeng kaagaw ni Florante kay Laura, ay kilalang taksil na may lihim na inggit kay Florante. Siya ang anak ni Konde Sileno at nang-umit sa trono ni Haring Linceo ng Albanya. Ang kanyang karakter ay nagdudulot ng kaguluhan sa palabas.

Menandro

Ang mabait at matapat na kaibigan ni Florante na si Menandro ay laging kasama ni Florante sa mga digmaan. Madalas niyang iligtas si Florante mula sa mga panganib ng kamatayan, nagbibigay buhay sa pagkakaibigan at katapangan sa kwento.

Aladin

Isang prinsipe ng Persiya at anak ni Sultan Ali-Adab, si Aladin ay katipan ni Flerida. Ang pagligtas niya kay Florante ay nagbigay daan sa pag-unlad ng kwento. Ang karakter na ito ay nagdala ng komplikasyon at kakaibang aspeto sa paglalakbay ni Florante.

Flerida

Si Flerida, katipan ni Aladin, ang babaeng pinag-aagawan ng mag-amang Sultan Ali-Adab at Aladin. Ang papel niya sa pagligtas kay Laura ay nagpapakita ng kanyang kahusayan at pagmamahal. Ang kanyang karakter ay nagbibigay ng kulay sa romantikong bahagi ng Florante at Laura.

Ang Masusing Pagtalima sa mga Personalidad ng Florante at Laura

Duke Briseo

 • Isang marangal na tagapayo ni Haring Linceo.
 • Ama ni Florante, nagdadala ng karunungan at tapang.
 • Asawang tapat kay Prinsesa Floresca, nagbibigay ng pundasyon ng pamilya.

Prinsesa Floresca

 • Siya ang iniidolong anak ng Hari sa Krotona.
 • Ina ni Florante, nagbibigay ng pagmamahal at gabay.
 • Asawa ni Duke Briseo, nagtataglay ng husay at kagandahan.

Sultan Ali-Adab

 • Ama ni Aladin, nagtataglay ng pag-ibig kay Flerida.
 • May pusong umaapaw sa pagmamahal, naglalaan ng lakas para sa kanyang pamilya.

Haring Linceo

 • Ang maalab na hari ng Albanya.
 • Ama ni Laura, nagdadala ng tapang at liderato sa kanyang kaharian.

Konde Sileno

 • Ang konde ng Albanya, ama ni Adolfo.
 • May sariling pakay na nagdadala ng kontraheng papel sa kuwento.

Menalipo

 • Ang mapanigasina pinsan ni Florante.
 • Nagligtas kay Florante mula sa peligro noong sanggol pa lamang siya.

Osmalik

 • Heneral na Persiyano, na nagbunga ng isang mapanloloob na laban kay Florante.
 • Ang pagkamatay niya ay nagbigay-daan sa iba’t ibang kaganapan sa kuwento.

Antenor

 • Isang mabait na guro sa Atenas.
 • Ang amain ni Menandro, nagdadala ng karunungan sa pangkalahatan.

Miramolin

 • Heneral na Turko, nagdadala ng panganib sa Albanya.
 • Ang kanyang pang-aatake ay nagbigay ng mga pangunahing pagsubok sa mga tauhan sa kwento.

Sa pagtatapos ng paglalakbay sa kakaibang mundo ni Balagtas sa “Florante at Laura,” naglalaman ito ng mga pangalan at katangian na nagbibigay saysay sa bawat tauhan. Ang bawat karakter ay hindi lamang nagbigay-buhay sa kuwento kundi nagdala rin ng mga aral at damdamin na naglalarawan sa puso ng bawat Pilipino. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinarap, natutunan natin na ang pag-ibig, tapang, at tapat na pagkakaibigan ay mga halaga na nagdadala ng liwanag sa anumang karanasan.

Sa pagsara ng pahina, inaanyayahan tayong magbalik-tanaw sa mga yaman ng ating kultura at literatura. Ang “Florante at Laura” ay higit pa sa isang nobela ito’y isang paglalakbay sa kalaliman ng ating sariling pag-identidad at pagpapahalaga sa mga bagay na tunay na mahalaga sa ating buhay. Sa bawat pangalan at katangian ng mga tauhan, makikita natin ang tinig ng ating kasaysayan, nagpapaalala na ang pag-unlad ay hindi lamang naka-angkla sa hinaharap kundi mabubuo rin sa pag-unawa sa ating nakaraan.