Kasabihan: 1250+ Kahulugan at Halimbawa ng Kasabihan

Posted on

Ang kasabihan, isang kakaibang kayamanan ng kultura ng mga Pilipino, ay nagbibigay liwanag sa mga kaalaman at payo na nagiging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pagsusuri ng artikulo na ito, tatalakayin natin ang kahalagahan ng mga kasabihan at ang kakaibang katangian nito. Binuo namin ang isang koleksyon na naglalaman ng mahigit sa 1250+ piling halimbawa ng mga kasabihan naglalarawan ng iba’t ibang bahagi ng buhay upang mabigyan ng kakaibang perspektibo at malalim na pang-unawa ang mga mambabasa.

Sa pagsusuri ng mga ito, makikita natin ang mga kakaibang kahulugan at koneksyon ng bawat kasabihang sa iba’t ibang aspeto ng lipunan. Sa pamamagitan ng pagbibigay-diin sa diwa ng bawat kasabihan, layon namin na magbigay inspirasyon at pag-asa sa ating mga mambabasa, anuman ang kanilang pinagdadaanan sa buhay. Ang mga kasabihan ay hindi lamang simpleng salita kundi mga gabay na nagpapahayag ng karunungan na nagbibigay kulay at saysay sa ating pang-araw-araw na paglalakbay.

Kahulugan at Halimbawa ng Kasabihan
Kahulugan at Halimbawa ng Kasabihan

Ano Ang Kasabihan

Ang Kasabihan, isang pambansang yaman ng Pilipinas, ay naglalaman ng mga payo at kaalaman na nagmula sa mga naunang henerasyon at inihahatid sa mga kasunod. Hindi lamang ito simpleng pangungusap kundi isang sagisag ng kultura na nagbibigay inspirasyon at gabay sa mga hamon ng buhay. Tinutukoy ito bilang “saying” o “proverb” sa Ingles, naglalarawan ng malalim na pagsusuri sa humanidad at nagpapahayag ng kakayahan ng wika na magsilbing tagapamana ng karunungan mula sa nakaraan patungo sa hinaharap.

Sa bawat kasabihan, taglay ang kayamanang intelehensya at malasakit, itinataguyod nito ang diwa ng pagkakaisa at pag-aalaga sa kapwa. Sa paggamit ng kasabihan, hinahatid ang mga aral ng nakaraan sa kasalukuyan, nagbibigay daan para sa masusing pagninilay-nilay at pang-unawa sa mga masalimuot na aspeto ng buhay. Ipinapakita ng Kasabihan ang lakas ng tradisyon at pagsasalinlahi, nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapatuloy ng mga kaalaman at pagpapahalaga sa mga bagay na nagbubuklod sa ating bayan.

Makabuluhang Kabatiran ng mga Kasabihan

Ang mga kasabihan ay mas higit pa kaysa mga simpleng salita; ito’y mga pundasyon ng karunungan at gabay na nagtataglay ng masusing kahulugan. Sa bawat katagang bumubuo ng kasabihan, bukas ang pinto ng kaalaman at pag-unawa sa likas na yaman ng karanasan. Ito’y isang mahalagang bahagi ng ating kultura na naglalayong maging inspirasyon at tanglaw sa mga paglalakbay ng mga Pilipino patungo sa mas maunlad na kinabukasan.

Ang kasabihan ay isang instrumento ng komunikasyon na nagbubukas ng pintuan sa malalim na pag-unawa sa mga pangarap at adhikain ng bawat isa. Ito’y nagiging tulay sa pagpasa ng kaalaman mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, naglalayo ng agwat ng oras ngunit nag-uugma sa diwa ng pagiging Pilipino. Sa pamamagitan ng mga kasabihan, nagiging buhay ang mga kwento ng nakaraan, nagtataglay ng aral na nagdudulot ng kahulugan sa ating mga paglakbay sa buhay.

Kahulugan at Kabatiran ng Salawikain

 1. Mahusay na Katuruan ng Nakaraan:
  Ang mga salawikain ay tulad ng bituin sa gabi, nagdadala ng ilaw mula sa kaalaman ng mga naunang henerasyon.
 2. Mapanudyo at Maikli:
  Sa kabila ng kabatiran, ang mga ito ay isinusulat ng maikli at mapanudyo para sa masusing pang-unawa, gaya ng isang munting hiwaga sa bawat salita.
 3. Naglalaman ng Mga Batayan ng Kultura:
  Ang bawat salawikain ay isang bersyon ng pamana ng kultura, nagpapahayag ng prinsipyo gaya ng sipag, respeto, at kahalagahan ng edukasyon.
 4. Kaakibat sa Araw-araw na Buhay:
  Bilang isang gabay, naglalaman ang mga ito ng aral na nagbibigay-liwanag sa masusing pagpapasya sa harap ng mga hamon sa pang-araw-araw na buhay.
 5. Nagdudugtong sa Kasaysayan:
  Sa pagpapakita ng mga aral at kahalagahan, ang bawat salawikain ay nagtataglay ng kayamanang nakapaloob sa nakaraan, isang bagay na nagbubukas ng pintuan patungo sa kasalukuyan.

Kahalagahan ng Salawikain sa Ating Kultura

 1. Katuwang sa Aspeto ng Edukasyon
  Ang mga salawikain ay nagiging kasangkapan sa edukasyon, nagbibigay ng masining na pag-unawa sa mga konsepto ng buhay.
 2. Pandagdag sa Identidad
  Sa bawat salawikain, nakikilala ang isang pamayanan, nagdadala ng bagong tanawin na nagpapayaman sa ating kultura.
 3. Gabay sa Pang-araw-araw na Buhay
  Ang mga ito ay nagsisilbing gabay, nagbibigay ng patnubay sa pag-alam kung paano tama at epektibong harapin ang mga pag-subok.
 4. Pagyamanan ang Wika
  Sa bawat salawikain, ang wika’y nagiging mas makulay, nagpapakita ng kahusayan sa komunikasyon at pagsasalin-wika.
 5. Naglilikha ng Bagong Kasaysayan
  Sa bawat salawikain na ipinapasa, nagiging bantog at kinikilala ang kasaysayan, na nagbubukas ng landas para sa mga bagong aral at kaisipan.

Mga Halimbawa ng Kasabihan

Sa pagsasalaysay ng karunungan at karanasan ng ating mga ninuno, nabubukas ang pintuan ng diwa sa mga makabuluhang kasabihan. Ang mga ito’y tulad ng mga bituin sa kalangitan, nagdadala ng liwanag sa dilim ng kaharian ng karunungan. Sa pag-ikot ng oras, ating sulyapin ang mga kwentong nakapaloob sa mga kasabihang nagpapakita ng kagandahan at giting ng ating kultura.

Sa bawat salitang inilapat sa mga halamang bibig ng nakaraan, natatangi ang mga kasabihan na parang mga bulaklak na nagbubukas tuwing umaga. Ang mga ito’y isang paalala ng mga mayayaman at makulay na pagsasalin ng aral na hanggang sa ngayon, nagbibigay-liwanag sa landasin ng ating paglalakbay. Samahan ninyo ako sa paglalakbay sa kakaibang mundo ng karunungan, kung saan ang bawat kasabihan ay isang gintong kaban na puno ng payak at makahulugang pamumuhay.

200 Kasabihan tungkol sa Buhay

 1. Ang nagtitiis, tagumpay ang kahahantungan.
 2. Ang taong naglalakad nang mabilis, madalas madapa.
 3. Kung walang tiyaga, walang nilaga.
 4. Ang nagmamadali, natututong maghintay.
 5. Sa bawat pag-ikot ng oras, may pagkakataon na baguhin ang kapalaran.
 6. Ang matagumpay na tao, nagtutulungan at hindi nag-iisa.
 7. Ang pag-ibig ay parang buhay, puno ng sorpresa.
 8. Sa bawat pag-ahon, may mga hagdan na tatahakin.
 9. Ang pagtutulungan, nagbibigay buhay sa magandang samahan.
 10. Ang buhay ay parang gulong, minsang nasa ibaba, minsang nasa itaas.
 11. Kung gusto mo ng matamis, kailangang pagdaanan mo rin ang maasim.
 12. Ang nagmamahal ng totoo, handang maghintay.
 13. Sa bawat paglisan ng tao, may bagong kwento na mabubuo.
 14. Ang pagkakamali ay hindi hadlang, kundi hakbang sa tamang landas.
 15. Ang mga pangarap ay parang bituin, madalas hindi kita ngunit palaging nariyan.
 16. Ang pag-aaral, yaman na hindi maikukulong ng kahit anong kamalian.
 17. Ang pag-asa ay nagbibigay liwanag sa dilim na kaharian.
 18. Sa likod ng bawat pagtatagumpay, may pagod at pawis na nagtaglay.
 19. Ang pagtutulungan ay pangunahing yaman ng masiglang pamayanan.
 20. Ang pagtitiis sa hirap, biyayang darating sa tamang panahon.
 21. Kung gusto mo ng pagbabago, kailangang simulan sa sarili.
 22. Ang pagmamahal sa sarili, pundasyon ng masigla at malusog na buhay.
 23. Ang pag-ibig ay hindi isang laro ng tsansa, kundi pagpili ng pusong tapat.
 24. Ang pag-asa, tila ilaw na nagpapaliwanag sa madilim na landasin.
 25. Sa bawat pag-ikot ng kampana, may pagkakataong magsimula ng panibagong buhay.
 26. Ang tamang desisyon, susi sa mas matagumpay na hinaharap.
 27. Ang pagiging bukas sa pagbabago, nagbubukas ng mas maraming oportunidad.
 28. Ang bawat oras na lumilipas, hindi na maibabalik, kaya’t pagtuunan ng pansin.
 29. Ang pag-ibig ay nagbibigay ng kakaibang kahulugan sa bawat pag-ikot ng oras.
 30. Kung ang pintuan ay sarado, huwag kang mag-atubiling maghanap ng bintana.
 31. Ang pagmamahal, mas mabigat sa ginto, mas mahalaga sa bato.
 32. Ang pagtitiyaga, tila kandila na kailangang masunog bago magbigay liwanag.
 33. Kung ang puso mo’y masaya, hindi mahalaga ang dami ng pera sa bulsa.
 34. Ang pag-asa, parang halaman, kailangang alagaan at palaguin.
 35. Ang masigla at masayang tao, may kakayahang baguhin ang mundo.
 36. Ang naglalakbay sa daang matuwid, nakararating sa paroroonan nang maligaya.
 37. Ang pagtutulungan, nagbubuklod ng magkakaibang puso.
 38. Ang buhay ay parang isang kanta, may ups and downs pero palaging may tugtog.
 39. Ang bawat karanasan, mayroong aral na hatid.
 40. Kung gusto mong maging maligaya, matutunan mong ipagpatawad ang mga nagkasala sa iyo.
 41. Ang tunay na pag-ibig, hindi nakikita ng mata kundi ng puso.
 42. Ang tamis ng tagumpay, mas ramdam kapag pinaghirapan.
 43. Ang pag-ibig, tila bulaklak na kailangang diligin araw-araw.
 44. Sa bawat pagtutulungan, nakakamtan ang tagumpay.
 45. Ang pag-aaral, susi sa pag-unlad ng lipunan.
 46. Ang masalimuot na buhay, kailangang daanan ng may tapang.
 47. Ang pagtitiyaga, nagpapakita ng lakas ng kalooban.
 48. Ang pag-asa, tila bituin na nagbibigay liwanag sa madilim na gabi.
 49. Ang pag-ibig at respeto sa sarili, pundasyon ng masigla at malusog na buhay.
 50. Kung gusto mong umunlad, huwag mong kakalimutan ang iyong mga pinagmulan.
 51. Ang pag-ibig, parang rosas, kailangang paminsang alagaan para hindi malanta.
 52. Ang pag-asa, masigla kahit sa pinakamalalim na pagtatanghal ng buhay.
 53. Ang pag-ibig, parang libro, hindi mo malalaman ang nilalaman kung hindi mo binubuklat.
 54. Ang masigasig na tao, nagiging tagumpay sa kabila ng lahat.
 55. Ang pagtitiwala, nagbubuklod ng magkakaibang puso at damdamin.
 56. Ang masikap, laging may pondo para sa mga pangarap.
 57. Ang pag-ibig, parang paglalakbay, mas maganda kapag may kasama.
 58. Ang buhay ay parang pelikula, puno ng mga eksena na nagbibigay saysay.
 59. Ang pag-ibig, parang pagtatanim, may kasamang pag-asa sa bawat butil.
 60. Ang pag-ibig at pagmamahal sa trabaho, nagpapaligaya ng puso at isipan.
 61. Ang pag-asa, parang umaga, palaging nagbibigay liwanag.
 62. Ang pag-ibig, parang musika, mas masarap kapag pinagsasama ang iba’t ibang tono.
 63. Ang pag-aaral, nagbibigay daan sa mas malalim na kaalaman.
 64. Ang pag-ibig, parang sining, laging may bagong likha na nagbibigay ng saya.
 65. Ang pagtutulungan, nagpapalakas sa kahinaan ng bawat isa.
 66. Ang buhay, parang dagat, may malalaking alon at mababang kaharian.
 67. Ang pag-ibig, parang patak ng ulan, nagdadala ng malasakit at ligaya.
 68. Ang pag-aaral, hindi nagtatapos sa silid-aralan, kundi patuloy sa buhay.
 69. Ang pag-ibig, tila kwento, mas interesante kung may mga kakaibang pangyayari.
 70. Ang pag-asa, parang bituin, laging nariyan kahit sa madilim na kaharian.
 71. Ang pag-ibig, mas nagiging malalim sa bawat pagkakataon na dumaan.
 72. Ang pagtitiwala, tila pundasyon ng matatag na samahan.
 73. Ang pag-ibig, parang hamog, dumadaloy sa hangin nang hindi napapansin.
 74. Ang pag-aaral, nagpapalawak ng isip at nagbibigay ng mas maraming pagkakataon.
 75. Ang pag-ibig, mas maganda kapag binubuo ng dalawang pusong nagmamahalan.
 76. Ang pag-asa, nagbibigay liwanag sa dilim na landasin ng buhay.
 77. Ang pag-ibig, mas lalong nagiging espesyal sa harap ng mga pagsubok.
 78. Ang pag-ibig, parang puwang sa puso, laging may puwang para sa isa’t isa.
 79. Ang pag-aaral, nagbibigay daan sa mas makabuluhang pamumuhay.
 80. Ang buhay, parang karnabal, may mga palabas na malungkot at masaya.
 81. Ang pag-ibig, tila pagnanasa, nagbibigay ng saya at ligaya sa bawat oras.
 82. Ang pag-asa, nagpapakita ng tibay sa harap ng anumang unos.
 83. Ang pag-ibig, parang gabi, mas maganda kapag may mga bituin.
 84. Ang masigasig, laging nagtatagumpay sa kabila ng maraming pagsubok.
 85. Ang pag-ibig, mas maganda kapag inaalagaan at iniingatan.
 86. Ang pag-aaral, nagbubukas ng pintuan sa mas maraming oportunidad.
 87. Ang pag-ibig, parang kape, nagbibigay init sa malamig na umaga.
 88. Ang pagtutulungan, nagbibigay saysay sa bawat araw ng buhay.
 89. Ang buhay, parang ligaya, laging nariyan kahit saan.
 90. Ang pag-ibig, tila palaisipan, mas nagiging makulay sa bawat sagot.
 91. Ang pag-asa, tila bagyong dumaan, laging nag-iwan ng malinaw na langit.
 92. Ang pag-ibig, mas masarap kapag pinagsasama ang tamis at alat.
 93. Ang buhay, parang laro, laging may panalo at talo.
 94. Ang pag-ibig, mas nagiging matibay sa harap ng maraming pagsubok.
 95. Ang pag-aaral, nagbibigay lakas upang harapin ang hamon ng buhay.
 96. Ang pag-ibig, parang isang pahayag, mas naiintindihan sa tuwing binubuklat.
 97. Ang pag-asa, tila puno, laging nagbibigay lilim sa ilalim ng mainit na araw.
 98. Ang pag-ibig, tila pagyakap, nagbibigay ng init at kapanatagan.
 99. Ang pag-aaral, nagbubukas ng pinto sa mas maraming kaalaman at kahulugan.
 100. Ang buhay, parang musika, laging may bagong tugtog at ritmo
 101. Ang nagmamadali, madalas natututunan ang leksyon sa huli.
 102. Ang tunay na kaibigan, kasama sa hirap at ginhawa.
 103. Kung ang puso ay nagdurusa, maaaring ito’y nagmamahal.
 104. Ang taimtim na dasal, tila bagwis na nagdadala ng biyaya.
 105. Kung gusto mong maging maligaya, matutunan mong yakapin ang pagbabago.
 106. Ang nag-aatubiling lumakad, hindi nakararating sa paroroonan.
 107. Ang pagmamahal sa kapwa, parang bunga na kailangang alagaan.
 108. Ang pag-ibig, tila usok, naglalaho ngunit iniwan ang bakas sa puso.
 109. Sa likod ng galak, may pangako ng mas mabuting bukas.
 110. Ang pag-asa, tila sinag na naglalambing sa gitna ng dilim.
 111. Ang tamang panahon, nagdadala ng tamang tao sa buhay mo.
 112. Ang pag-ibig, parang awit, nagbibigay aliw at saya.
 113. Ang masikap na tao, palaging handang magbigay kahit walang kapalit.
 114. Ang tamis ng tagumpay, mas mararamdaman pag pinaghirapan.
 115. Ang pag-ibig, tila patak ng ulan, umaagos nang hindi napapansin.
 116. Ang pag-asa, parang bituin, laging bumabalot sa madilim na gabi.
 117. Ang pag-ibig, tila bulaklak, kailangang palaging inuukit sa puso.
 118. Ang pag-ibig, parang kandila, nagbibigay liwanag kahit maliit.
 119. Ang pagtitiyaga, tila halaman, nagiging matatag sa paminsang pagaalaga.
 120. Ang pag-ibig, tila takipsilim, nagdadala ng katahimikan sa puso.
 121. Ang bawat pag-ikot ng oras, may pagkakataon na magsimula ng panibago.
 122. Ang pag-ibig, tila larawan, mas nakikita sa kahulugan kaysa hitsura.
 123. Ang masigla, nagbubunga ng inspirasyon sa kapwa.
 124. Ang pag-ibig, parang tanim, kailangang diligin ng pagmamahal.
 125. Ang pag-asa, parang araw, laging nagmumula pagkatapos ng dilim.
 126. Ang masigla, parang ulap, nagdadala ng sariwang simoy sa kalooban.
 127. Ang pag-ibig, parang alon, laging may pag-asa sa pagbalik.
 128. Ang pag-asa, parang butil ng trigo, nagiging masaganang ani sa hirap.
 129. Ang masigla, nagpapabilis sa pagtahak sa landas ng pangarap.
 130. Ang pag-ibig, tila gintong patak ng araw, nagbibigay liwanag sa mundo.
 131. Ang pag-asa, tila bituin sa gabi, nagbibigay ng direksyon sa landas.
 132. Ang pag-ibig, tila kape, nagbibigay init sa malamig na umaga.
 133. Ang masigla, nagdadala ng enerhiya sa buhay ng bawat isa.
 134. Ang pag-ibig, parang tanim, lumalago sa tamang pag-aalaga.
 135. Ang pag-asa, parang puno, laging nagbibigay lilim sa oras ng pangangailangan.
 136. Ang pag-ibig, tila musika, nagbibigay ritmo sa puso.
 137. Ang masigla, nagbubunga ng makulay at masalimuot na karanasan.
 138. Ang pag-ibig, tila korona, nagbibigay karangalan sa puso.
 139. Ang pag-asa, tila sulyap, nagbibigay inspirasyon sa harap ng pagsubok.
 140. Ang masigla, nagbibigay saya sa mga taong nakakasalamuha.
 141. Ang pag-ibig, tila sinag, naglalambing sa gitna ng madilim na daan.
 142. Ang pag-asa, tila himig, nagpapalambing sa mga taon ng pag-ibig.
 143. Ang masigla, nagpapalakas ng loob sa oras ng pangangailangan.
 144. Ang pag-ibig, tila pag-ulan, nagdadala ng sariwang simoy sa puso.
 145. Ang pag-asa, parang rosas, nagbubukas sa oras ng pag-ibig.
 146. Ang masigla, nagpapalambot ng puso sa mga oras ng pangangailangan.
 147. Ang pag-ibig, tila sigla, nagdadala ng saya sa puso.
 148. Ang pag-asa, tila lihim, nagdadala ng liwanag sa madilim na gabi.
 149. Ang masigla, nagpapakita ng tagumpay sa mga pagsubok.
 150. Ang pag-ibig, tila lihim, nagbibigay kulay sa mga alaala.
 151. Ang pag-asa, tila ulap, nagdadala ng simoy sa oras ng pangangailangan.
 152. Ang masigla, nagpapakita ng katatagan sa harap ng unos.
 153. Ang pag-ibig, parang halik, nagdadala ng saya at tamis sa puso.
 154. Ang pag-asa, parang pag-ulan, nagdadala ng sariwang simoy sa lupa.
 155. Ang masigla, nagpapalambot ng puso sa mga pagkakataong malambing.
 156. Ang pag-ibig, tila bituin, nagbibigay liwanag sa madilim na gabi.
 157. Ang pag-asa, parang himig, nagdadala ng awit sa oras ng pangangailangan.
 158. Ang masigla, nagbibigay liwanag sa madilim na yugto ng buhay.
 159. Ang pag-ibig, tila pagsiklab ng araw, nagbibigay init sa puso.
 160. Ang pag-asa, tila umaga, nagdadala ng bagong pag-asa.
 161. Ang masigla, nagdadala ng galak at saya sa puso.
 162. Ang pag-ibig, parang ulan, nagdadala ng bagong simoy sa puso.
 163. Ang pag-asa, parang araw, nagpapaliwanag sa madilim na daan.
 164. Ang masigla, nagbibigay saysay sa bawat oras ng buhay.
 165. Ang pag-ibig, tila patak ng ulan, naglalaho ngunit iniwan ang marka.
 166. Ang pag-asa, tila sulyap, nagdadala ng inspirasyon sa oras ng pangangailangan.
 167. Ang masigla, nagdadala ng bagong sigla sa araw-araw na buhay.
 168. Ang pag-ibig, tila isang kwento, mas nakikita sa bawat pahina.
 169. Ang pag-asa, parang puno, nagbibigay lilim sa oras ng pangangailangan.
 170. Ang masigla, nagbibigay inspirasyon sa bawat pag-ikot ng oras.
 171. Ang pag-ibig, tila patak ng ulan, dumadapo nang hindi napapansin.
 172. Ang pag-asa, parang pag-ibig, laging nagbibigay ng pag-asa sa puso.
 173. Ang masigla, nagbibigay liwanag sa oras ng madilim na gabi.
 174. Ang pag-ibig, tila lihim, nagdadala ng saya at kulay sa buhay.
 175. Ang pag-asa, parang araw, laging nagbibigay pag-asa sa oras ng dilim.
 176. Ang masigla, nagpapakita ng tapang at lakas ng loob.
 177. Ang pag-ibig, tila kandila, nagbibigay liwanag sa madilim na landas.
 178. Ang pag-asa, tila bituin, nagdadala ng liwanag sa gabi.
 179. Ang masigla, nagbibigay lakas sa bawat pag-ikot ng oras.
 180. Ang pag-ibig, tila kape, nagbibigay init sa malamig na umaga.
 181. Ang pag-asa, tila umaga, nagpapaliwanag sa harap ng pagsubok.
 182. Ang masigla, nagdadala ng saya at ligaya sa bawat puso.
 183. Ang pag-ibig, tila lihim, nagbibigay ligaya sa puso.
 184. Ang pag-asa, parang bituin, nagbibigay inspirasyon sa oras ng pangangailangan.
 185. Ang masigla, nagpapakita ng lakas at tapang sa harap ng pagsubok.
 186. Ang pag-ibig, tila pag-ulan, nagdadala ng ligaya sa puso.
 187. Ang pag-asa, parang araw, nagpapaliwanag sa madilim na landas.
 188. Ang masigla, nagbibigay saya sa oras ng pangangailangan.
 189. Ang pag-ibig, tila himig, nagdadala ng saya sa puso.
 190. Ang pag-asa, parang bituin, nagdadala ng pag-asa sa madilim na gabi.
 191. Ang masigla, nagpapakita ng lakas at tibay sa harap ng pagsubok.
 192. Ang pag-ibig, tila lihim, nagbibigay saya at pag-asa sa puso.
 193. Ang pag-asa, parang umaga, nagpapakita ng bagong simula.
 194. Ang masigla, nagbibigay saya sa oras ng pangangailangan.
 195. Ang pag-ibig, tila bituin, nagdadala ng liwanag sa dilim na gabi.
 196. Ang pag-asa, tila himig, nagdadala ng saya sa puso.
 197. Ang masigla, nagpapakita ng lakas at tapang sa harap ng pagsubok.
 198. Ang pag-ibig, tila patak ng ulan, nagbibigay ligaya sa puso.
 199. Ang pag-asa, parang araw, nagpapaliwanag sa madilim na landas.
 200. Ang masigla, nagbibigay saya sa oras ng pangangailangan.

25 Kasabihan tungkol sa Edukasyon

 1. Ang taong nag-aaral, may bitbit na lihim na susi sa tagumpay.
 2. Sa silong ng karunungan, natatagpuan ang lihim ng masiglang buhay.
 3. Ang edukasyon, tila ilaw na nagbibigay liwanag sa madilim na landas.
 4. Kung gusto mong maging malaya, simulan mo sa pag-aaral ng tamang kaalaman.
 5. Ang pagsusumikap sa pag-aaral, nagbubukas ng pintuan ng oportunidad.
 6. Ang edukasyon, yaman na hindi kayang nakawin o mawala.
 7. Sa pag-aaral, nahuhubog ang kahusayan at pagiging bukas sa mundo.
 8. Ang edukasyon, parang patak ng ulan, nagdadala ng bagong simoy sa isipan.
 9. Ang tao na may kaalaman, hindi napapagod sa pagtuklas ng bagong kaalaman.
 10. Sa bawat pahina ng aklat, may kwento ng tagumpay na naghihintay.
 11. Ang pag-aaral, tila susi na nagbubukas ng pintuan sa mas mataas na pangarap.
 12. Ang edukasyon, pundasyon ng pagbabago at kaunlaran ng lipunan.
 13. Sa pagsusumikap sa edukasyon, nagiging masigla ang kalooban.
 14. Ang taong naglalaan ng oras sa pag-aaral, may handog na tagumpay.
 15. Ang edukasyon, sandata na nagpapalakas sa bawat indibidwal.
 16. Sa pag-aaral, nahahanap ang halaga ng disiplina at dedikasyon.
 17. Ang edukasyon, tila kagubatan ng kaalaman, laging may pook na pwedeng tuklasin.
 18. Ang tao na marunong mag-aral, marunong magpalago ng sariling kakayahan.
 19. Ang edukasyon, tulad ng bituin, nagbibigay liwanag sa madilim na kaharian ng kaharian.
 20. Sa pag-aaral, natutunan ang sining ng pag-unlad at pagbabago.
 21. Ang edukasyon, puhunan na lumalago habang itinatanim.
 22. Sa pag-aaral, nabubuo ang pundasyon ng malusog na pag-iisip at kaisipan.
 23. Ang taong nagtuturo ng kaalaman, nagbubukas ng pinto ng kaunlaran.
 24. Ang edukasyon, tila buhay na ilog, nagdadala ng sariwang pananaw sa lipunan.
 25. Sa bawat hakbang sa pag-aaral, nararapat na magbukas ang pintuan ng pangarap.

27 Kasabihan tungkol sa Kayamanan

 1. Ang kayamanan ay parang bituin, laging kumikislap sa gabi ng tagumpay.
 2. Sa kayamanan, ang bawat yaman ay tila kaharian ng mga pangarap.
 3. Ang kayamanan ay parang ilog ng ginto, nagdadala ng kasaganahan sa bawat dako.
 4. Sa kayamanan, ang bawat hakbang ay tila pag-angat sa mas mataas na antas ng pamumuhay.
 5. Ang kayamanan ay parang lihim na taniman, puno ng mga pangako ng ginhawa.
 6. Sa kayamanan, ang bawat araw ay tila pista ng tagumpay at kasaganaan.
 7. Ang kayamanan ay parang lihim na gubat, puno ng mga kaakit-akit na yaman.
 8. Sa kayamanan, ang bawat pera ay tila tala ng tagumpay na kumikislap.
 9. Ang kayamanan ay parang mahiwagang kaharian, may hari’t reyna ng matinding kasaganaan.
 10. Sa kayamanan, ang bawat pangarap ay tila bituin na palaging nagbibigay liwanag.
 11. Ang kayamanan ay parang ilaw, nagbibigay kasiyahan sa dilim ng pangangailangan.
 12. Sa kayamanan, ang bawat pangarap ay tila pagsilang ng bagong pag-asa.
 13. Ang kayamanan ay parang lihim na palasyo, puno ng mga kwento ng yaman.
 14. Sa kayamanan, ang bawat tagumpay ay tila tagumpay ng lahat.
 15. Ang kayamanan ay parang lihim na taniman, puno ng mga pangakong matagal maglalaho.
 16. Sa kayamanan, ang bawat pag-angat ay tila pag-akyat sa mas mataas na pangarap.
 17. Ang kayamanan ay parang lihim na bituin, nagdadala ng ligaya sa madilim na gabi.
 18. Sa kayamanan, ang bawat pagtulong ay tila pagmamahalan ng yaman.
 19. Ang kayamanan ay parang tanikala, nagdadala ng pangarap sa bawat pintuan.
 20. Sa kayamanan, ang bawat pag-asa ay tila bulaklak na sumusubaybay sa pag-usbong.
 21. Ang kayamanan ay parang lihim na bahaghari, nagdadala ng masilayan na kaharian.
 22. Sa kayamanan, ang bawat tagumpay ay tila pista ng tagumpay at tagumpay.
 23. Ang kayamanan ay parang lihim na palasyo, puno ng mga kwento ng kahusayan.
 24. Sa kayamanan, ang bawat pangarap ay tila bituin na palaging kumikislap.
 25. Ang kayamanan ay parang ilog, nagdadala ng sariwang simoy sa buhay.
 26. Sa kayamanan, ang bawat titik ng pangarap ay tila kumpas ng musika na nagpapakanta sa puso.
 27. Ang kayamanan ay parang lihim na taniman, puno ng mga pangako ng ginhawa.

15 Kasabihan tungkol sa Kalikasan

 1. Ang malupit na pag-aaksaya ay balakid sa kagandahan ng kalikasan.
 2. Sa pag-aalaga ng kalikasan, tinutulungan natin ang sarili at hinaharap ng susunod na henerasyon.
 3. Ang puno ay tulad ng magulang, nagbibigay buhay at pangangailangan sa lahat.
 4. Ang pag-iingat sa kalikasan, pag-iingat din sa yaman ng buhay.
 5. Sa pagtatanim ng puno, itatanim ang kinabukasan ng kalikasan.
 6. Ang kagubatan ay parang puso ng kalikasan, nagbibigay lakas at buhay.
 7. Ang hangin na malinis, galing sa malinis na kalikasan.
 8. Ang likas na yaman, hindi kayamanan kundi kahalagahan ng buhay.
 9. Sa pagprotekta sa kalikasan, itinataguyod ang mas maayos na kinabukasan.
 10. Ang tubig ay buhay, kaya’t pangangalagaan natin ang malinis na karagatan.
 11. Ang pagpapahalaga sa hayop, pagpapahalaga sa kahit na maliit na bahagi ng kalikasan.
 12. Sa wastong pangangalaga sa kalikasan, natutunan natin ang tunay na kahulugan ng yaman.
 13. Ang malasakit sa kalikasan, nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa bayan.
 14. Ang kalinisan ng kapaligiran, simbolo ng respeto sa kagandahan ng kalikasan.
 15. Ang pag-aalaga sa halaman, nagpapahayag ng pagmamahal sa kalikasan at sariling kalusugan.

20 Kasabihan tungkol sa Wika

 1. Ang wika ay parang kandado ng puso, nagbubukas at naglalapit sa isa’t isa.
 2. Sa wastong paggamit ng wika, natatangi at naiintindihan ang kultura ng bawat bansa.
 3. Ang wika ay tulad ng lihim na aklat, nagdadala ng kasaysayan at kamulatan.
 4. Ang malayang wika, daan tungo sa malayang pag-iisip at pagsasarili.
 5. Sa pagpapahalaga sa wika, naiingatan ang yaman ng kahulugan at kaisipan.
 6. Ang wika ay parang puwang sa puso, nagdadala ng saya at pang-unawa.
 7. Ang kahusayan sa wika, daan tungo sa mas malalim na ugnayan at koneksyon.
 8. Ang wika ay tila musika, nagbibigay ritmo sa komunikasyon at pag-unlad.
 9. Ang wika, tila ilaw, nagbibigay liwanag sa madilim na landas ng kahulugan.
 10. Sa wastong pagsasalita, nasusukat ang pagiging edukado at marangal.
 11. Ang wika ay parang puno ng pagkakaunawaan, nagbibigay lilim sa anumang hamon.
 12. Ang wika ay tila pinto, nagbubukas sa mas malalim na pag-unawa sa isa’t isa.
 13. Sa bawat salita, nahuhulma ang identidad at pagkakakilanlan ng isang tao.
 14. Ang wika ay parang tila, nagdadala ng kamalian o katumpakan sa pag-iisip.
 15. Ang masining na paggamit ng wika, nagbibigay buhay sa bawat kwento at tula.
 16. Ang wika, tila lente ng kamera, nagpapakita ng kakaibang perspektiba sa mundong ito.
 17. Sa bawat wikang ginagamit, nabubuo ang kasaysayan at pag-usbong ng kultura.
 18. Ang wika ay parang simbahan, nagdadala ng pag-asa at pagpapala sa bawat isa.
 19. Sa pag-unlad ng wika, nadadala ang sining at husay ng bawat lahi.
 20. Ang wika ay tila himig, nagpapahayag ng damdamin at pagnanais ng puso.

40 Kasabihan tungkol sa Pamilya

 1. Ang pamilya ay parang unan, laging handang sumalo sa bawat pagod na dala ng araw.
 2. Sa pamilya, kahit saan man naroroon, nararamdaman ang mainit na yakap.
 3. Ang pamilya ay tila ilaw sa dilim, nagbibigay liwanag sa mga oras ng pangangailangan.
 4. Sa pamilya, bawat pagtutol ay pagkakataon upang mas mapalalim ang pag-unawa.
 5. Ang pamilya ay parang halaman, kailangan alagaan at diligin ng pagmamahal.
 6. Sa bawat kahigpitang nararanasan, nariyan ang pamilya na nagbibigay ng gabay.
 7. Ang pamilya ay tila bituin, laging nariyan kahit sa madilim na gabi.
 8. Sa pag-aalaga sa pamilya, masusukat ang tunay na yaman ng isang tao.
 9. Ang pamilya ay parang bubong, nagbibigay proteksyon sa oras ng ulan.
 10. Sa pamilya, kahit gaano man kahirap ang paglalakbay, magaan ito kapag sama-sama.
 11. Ang pamilya ay parang araw, nagbibigay liwanag at init sa puso ng bawat isa.
 12. Sa bawat kwento ng pamilya, nabubuo ang pagkakakilanlan ng bawat miyembro.
 13. Ang pamilya ay tila puwang sa puso, palaging handang magbigay at magmahal.
 14. Sa pamilya, ang pagkakamali ay pagkakataon upang mas maging matatag.
 15. Ang pamilya ay parang isang awit, may malumanay na alon ng pagmamahalan.
 16. Sa pamilya, kahit anong mangyari, andiyan palagi ang pagmamahal.
 17. Ang pamilya ay tila kaharian, may hari at reyna na nagtataguyod ng pagkakaisa.
 18. Sa pamilya, bawat isa’y may tungkuling ginagampanan para sa ikabubuti ng lahat.
 19. Ang pamilya ay parang bulaklak, kailangang alagaan at iparamdam ang pagmamahal.
 20. Sa pamilya, ang tawa ay mas malakas, at luha’y mas madaling punasan.
 21. Ang pamilya ay tila pundasyon, nagbibigay lakas sa bawat hakbang sa buhay.
 22. Sa pamilya, kahit gaano man kaliit, malaki ang kahalagahan ng bawat isa.
 23. Ang pamilya ay parang lihim na kaharian, puno ng mga alaala at pangako.
 24. Sa pamilya, kahit maraming kakaibang indibidwal, iisa ang layunin – ang kapwa.
 25. Ang pamilya ay tila gabay, nagbibigay inspirasyon at direksiyon sa buhay.
 26. Sa pamilya, ang bawat sagot sa suliranin ay nagiging mas magaan dahil sa pagkakaisa.
 27. Ang pamilya ay parang pag-ulan, nagdadala ng sariwang simoy sa buhay.
 28. Sa bawat kwento ng pamilya, nabubuo ang pundasyon ng pag-asa at pagmamahalan.
 29. Ang pamilya ay tila sine, puno ng kwento ng pagmamahal at paglago.
 30. Sa pamilya, kahit anong pagkukulang, napupunan ng pag-unawa at pagtanggap.
 31. Ang pamilya ay parang lihim na pinakamahusay na kaibigan, laging andiyan sa lahat ng oras.
 32. Sa bawat pagtangis, nariyan ang pamilya na nagbibigay kahulugan sa bawat luha.
 33. Ang pamilya ay tila paanak, nagdadala ng bagong pag-asa at bagong buhay.
 34. Sa pamilya, ang pagtatagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat.
 35. Ang pamilya ay parang lihim na taniman, nagbibigay ng sariwang bunga ng pagmamahalan.
 36. Sa bawat pagsikap ng pamilya, nabubuo ang mas matibay na pagkakaisa.
 37. Ang pamilya ay tila libro, may iba’t ibang pahina ng kwento ng pagmamahalan.
 38. Sa pamilya, ang pagtanggap sa pagkakaiba-iba ay nagdadala ng mas maraming kulay sa buhay.
 39. Ang pamilya ay parang lihim na tagapagtanggol, handang lumaban para sa isa’t isa.
 40. Sa bawat patak ng pawis, nariyan ang pamilya na nagbibigay halaga sa bawat sakripisyo.

30 Kasabihan tungkol sa Pag-aaral

 1. Ang pagsusumikap sa pag-aaral ay susi sa makabuluhang buhay.
 2. Sa bawat pahina ng libro, nasusulat ang pangarap ng bawat mag-aaral.
 3. Ang edukasyon ay parang butil ng ginto, nagbibigay halaga sa bawat isip.
 4. Sa pag-aaral, ang kahulugan ay mas lumalim sa bawat hakbang.
 5. Ang pag-aaral ay tila ilaw, nagdudulot ng liwanag sa landas ng tagumpay.
 6. Sa pagsusumikap sa pag-aaral, nagiging inspirasyon ang bawat pagkakamali.
 7. Ang pag-aaral ay tila binhi, itinatanim sa puso at isipan.
 8. Sa bawat leksyon, nahuhubog ang karakter at pagkatao ng bawat mag-aaral.
 9. Ang pag-aaral ay parang bakal, nagpapalakas at nagbibigay tibay sa pagkatao.
 10. Sa pag-aaral, ang karanasan ay nagiging guro ng bawat mag-aaral.
 11. Ang pag-aaral ay tila kaharian, may mga korona ng kaalaman at karunungan.
 12. Sa bawat pag-aaral, may pag-unlad na nagaganap sa sariling kakayahan.
 13. Ang edukasyon ay parang umaga, nagdadala ng bagong simula at pag-asa.
 14. Sa pag-aaral, ang diskarte ay nagiging susi sa paglusot sa mga hamon.
 15. Ang pag-aaral ay tila lihim na yaman, hindi kayang nakawin o mawala.
 16. Sa bawat libro, may kwento ng tagumpay na naghihintay sa bawat mag-aaral.
 17. Ang pag-aaral ay parang pag-akyat sa bundok, mahirap ngunit may kasamang saya.
 18. Sa pag-aaral, ang bawat aral ay nagiging sandata sa laban ng buhay.
 19. Ang edukasyon ay parang ugat, nagbibigay lakas sa pag-usbong ng pangarap.
 20. Sa pag-aaral, ang bawat oras ay pagkakataon na hindi dapat sayangin.
 21. Ang pag-aaral ay tila bagyo, nagdadala ng pag-asa at naglilinis ng isipan.
 22. Sa bawat kahulugan, nabubuo ang mas malalim na pang-unawa sa buhay.
 23. Ang pag-aaral ay parang paanyaya, laging bukas sa sinuman na gustong matuto.
 24. Sa pag-aaral, ang bawat tanong ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad.
 25. Ang edukasyon ay parang ilog, nagdadala ng buhay at masalimuot na karanasan.
 26. Sa pag-aaral, ang bawat sagot ay nagbubukas ng mas malalim na kaalaman.
 27. Ang pag-aaral ay tila paglalakbay, may mga tanawin na nag-aantay na madiskubre.
 28. Sa bawat klase, may pag-asa na mas maging magaling at maunlad.
 29. Ang pag-aaral ay parang alon, laging nagbabago ngunit may sariling kagandahan.
 30. Sa pag-aaral, ang bawat suliranin ay nagiging pambansang hamon na dapat malampasan.

50 Kasabihan tungkol sa Pangarap

 1. Ang pangarap ay parang bituin, palaging nariyan kahit sa madilim na gabi.
 2. Sa pagtatanim ng pangarap, natutunan ang sining ng pag-asa.
 3. Ang pangarap ay tulad ng patak ng ulan, nagdadala ng sariwang simoy sa puso.
 4. Sa bawat pangarap, may pag-asa na nagiging ilaw sa landas.
 5. Ang pangarap ay parang himig, nagbibigay saya sa malamlam na umaga.
 6. Sa pangarap, natutunan ang tibay sa gitna ng pagsubok.
 7. Ang pangarap ay tila kandila, nagbibigay liwanag sa madilim na landas.
 8. Sa bawat pangarap na natutupad, nagiging mas makulay ang buhay.
 9. Ang pangarap ay parang araw, nagpapaliwanag sa malamlam na daan.
 10. Sa pangarap, ang bawat hakbang ay tila pag-akyat sa matataas na bundok.
 11. Ang pangarap ay tila pag-ulan, nagdadala ng sariwang simoy sa puso.
 12. Sa bawat pangarap, may pag-asa na nagbubukas ng mas maraming pintuan.
 13. Ang pangarap ay parang hangin, hindi nakikita ngunit malakas na nararamdaman.
 14. Sa pangarap, natutunan ang giting sa harap ng mga pagsubok.
 15. Ang pangarap ay tila pagsiklab ng araw, nagbibigay init sa puso.
 16. Sa bawat pangarap na natutupad, nagiging inspirasyon sa iba.
 17. Ang pangarap ay parang sulyap, nagbibigay ng lihim na saya sa puso.
 18. Sa pangarap, ang bawat tagumpay ay tila isang magandang awit.
 19. Ang pangarap ay tila bulaklak, nagdadala ng kagandahan sa buhay.
 20. Sa bawat pangarap, may kwento ng tapang at determinasyon.
 21. Ang pangarap ay parang patak ng ulan, naglilinis ng pusong napapagod.
 22. Sa pangarap, natutunan ang halaga ng pagsusumikap at dedikasyon.
 23. Ang pangarap ay tila araw, nagpapaliwanag sa dilim ng kaharian ng kawalan.
 24. Sa bawat pangarap, may pag-asa na nagiging tanglaw sa oras ng dilim.
 25. Ang pangarap ay parang bituin sa langit, nagdadala ng lihim na saya.
 26. Sa pangarap, natutunan ang halaga ng pagtitiis sa mga hamon.
 27. Ang pangarap ay tila kaharian, may mga kwento ng tagumpay at kabiguan.
 28. Sa bawat pangarap, may pag-asa na nagdadala ng liwanag sa landas.
 29. Ang pangarap ay parang tunog, nagbibigay ng magandang awit sa puso.
 30. Sa pangarap, natutunan ang halaga ng pagtanggap sa mga pagkukulang.
 31. Ang pangarap ay tila bulaklak, nagdadala ng tamis at kagandahan.
 32. Sa bawat pangarap, may pag-asa na nagiging inspirasyon sa iba.
 33. Ang pangarap ay parang bituin, nagbibigay gabay sa malamlam na gabi.
 34. Sa pangarap, natutunan ang kahalagahan ng pagtitiwala sa sarili.
 35. Ang pangarap ay tila lihim, nagdadala ng liwanag sa madilim na landas.
 36. Sa bawat pangarap, may kwento ng pag-asa na nagiging inspirasyon.
 37. Ang pangarap ay parang umaga, nagpapakita ng bagong simula.
 38. Sa pangarap, natutunan ang halaga ng pagtutulungan at pagkakaisa.
 39. Ang pangarap ay tila himig, nagbibigay saya at kahulugan sa buhay.
 40. Sa bawat pangarap, may pag-asa na nagbubukas ng mas maraming oportunidad.
 41. Ang pangarap ay parang kandila, nagbibigay liwanag sa madilim na kaharian.
 42. Sa pangarap, natutunan ang tibay at lakas na hindi kayang wasakin.
 43. Ang pangarap ay tila patak ng ulan, naglilinis ng pusong mapagod.
 44. Sa bawat pangarap, may pag-asa na nagdudulot ng saya sa puso.
 45. Ang pangarap ay parang pag-ulan, nagdadala ng sariwang simoy sa buhay.
 46. Sa pangarap, natutunan ang halaga ng determinasyon sa bawat hakbang.
 47. Ang pangarap ay tila araw, nagpapaliwanag sa madilim na oras.
 48. Sa bawat pangarap, may kwento ng tagumpay at pag-usbong.
 49. Ang pangarap ay parang hangin, hindi nakikita ngunit palaging nararamdaman.
 50. Sa pangarap, natutunan ang halaga ng pag-aasikaso sa mga pangarap ng iba.

50 Kasabihan tungkol sa Pag-ibig

 1. Ang pag-ibig ay parang bulaklak, nagdadala ng kagandahan sa buhay.
 2. Sa pag-ibig, ang bawat araw ay tila pista ng pagmamahalan.
 3. Ang pag-ibig ay parang kape, mainit at nagbibigay saya sa puso.
 4. Sa pag-ibig, ang bawat tibok ng puso ay tila kanta ng pagmamahal.
 5. Ang pag-ibig ay parang buwan, nagbibigay liwanag sa madilim na gabi ng buhay.
 6. Sa pag-ibig, ang bawat saglit ay tila mas mahabang panahon.
 7. Ang pag-ibig ay parang araw, nagpapaliwanag sa malamlam na landas.
 8. Sa pag-ibig, ang bawat galak ay tila pista ng damdamin.
 9. Ang pag-ibig ay parang halik, nagbibigay init sa malamig na kaharian ng puso.
 10. Sa pag-ibig, ang bawat pag-asa ay nagiging lihim na kayamanan.
 11. Ang pag-ibig ay parang upuan, nagbibigay kahulugan sa bawat kwento ng buhay.
 12. Sa pag-ibig, ang bawat yakap ay tila pangakong hindi maglalaho.
 13. Ang pag-ibig ay parang palabas, puno ng damdamin at emosyon.
 14. Sa pag-ibig, ang bawat ngiti ay tila pampatanggal ng lungkot.
 15. Ang pag-ibig ay parang libro, nagdadala ng mga pahina ng masalimuot na kwento.
 16. Sa pag-ibig, ang bawat gabi ay tila pista ng mga bituin.
 17. Ang pag-ibig ay parang musika, nagbibigay sarap at kahulugan sa buhay.
 18. Sa pag-ibig, ang bawat paglisan ay tila paglisan ng malamig na hangin.
 19. Ang pag-ibig ay parang pangako, nagdadala ng tiwala at kapanatagan.
 20. Sa pag-ibig, ang bawat sandali ay tila walang katapusan.
 21. Ang pag-ibig ay parang lihim, nagdadala ng ligaya at saya.
 22. Sa pag-ibig, ang bawat pangako ay tila nagiging sagisag ng forever.
 23. Ang pag-ibig ay parang pag-ulan, naglilinis ng pusong napapagod.
 24. Sa pag-ibig, ang bawat pagtanggap ay tila nagdadala ng kakaibang kulay.
 25. Ang pag-ibig ay parang palaro, puno ng kilig at saya.
 26. Sa pag-ibig, ang bawat kwento ay tila kinukwento ng mga bituin.
 27. Ang pag-ibig ay parang sining, nagdadala ng bagong perspektiba sa buhay.
 28. Sa pag-ibig, ang bawat awit ay tila kumakanta ng mga damdamin.
 29. Ang pag-ibig ay parang paglalakbay, may mga tanawin na nag-aantay na madiskubre.
 30. Sa pag-ibig, ang bawat yakap ay tila pambansang pambansang kasaysayan.
 31. Ang pag-ibig ay parang silong, nagbibigay init sa malamig na panahon.
 32. Sa pag-ibig, ang bawat araw ay tila pag-ibigang mas lumalim.
 33. Ang pag-ibig ay parang simbahan, nagdadala ng pag-asa at pagpapala.
 34. Sa pag-ibig, ang bawat pag-aalaga ay tila pondo ng masalimuot na kinabukasan.
 35. Ang pag-ibig ay parang tanikala, nagdadala ng kalayaan sa puso.
 36. Sa pag-ibig, ang bawat pagkakataon ay tila masarap ulit-ulitin.
 37. Ang pag-ibig ay parang lihim na taniman, nagbibigay ng sariwang bunga ng ligaya.
 38. Sa pag-ibig, ang bawat kahulugan ay tila nagiging daan sa malamig na gabi.
 39. Ang pag-ibig ay parang gintong bahay, nagbibigay halaga sa puso.
 40. Sa pag-ibig, ang bawat kilos ay tila pagsulay na dapat malampasan.
 41. Ang pag-ibig ay parang masarap na pagkain, nagbibigay ligaya sa puso.
 42. Sa pag-ibig, ang bawat araw ay tila mas mahabang kasaysayan ng pagmamahalan.
 43. Ang pag-ibig ay parang palasyo, nagdadala ng aliw sa puso.
 44. Sa pag-ibig, ang bawat haplos ay tila tagpo ng mga bituin.
 45. Ang pag-ibig ay parang paanyaya, laging bukas sa sinuman na gustong magmahal.
 46. Sa pag-ibig, ang bawat saglit ay tila magandang pahayag ng damdamin.
 47. Ang pag-ibig ay parang pambansang awit, nagbibigay inspirasyon sa lahat.
 48. Sa pag-ibig, ang bawat pag-ibigang natagpuan ay tila kayamanan na hindi mabilang.
 49. Ang pag-ibig ay parang tanawin sa tuktok ng bundok, nagbibigay saya sa mata.
 50. Sa pag-ibig, ang bawat sandali ay tila paglalakbay sa mas magandang kinabukasan.

10 Kasabihan tungkol sa Kalinisan

 1. Ang malinis na tahanan, nagpapahayag ng malinis na kalooban.
 2. Sa kalinisan ng katawan, nakakamtan ang ganda at kalusugan.
 3. Ang linis sa kapaligiran, nagbubunga ng masaganang buhay.
 4. Ang malinis na paligid, nagpapahayag ng pagmamahal sa sariling bayan.
 5. Ang malinis na kalooban, nagpapabukas ng pintuan ng kapayapaan.
 6. Sa malinis na pag-iisip, nagbubukas ang landas ng tagumpay.
 7. Ang kalinisan ng pag-uugali, nagbibigay aliw sa puso ng kapwa.
 8. Sa malinis na kapaligiran, nakakamtan ang katahimikan ng isip.
 9. Ang malinis na kalsada, nagpapahayag ng respeto sa kapwa pasahero.
 10. Ang malinis na hangarin, nagdudulot ng kagalakan sa sariling puso.

60 Kasabihan tungkol sa Kaibigan

 1. Ang kaibigan ay parang lihim na anghel, laging handang magsilbing tagapagtanggol.
 2. Sa kaibigan, ang bawat ngiti ay tila sumpa ng pangakalakal.
 3. Ang kaibigan ay parang bituin, kahit malayo, laging nariyan sa dilim ng gabi.
 4. Sa kaibigan, ang bawat kwento ay tila pag-usbong ng mas maraming pangarap.
 5. Ang kaibigan ay parang tsokolate, nagdudulot ng tamis at ligaya sa bawat sandali.
 6. Sa kaibigan, ang bawat kahulugan ay tila nagiging mas makulay.
 7. Ang kaibigan ay parang lihim na yaman, nagdadala ng saya at kasiyahan.
 8. Sa kaibigan, ang bawat tagumpay ay tila tagumpay ng lahat.
 9. Ang kaibigan ay parang ilaw, nagbibigay liwanag sa madilim na daan.
 10. Sa kaibigan, ang bawat pangarap ay tila mas malapit sa puso.
 11. Ang kaibigan ay parang musika, nagpapakita ng ganda sa bawat tugtog ng buhay.
 12. Sa kaibigan, ang bawat pangako ay tila sumpa ng matibay na pagkakaibigan.
 13. Ang kaibigan ay parang pag-ulan, naglilinis ng pusong napapagod.
 14. Sa kaibigan, ang bawat pagtulong ay tila sagisag ng tunay na pagkakaibigan.
 15. Ang kaibigan ay parang himig, nagbibigay kahulugan sa malamlam na buhay.
 16. Sa kaibigan, ang bawat araw ay tila pista ng pagmamahalan.
 17. Ang kaibigan ay parang tanim, kailangan alagaan at pahalagahan.
 18. Sa kaibigan, ang bawat tawa ay tila musika na nagbibigay saya.
 19. Ang kaibigan ay parang lihim na gubat, puno ng kakaibang nilalaman.
 20. Sa kaibigan, ang bawat suliranin ay tila nagiging mas magaan.
 21. Ang kaibigan ay parang lihim na bituin, nagdadala ng kasiyahan sa dilim ng buhay.
 22. Sa kaibigan, ang bawat kwento ay tila pag-ibigang lumalim.
 23. Ang kaibigan ay parang halaman, kailangan ng pag-aalaga at pagmamahal.
 24. Sa kaibigan, ang bawat tagumpay ay tila pag-ibigang nagtatagal.
 25. Ang kaibigan ay parang araw, nagbibigay liwanag sa bawat oras.
 26. Sa kaibigan, ang bawat pangako ay tila talaga namang nasusumpungan.
 27. Ang kaibigan ay parang pag-ibig, nagdadala ng lihim na saya sa puso.
 28. Sa kaibigan, ang bawat pagluha ay tila pag-iyak ng damdamin.
 29. Ang kaibigan ay parang himpapawid, laging andiyan sa oras ng pangangailangan.
 30. Sa kaibigan, ang bawat pagkakamali ay tila pagkakataon sa pag-unlad.
 31. Ang kaibigan ay parang ilog, nagdadala ng sariwang simoy sa buhay.
 32. Sa kaibigan, ang bawat pagtulong ay tila pag-ibigang walang hanggan.
 33. Ang kaibigan ay parang lihim na bituin, nagdadala ng liwanag sa madilim na gabi.
 34. Sa kaibigan, ang bawat pagdadaan ay tila paglalakbay sa mas magandang kinabukasan.
 35. Ang kaibigan ay parang lihim na tanawin, nagbibigay saya sa puso.
 36. Sa kaibigan, ang bawat pagsasama ay tila pagdiriwang ng masalimuot na pagkakaibigan.
 37. Ang kaibigan ay parang pag-ulan, nagbibigay sariwang simoy sa mga pangarap.
 38. Sa kaibigan, ang bawat tagumpay ay tila tagumpay ng lahat.
 39. Ang kaibigan ay parang lihim na taniman, puno ng mga masalimuot na pangako.
 40. Sa kaibigan, ang bawat pangako ay tila sumisimbolo ng matibay na samahan.
 41. Ang kaibigan ay parang lihim na palasyo, puno ng mga kwento ng kasiyahan.
 42. Sa kaibigan, ang bawat tawa ay tila tagumpay na walang kahihinatnan.
 43. Ang kaibigan ay parang pag-ibig, nagdadala ng lihim na kasiyahan.
 44. Sa kaibigan, ang bawat suliranin ay tila pag-ibigang mas lumalim.
 45. Ang kaibigan ay parang lihim na bituin, nagdadala ng aliw sa puso.
 46. Sa kaibigan, ang bawat pagtulong ay tila pag-ibigang nagtatagal.
 47. Ang kaibigan ay parang lihim na taniman, puno ng mga masalimuot na pangako.
 48. Sa kaibigan, ang bawat pangako ay tila sumisimbolo ng matibay na samahan.
 49. Ang kaibigan ay parang lihim na palasyo, puno ng mga kwento ng kasiyahan.
 50. Sa kaibigan, ang bawat tawa ay tila tagumpay na walang kahihinatnan.
 51. Ang kaibigan ay parang pag-ibig, nagdadala ng lihim na kasiyahan.
 52. Sa kaibigan, ang bawat suliranin ay tila pag-ibigang mas lumalim.
 53. Ang kaibigan ay parang lihim na bituin, nagdadala ng aliw sa puso.
 54. Sa kaibigan, ang bawat pagtulong ay tila pag-ibigang nagtatagal.
 55. Ang kaibigan ay parang lihim na taniman, puno ng mga masalimuot na pangako.
 56. Sa kaibigan, ang bawat pangako ay tila sumisimbolo ng matibay na samahan.
 57. Ang kaibigan ay parang lihim na palasyo, puno ng mga kwento ng kasiyahan.
 58. Sa kaibigan, ang bawat tawa ay tila tagumpay na walang kahihinatnan.
 59. Ang kaibigan ay parang pag-ibig, nagdadala ng lihim na kasiyahan.
 60. Sa kaibigan, ang bawat suliranin ay tila pag-ibigang mas lumalim.

40 Kasabihan tungkol sa Katapatan

 1. Ang katapatan ay parang lihim na bahaghari, nagdadala ng sariwang liwanag.
 2. Sa katapatan, ang bawat salita ay tila piraso ng ginto sa puso.
 3. Ang katapatan ay parang kaharian, may hari’t reyna ng matibay na pagkakaibigan.
 4. Sa katapatan, ang bawat pangako ay tila sumpa ng wagas na pagmamahal.
 5. Ang katapatan ay parang ilog, laging nagtataglay ng malinaw na tubig ng integridad.
 6. Sa katapatan, ang bawat kilos ay tila nota ng musika na nagpapakita ng tapat na damdamin.
 7. Ang katapatan ay parang halaman, kailangan ng pag-aalaga at pagmamahal.
 8. Sa katapatan, ang bawat tibok ng puso ay tila alon ng tapat na pagmamahal.
 9. Ang katapatan ay parang lihim na bulaklak, nagbubukas sa pag-unlad ng tunay na pagkakaibigan.
 10. Sa katapatan, ang bawat hakbang ay tila pag-akyat sa mas mataas na antas ng pagkatao.
 11. Ang katapatan ay parang paanyaya, laging bukas sa sinuman na may malinis na hangarin.
 12. Sa katapatan, ang bawat saglit ay tila pagdiriwang ng malalim na samahan.
 13. Ang katapatan ay parang lihim na taniman, puno ng mga pangakong hindi matitinag.
 14. Sa katapatan, ang bawat pagtingin ay tila sumpa ng tapat na pagmamahal.
 15. Ang katapatan ay parang lihim na bituin, nagbibigay liwanag sa landas ng tamang landas.
 16. Sa katapatan, ang bawat pangako ay tila bituin na laging nagbibigay gabay.
 17. Ang katapatan ay parang simbahan, nagdadala ng pagpapala at kapanatagan.
 18. Sa katapatan, ang bawat pagsasama ay tila pag-ibigang matibay na sumusubok ng panahon.
 19. Ang katapatan ay parang lihim na palaro, puno ng mga patak ng tamis at saya.
 20. Sa katapatan, ang bawat tagumpay ay tila tagumpay ng lahat.
 21. Ang katapatan ay parang lihim na palasyo, puno ng mga kwento ng kahusayan.
 22. Sa katapatan, ang bawat araw ay tila pagdiriwang ng pagtitiis at pagkakaisa.
 23. Ang katapatan ay parang ilog, nagdadala ng sariwang simoy sa buhay.
 24. Sa katapatan, ang bawat pagtulong ay tila pag-ibigang walang hanggan.
 25. Ang katapatan ay parang lihim na bituin, nagdadala ng liwanag sa madilim na gabi.
 26. Sa katapatan, ang bawat pagtulong ay tila pag-ibigang nagtatagal.
 27. Ang katapatan ay parang lihim na taniman, puno ng mga pangakong hindi matitinag.
 28. Sa katapatan, ang bawat pangako ay tila sumisimbolo ng matibay na samahan.
 29. Ang katapatan ay parang lihim na palasyo, puno ng mga kwento ng kahusayan.
 30. Sa katapatan, ang bawat tawa ay tila tagumpay na walang kahihinatnan.
 31. Ang katapatan ay parang lihim na pangako, nagdadala ng aliw sa puso.
 32. Sa katapatan, ang bawat suliranin ay tila pag-ibigang mas lumalim.
 33. Ang katapatan ay parang lihim na bituin, nagdadala ng aliw sa puso.
 34. Sa katapatan, ang bawat pagtulong ay tila pag-ibigang nagtatagal.
 35. Ang katapatan ay parang lihim na taniman, puno ng mga pangakong hindi matitinag.
 36. Sa katapatan, ang bawat pangako ay tila sumisimbolo ng matibay na samahan.
 37. Ang katapatan ay parang lihim na palasyo, puno ng mga kwento ng kahusayan.
 38. Sa katapatan, ang bawat tawa ay tila tagumpay na walang kahihinatnan.
 39. Ang katapatan ay parang lihim na pangako, nagdadala ng aliw sa puso.
 40. Sa katapatan, ang bawat suliranin ay tila pag-ibigang mas lumalim.

24 Kasabihan tungkol tungkol sa Tiwala sa Sarili

 1. Ang tiwala sa sarili ay parang lihim na susi, nagbubukas ng pinto ng tagumpay.
 2. Sa tiwala sa sarili, ang bawat hakbang ay tila pag-angat sa mas mataas na pangarap.
 3. Ang tiwala sa sarili ay parang ilaw, nagbibigay liwanag sa madilim na oras.
 4. Sa tiwala sa sarili, ang bawat pagkakamali ay tila pagsasanay sa tagumpay.
 5. Ang tiwala sa sarili ay parang sandata, nagbibigay lakas sa bawat laban.
 6. Sa tiwala sa sarili, ang bawat pagtatangkang mabigo ay tila hakbang patungo sa tagumpay.
 7. Ang tiwala sa sarili ay parang kandila, nagbibigay liwanag sa madilim na landas.
 8. Sa tiwala sa sarili, ang bawat pangarap ay tila mas malapit sa puso.
 9. Ang tiwala sa sarili ay parang himig, nagpapakanta sa puso sa bawat tagumpay.
 10. Sa tiwala sa sarili, ang bawat pag-akyat ay tila pagsilang ng bagong pag-asa.
 11. Ang tiwala sa sarili ay parang araw, nagbibigay liwanag sa madilim na kaharian.
 12. Sa tiwala sa sarili, ang bawat pag-asa ay tila bulaklak na sumusubaybay sa pag-unlad.
 13. Ang tiwala sa sarili ay parang kaharian, may hari at reyna ng matibay na paninindigan.
 14. Sa tiwala sa sarili, ang bawat tagumpay ay tila pista ng damdamin.
 15. Ang tiwala sa sarili ay parang tanikala, nagbubukas ng pintuan ng malayang pag-usbong.
 16. Sa tiwala sa sarili, ang bawat pangarap ay tila bituin na palaging kumikislap.
 17. Ang tiwala sa sarili ay parang ilog, nagdadala ng sariwang simoy ng determinasyon.
 18. Sa tiwala sa sarili, ang bawat hakbang ay tila pagsulay na dapat malampasan.
 19. Ang tiwala sa sarili ay parang lihim na palasyo, puno ng tagumpay at inspirasyon.
 20. Sa tiwala sa sarili, ang bawat pagtanggap sa sariling kahinaan ay tila pag-usbong ng lakas.
 21. Ang tiwala sa sarili ay parang bituin, nagbibigay gabay sa malamlam na gabi.
 22. Sa tiwala sa sarili, ang bawat tagumpay ay tila paglalakbay sa mas mataas na pangarap.
 23. Ang tiwala sa sarili ay parang lihim na taniman, puno ng mga pangako na nasusumpungan.
 24. Sa tiwala sa sarili, ang bawat araw ay tila pag-usbong ng mas matatag na pangarap.

18 Kasabihan tungkol sa Pagbasa

 1. Ang pagbasa ay parang lihim na pasaporte, nagbubukas sa malawakang mundo ng kaalaman.
 2. Sa pagbasa, ang bawat pahina ay tila hakbang patungo sa mas mataas na pang-unawa.
 3. Ang pagbasa ay parang ilog ng kaalaman, laging nagdadala ng sariwang ideya at karanasan.
 4. Sa pagbasa, ang bawat titik ay tila kumpas ng musika na nagpapakanta sa isipan.
 5. Ang pagbasa ay parang lihim na bahaghari, nagdadala ng iba’t ibang kulay sa imahinasyon.
 6. Sa pagbasa, ang bawat kabanata ay tila paglalakbay sa masalimuot na kwento ng buhay.
 7. Ang pagbasa ay parang lihim na bituin, nagdadala ng inspirasyon sa gabi ng kaharian ng mga libro.
 8. Sa pagbasa, ang bawat saglit ay tila oras ng masalimuot na pag-usbong.
 9. Ang pagbasa ay parang kape, nagbibigay init sa diwa at nagpapagising sa isipan.
 10. Sa pagbasa, ang bawat titik ay tila simula ng masalimuot na pakikipagsapalaran.
 11. Ang pagbasa ay parang lihim na gubat, puno ng mga kaakit-akit na likha ng kamalayan.
 12. Sa pagbasa, ang bawat pahina ay tila talon ng masalimuot na impormasyon.
 13. Ang pagbasa ay parang lihim na taniman, nagdadala ng masalimuot na bunga ng kaalaman.
 14. Sa pagbasa, ang bawat parirala ay tila kanta ng karunungan.
 15. Ang pagbasa ay parang lihim na palasyo, puno ng mga kwento ng nakaraan at hinaharap.
 16. Sa pagbasa, ang bawat sipi ay tila kaharian ng mga ideya at pangarap.
 17. Ang pagbasa ay parang lihim na palabas, nagdadala ng saya at kaalaman.
 18. Sa pagbasa, ang bawat linya ay tila tatsulok na nagdadala sa kabatiran.

20 Kasabihan tungkol sa Kahalagahan ng Kababaihan

 1. Ang kababaihan ay parang bulaklak sa hardin, nagdadala ng kagandahan at sariwang simoy.
 2. Sa kababaihan, ang bawat galang ay tila awit ng pag-ibig at kagandahan.
 3. Ang kababaihan ay parang lihim na bituin, nagbibigay liwanag sa madilim na landas.
 4. Sa kababaihan, ang bawat pangarap ay tila bituin na nagbibigay inspirasyon sa buhay.
 5. Ang kababaihan ay parang malambot na ulap, nagdadala ng kakaibang ligaya sa puso ng tao.
 6. Sa kababaihan, ang bawat pagsilay ng mata ay tila pagbubukas ng pinto ng kaharian ng kagandahan.
 7. Ang kababaihan ay parang lihim na taniman, puno ng mga pangako at pangarap.
 8. Sa kababaihan, ang bawat pagtawa ay tila musika na nagbibigay saya sa kaharian ng puso.
 9. Ang kababaihan ay parang lihim na ilog, nagdadala ng pagmamahal at pang-unawa.
 10. Sa kababaihan, ang bawat kilos ay tila sulyap ng pag-ibig na nagdadala ng kaligayahan.
 11. Ang kababaihan ay parang lihim na palasyo, puno ng mga kwento ng tapang at pag-asa.
 12. Sa kababaihan, ang bawat galang ay tila palakpak sa tagumpay ng bawat nilalang.
 13. Ang kababaihan ay parang mainit na lihim, nagdadala ng kaharian ng kagandahan at kasiglahan.
 14. Sa kababaihan, ang bawat pangarap ay tila bituin na nagbibigay liwanag sa landas.
 15. Ang kababaihan ay parang lihim na taniman, puno ng mga pangako at pangarap.
 16. Sa kababaihan, ang bawat pag-ibig ay tila awit ng pagmamahal na walang hanggan.
 17. Ang kababaihan ay parang malakas na ulap, nagdadala ng lilim na nagbibigay lamig sa buhay.
 18. Sa kababaihan, ang bawat pag-asa ay tila simoy ng hangin na nagdadala ng pagbabago.
 19. Ang kababaihan ay parang lihim na bituin, nagbibigay inspirasyon sa madilim na oras.
 20. Sa kababaihan, ang bawat pagtulong ay tila pagmamahalan ng pamilya.

20 Kasabihan tungkol sa Kahirapan

 1. Sa kahirapan, ang bawat araw ay tila pagsusumikap sa ilalim ng matinding sikat ng araw.
 2. Ang kahirapan ay parang malakas na bagyo, nagdadala ng pagsubok sa bawat tahanan.
 3. Sa kahirapan, ang bawat paghihirap ay tila sumpa na inilalagay sa balikat ng mga nag-aangkin.
 4. Ang kahirapan ay parang malamig na gabi, nagdudulot ng pangungulila sa mga pangarap.
 5. Sa kahirapan, ang bawat pagtanggap ng hamon ay tila paglalakbay sa ilalim ng kakaibang kislap ng buwan.
 6. Ang kahirapan ay parang mahirap na tanim, kailangan ng masusing alagaan at pagmamahal.
 7. Sa kahirapan, ang bawat paglisan ng pag-asa ay tila paglisan ng lihim na pananampalataya.
 8. Ang kahirapan ay parang lihim na gubat, puno ng mga pangarap na nagsusumikap bumangon.
 9. Sa kahirapan, ang bawat pag-akyat ng hagdang-hagdang hagdang-bukid ay tila paglalakbay patungo sa mas maliit na pangarap.
 10. Ang kahirapan ay parang mabigat na pasanin, nagdadala ng sakit at pagod.
 11. Sa kahirapan, ang bawat pag-asa ay tila bituin na kahit malayo, ay patuloy na nagbibigay liwanag.
 12. Ang kahirapan ay parang pag-ulan, nagbibigay lunas sa init ng pusong pagod.
 13. Sa kahirapan, ang bawat tagumpay ay tila pista ng tagumpay at tagumpay.
 14. Ang kahirapan ay parang malalim na ilog, nagdadala ng pagtitiis sa bawat daan.
 15. Sa kahirapan, ang bawat sipag at tiyaga ay tila pagtatanim sa ilalim ng mabigat na ulap.
 16. Ang kahirapan ay parang mahirap na tanim, kailangan ng pagtutok at pagmamahal.
 17. Sa kahirapan, ang bawat pangarap ay tila lihim na pangarap na itinatanim sa puso.
 18. Ang kahirapan ay parang bagyong dumaan, nagdala ng pag-asa at pag-unlad.
 19. Sa kahirapan, ang bawat pag-asa ay tila lihim na taniman, puno ng pangarap na may silong ng pag-asa.
 20. Ang kahirapan ay parang paglalakbay sa ilalim ng malamig na kagubatan, nagdadala ng takot at tapang sa bawat hakbang.

24 Kasabihan tungkol sa Kalusugan

 1. Ang kalusugan ay parang gintong yaman, nagbibigay ng tunay na kasaganahan sa buhay.
 2. Sa kalusugan, ang bawat araw ay tila pagdiriwang ng biyaya ng buhay.
 3. Ang kalusugan ay parang lihim na puno, nagbibigay buhay sa sariwang hangin ng kasiyahan.
 4. Sa kalusugan, ang bawat hakbang ay tila paglalakbay sa mas malusog na pangarap.
 5. Ang kalusugan ay parang mahikang kaharian, may hari’t reyna ng masiglang katawan.
 6. Sa kalusugan, ang bawat araw ay tila pista ng lakas at sigla.
 7. Ang kalusugan ay parang ilog ng sariwang tubig, nagdadala ng buhay at kaginhawahan.
 8. Sa kalusugan, ang bawat pagkain ay tila puno ng sustansya at enerhiya.
 9. Ang kalusugan ay parang lihim na taniman, puno ng mga pangako ng masiglang buhay.
 10. Sa kalusugan, ang bawat pagtulog ay tila pagpapahinga ng malusog na katawan.
 11. Ang kalusugan ay parang lihim na bituin, nagbibigay liwanag sa madilim na gabi.
 12. Sa kalusugan, ang bawat pag-ehersisyo ay tila paglalakbay sa mas malusog na kinabukasan.
 13. Ang kalusugan ay parang sariwang hangin, nagdadala ng kahimbingan sa bawat hininga.
 14. Sa kalusugan, ang bawat bitamina at mineral ay tila alon ng masiglang pamumuhay.
 15. Ang kalusugan ay parang lihim na gubat, puno ng mga halamanang nagbibigay lunas.
 16. Sa kalusugan, ang bawat kilos ay tila nota ng musika na nagpapakanta ng masiglang pamumuhay.
 17. Ang kalusugan ay parang lihim na ilog, nagdadala ng kalinisan at kasiyahan.
 18. Sa kalusugan, ang bawat pagsubok ay tila hamon na dapat harapin ng malakas na katawan.
 19. Ang kalusugan ay parang malakas na ulap, nagdadala ng lilim na nagbibigay lamig sa buhay.
 20. Sa kalusugan, ang bawat pag-ibigang sa sarili ay tila halik ng pagpapahalaga sa katawan.
 21. Ang kalusugan ay parang lihim na palasyo, puno ng mga kwento ng masiglang pamumuhay.
 22. Sa kalusugan, ang bawat pagpapahinga ay tila pagtatangkang buuin ang katawan at isipan.
 23. Ang kalusugan ay parang lihim na bituin, nagbibigay inspirasyon sa bawat araw.
 24. Sa kalusugan, ang bawat tagumpay ay tila pista ng malusog na pamumuhay.

10 Kasabihan tungkol sa Kabataan

 1. Ang kabataan ay parang simoy ng hangin, puno ng sariwang pangarap at pag-asa.
 2. Sa kabataan, ang bawat araw ay tila paglalakbay sa mundong puno ng kaharian ng pangarap.
 3. Ang kabataan ay parang lihim na bituin, nagbibigay liwanag sa madilim na landas ng buhay.
 4. Sa kabataan, ang bawat pagkakamali ay tila sulyap sa landas ng pag-unlad.
 5. Ang kabataan ay parang lihim na taniman, puno ng mga pangarap na di-mabilang.
 6. Sa kabataan, ang bawat pangarap ay tila bituin na laging kumikislap sa gabi.
 7. Ang kabataan ay parang ilog ng kasiyahan, nagdadala ng saya sa bawat daang tinatahak.
 8. Sa kabataan, ang bawat pag-ibig ay tila awit ng matamis na pagmamahalan.
 9. Ang kabataan ay parang malikhaing pintor, bumubuo ng obra maestra ng buhay.
 10. Sa kabataan, ang bawat tagumpay ay tila pista ng tagumpay na walang hanggan.

15 Kasabihan tungkol sa Pagkakaisa

 1. Ang pagkakaisa ay parang malakas na bagyo, nagdadala ng lakas sa bawat isa.
 2. Sa pagkakaisa, ang bawat tinig ay tila himig ng pagkakaunawaan.
 3. Ang pagkakaisa ay parang lihim na pangako, puno ng matibay na samahan.
 4. Sa pagkakaisa, ang bawat pagsiklab ng damdamin ay tila pag-usbong ng mas malaking pag-asa.
 5. Ang pagkakaisa ay parang lihim na taniman, nagbibigay buhay sa puso ng komunidad.
 6. Sa pagkakaisa, ang bawat pangarap ay tila bituin na nagbibigay liwanag sa landas.
 7. Ang pagkakaisa ay parang ilog ng pag-unlad, nagdadala ng kaharian ng kasaganaan.
 8. Sa pagkakaisa, ang bawat pag-asa ay tila sulyap ng mas magandang kinabukasan.
 9. Ang pagkakaisa ay parang lihim na bituin, nagbibigay inspirasyon sa madilim na oras.
 10. Sa pagkakaisa, ang bawat pagtulong ay tila pagmamahalan ng pamilya.
 11. Ang pagkakaisa ay parang simoy ng hangin, nagdadala ng kaharian ng kapayapaan.
 12. Sa pagkakaisa, ang bawat pag-ibig ay tila awit ng masiglang pakikipagkapwa.
 13. Ang pagkakaisa ay parang lihim na taniman, puno ng mga pangakong hindi matitinag.
 14. Sa pagkakaisa, ang bawat araw ay tila pista ng pagkakabuklod ng mga puso.
 15. Ang pagkakaisa ay parang malaking puno, nagdadala ng lilim at gabay sa buhay ng bawat isa.

20 Kasabihan tungkol sa Sarili

 1. Ang sarili ay parang lihim na kaharian, may mga tanong na kailangan sagutin sa loob.
 2. Sa sarili, ang bawat kilos ay tila pahayag ng tunay na pagkatao.
 3. Ang sarili ay parang lihim na bituin, nagbibigay liwanag sa madilim na oras ng pag-iisip.
 4. Sa sarili, ang bawat pangarap ay tila bituin na nagbibigay liwanag sa landas.
 5. Ang sarili ay parang lihim na palasyo, puno ng mga kwento ng tagumpay at pagkakabigo.
 6. Sa sarili, ang bawat pagsusumikap ay tila pag-akyat sa mas mataas na antas ng pag-unlad.
 7. Ang sarili ay parang malikhaing pintor, bumubuo ng obra maestra ng buhay.
 8. Sa sarili, ang bawat pag-ibig ay tila awit ng pagmamahal sa sariling kaharian.
 9. Ang sarili ay parang lihim na taniman, puno ng mga pangako at pangarap.
 10. Sa sarili, ang bawat pag-asa ay tila simoy ng hangin na nagdadala ng sariwang ideya.
 11. Ang sarili ay parang ilog ng damdamin, nagdadala ng kaharian ng pag-unawa.
 12. Sa sarili, ang bawat pagtanggap ng sariling kahinaan ay tila pagsilang ng mas matibay na lakas.
 13. Ang sarili ay parang lihim na bituin, nagdadala ng aliw at kagalakan sa puso.
 14. Sa sarili, ang bawat pagtanggap sa sariling kahinaan ay tila pag-usbong ng mas matatag na pangarap.
 15. Ang sarili ay parang lihim na palasyo, puno ng mga kwento ng tagumpay at pagkakabigo.
 16. Sa sarili, ang bawat pangarap ay tila bituin na nagbibigay liwanag sa landas.
 17. Ang sarili ay parang lihim na taniman, puno ng mga pangako at pangarap.
 18. Sa sarili, ang bawat pag-asa ay tila simoy ng hangin na nagdadala ng sariwang ideya.
 19. Ang sarili ay parang ilog ng damdamin, nagdadala ng kaharian ng pag-unawa.
 20. Sa sarili, ang bawat pagtanggap ng sariling kahinaan ay tila pagsilang ng mas matibay na lakas.

23 Kasabihan tungkol sa Pagtutulungan

 1. Ang pagtutulungan ay parang mainit na sikat ng araw, nagbibigay liwanag sa landas ng samahan.
 2. Sa pagtutulungan, ang bawat kilos ay tila nota sa musika ng kasiyahan.
 3. Ang pagtutulungan ay parang lihim na pondo, puno ng yaman ng magandang samahan.
 4. Sa pagtutulungan, ang bawat tagumpay ay tila pista ng tagumpay na walang hanggan.
 5. Ang pagtutulungan ay parang malakas na bagyo, nagdadala ng pag-asa at lakas.
 6. Sa pagtutulungan, ang bawat pangarap ay tila bituin na laging kumikislap sa langit.
 7. Ang pagtutulungan ay parang lihim na taniman, puno ng mga pangako at pangarap.
 8. Sa pagtutulungan, ang bawat araw ay tila pista ng pagkakabuklod ng mga puso.
 9. Ang pagtutulungan ay parang malikhaing pintor, bumubuo ng obra maestra ng buhay.
 10. Sa pagtutulungan, ang bawat kilos ay tila pahayag ng tunay na pagkakaunawaan.
 11. Ang pagtutulungan ay parang lihim na pangako, puno ng matibay na samahan.
 12. Sa pagtutulungan, ang bawat pag-ibig ay tila awit ng masiglang pakikipagkapwa.
 13. Ang pagtutulungan ay parang simoy ng hangin, nagdadala ng kaharian ng kapayapaan.
 14. Sa pagtutulungan, ang bawat pagtulong ay tila pagmamahalan ng pamilya.
 15. Ang pagtutulungan ay parang malakas na ulap, nagdadala ng lilim na nagbibigay lamig sa buhay.
 16. Sa pagtutulungan, ang bawat pag-asa ay tila sulyap ng mas magandang kinabukasan.
 17. Ang pagtutulungan ay parang lihim na bituin, nagbibigay inspirasyon sa madilim na oras.
 18. Sa pagtutulungan, ang bawat pangarap ay tila bituin na nagbibigay liwanag sa landas.
 19. Ang pagtutulungan ay parang lihim na taniman, puno ng mga pangakong hindi matitinag.
 20. Sa pagtutulungan, ang bawat pagsiklab ng damdamin ay tila pag-usbong ng mas malaking pag-asa.
 21. Ang pagtutulungan ay parang lihim na bituin, nagbibigay liwanag sa madilim na landas ng buhay.
 22. Sa pagtutulungan, ang bawat pag-ibig ay tila awit ng pagmamahal sa sariling kaharian.
 23. Ang pagtutulungan ay parang lihim na taniman, puno ng mga pangako ng masiglang buhay.

13 Kasabihan tungkol sa Paggalang

 1. Ang paggalang ay parang mabangong bulaklak, nagdadala ng kagandahan sa kapwa.
 2. Sa paggalang, ang bawat kilos ay tila awit ng pagmamahal sa kapwa.
 3. Ang paggalang ay parang lihim na wika, nagdadala ng kahulugan sa bawat galaw.
 4. Sa paggalang, ang bawat salita ay tila bulaklak na nagbibigay kulay sa kapaligiran.
 5. Ang paggalang ay parang lihim na bahaghari, nagdadala ng pag-asa at liwanag.
 6. Sa paggalang, ang bawat pagtingin ay tila pagsilay ng mata sa ganda ng kapwa.
 7. Ang paggalang ay parang lihim na bituin, nagdadala ng kaharian ng respeto.
 8. Sa paggalang, ang bawat kilos ay tila sagisag ng malasakit sa kapwa.
 9. Ang paggalang ay parang mainit na lihim, nagbibigay ng kaharian ng pag-unawa.
 10. Sa paggalang, ang bawat galang ay tila malambing na hagod sa damdamin ng iba.
 11. Ang paggalang ay parang lihim na taniman, puno ng mga halamanang nagbibigay buhay.
 12. Sa paggalang, ang bawat pag-aaral ng karanasan ng iba ay tila pagyakap sa kaharian ng kaalaman.
 13. Ang paggalang ay parang lihim na palasyo, puno ng mga kwento ng pag-aaruga sa isa’t isa.

20 Kasabihan tungkol sa Katotohanan

 1. Ang katotohanan ay parang lihim na ilog, nagdadala ng linis at kalinawan sa isipan.
 2. Sa katotohanan, ang bawat pahayag ay tila sipol ng malamig na simoy ng hangin.
 3. Ang katotohanan ay parang malinaw na langit, nagdadala ng liwanag sa madilim na sulok.
 4. Sa katotohanan, ang bawat kataga ay tila kislap ng masalimuot na ideya.
 5. Ang katotohanan ay parang ilog ng buhay, nagdadala ng kahulugan sa bawat hakbang.
 6. Sa katotohanan, ang bawat sagot ay tila pagbuklat ng malumanay na pahina ng libro.
 7. Ang katotohanan ay parang malakas na ulan, nagtatanggal ng alikabok at dumudulot ng ginhawa.
 8. Sa katotohanan, ang bawat pangungusap ay tila gintong aral na nagbibigay liwanag.
 9. Ang katotohanan ay parang lihim na gubat, puno ng mga sikretong dapat alamin.
 10. Sa katotohanan, ang bawat pahayag ay tila naglalakbay sa mga landas ng katuwiran.
 11. Ang katotohanan ay parang lihim na taniman, puno ng mga prinsipyong hindi matitinag.
 12. Sa katotohanan, ang bawat pangyayari ay tila sipol ng hangin na nagpapakalma sa kalooban.
 13. Ang katotohanan ay parang lihim na bituin, nagdadala ng liwanag sa madilim na gabi.
 14. Sa katotohanan, ang bawat salita ay tila kaharian ng masusing pagsusuri.
 15. Ang katotohanan ay parang malinaw na tubig, nagbibigay linaw sa bawat tanong.
 16. Sa katotohanan, ang bawat pangako ay tila sulyap ng pagtupad sa sinumpaan.
 17. Ang katotohanan ay parang lihim na ilog, nagdadala ng malalim na pang-unawa.
 18. Sa katotohanan, ang bawat pag-amin ay tila pagbukas ng pinto ng pagbabago.
 19. Ang katotohanan ay parang malakas na hangin, naglilinis ng mga ulap ng kalaban.
 20. Sa katotohanan, ang bawat pagtanggap ay tila pagbubukas ng pinto ng pag-asa.

22 Kasabihan tungkol sa Pagsubok sa Buhay

 1. Ang pagsubok sa buhay ay parang unos, nagdadala ng hamon at pag-asa sa bawat isa.
 2. Sa pagsubok, ang bawat pag-iyak ay tila ulan na nagpapalakas sa mas matatag na puso.
 3. Ang pagsubok sa buhay ay parang malakas na bagyo, nagdadala ng pag-asa at pagbabago.
 4. Sa pagsubok, ang bawat pagsiklab ng damdamin ay tila init ng araw na nagpapalapit sa tagumpay.
 5. Ang pagsubok sa buhay ay parang malupit na unos, nagdadala ng pag-asa sa kabila ng dilim.
 6. Sa pagsubok, ang bawat pag-angat ay tila paglalakbay sa ilalim ng makulimlim na langit.
 7. Ang pagsubok sa buhay ay parang matindi ang init ng araw, nagdadala ng tapang at lakas.
 8. Sa pagsubok, ang bawat pag-asa ay tila bituin na laging kumikislap sa kalangitan.
 9. Ang pagsubok sa buhay ay parang mainit na lihim, nagdadala ng mga aral na di-mabilang.
 10. Sa pagsubok, ang bawat tagumpay ay tila pista ng tagumpay na walang katapusang ligaya.
 11. Ang pagsubok sa buhay ay parang malamig na ulan, nagdadala ng sariwang simoy sa hangin.
 12. Sa pagsubok, ang bawat hakbang ay tila pag-ahon mula sa madilim na kagubatan.
 13. Ang pagsubok sa buhay ay parang lihim na taniman, puno ng mga pangako ng masiglang buhay.
 14. Sa pagsubok, ang bawat pag-akyat ng hagdang-hagdang bukid ay tila paglalakbay sa mas mataas na pangarap.
 15. Ang pagsubok sa buhay ay parang mainit na lihim, nagdadala ng mga aral na di-mabilang.
 16. Sa pagsubok, ang bawat pag-asa ay tila bituin na nagbibigay liwanag sa landas.
 17. Ang pagsubok sa buhay ay parang malakas na hangin, naglilinis ng mga ulap ng pangamba.
 18. Sa pagsubok, ang bawat galang ay tila palakpak sa tagumpay ng bawat nilalang.
 19. Ang pagsubok sa buhay ay parang lihim na ilog, nagdadala ng kaharian ng pag-asa.
 20. Sa pagsubok, ang bawat pagtahak ay tila paglalakbay sa mas malusog na kinabukasan.
 21. Ang pagsubok sa buhay ay parang mabangong bulaklak, nagdadala ng kahulugan sa bawat pag-usbong.
 22. Sa pagsubok, ang bawat pag-asa ay tila bituin na nagbibigay liwanag sa madilim na gabi.

15 Kasabihan tungkol sa Diyos at Pananampalataya

 1. Ang Diyos ay parang bituin sa kalangitan, palaging nagbibigay liwanag sa madilim na gabi ng buhay.
 2. Sa Diyos, ang bawat kahilingan ay tila dasal na nasasagot sa tamang panahon.
 3. Ang Diyos ay parang malakas na hangin, nagdadala ng gabay at lakas sa bawat isa.
 4. Sa Diyos, ang bawat pag-asa ay tila kislap ng pagmamahal na walang katapusang biyaya.
 5. Ang Diyos ay parang malinaw na tubig, nagbibigay linaw sa bawat tanong ng puso.
 6. Sa Diyos, ang bawat pangarap ay tila halimuyak ng bulaklak na nagdadala ng pag-asa.
 7. Ang Diyos ay parang lihim na taniman, puno ng mga pangako at biyayang hindi matitinag.
 8. Sa Diyos, ang bawat kilos ay tila sulyap ng pagmamahal na laging bukas-palad.
 9. Ang Diyos ay parang lihim na ilog, nagdadala ng kaharian ng pagmamahal at katuwaan.
 10. Sa Diyos, ang bawat pag-aaral ay tila pagtahak sa landas ng karunungan.
 11. Ang Diyos ay parang lihim na bituin, nagdadala ng inspirasyon sa madilim na oras.
 12. Sa Diyos, ang bawat araw ay tila pagdiriwang ng biyayang walang katapusang pagmamahal.
 13. Ang Diyos ay parang mainit na lihim, nagdadala ng kagandahan sa bawat sulok ng buhay.
 14. Sa Diyos, ang bawat pag-ibig ay tila awit ng pagmamahal na hindi napipigilan.
 15. Ang Diyos ay parang malinaw na langit, nagdadala ng kapanatagan at ligaya sa puso ng bawat isa.

35 Mga Nakakatawang Kasabihan

 1. “Pag may usok, may natututong magluto. Pag wala, gutom!”
 2. “Ang naglalakad ng mabagal, natutuyot.”
 3. “Ang naglalakad ng mabilis, namamatay sa gulat.”
 4. “Ang pag-ibig parang WiFi, kahit malakas ang koneksyon, mawawala rin.”
 5. “Sa sobrang tamis ng asukal, nalunod ang langgam sa kape.”
 6. “Ang mayabang, laging bitbit ang buong CR.”
 7. “Ang mayaman, nagbibigay ng limos. Ang kuripot, nagbibigay ng limos na piso.”
 8. “Pag ang taho ay mainit, ingat sa higop!”
 9. “Ang mukha ay parang libro, wag husgahan base sa cover.”
 10. “Ang naglalakad ng maayos, may problema sa sapatos.”
 11. “Ang taong naglalakad ng sabay-sabay, nauuna sa paroroonan.”
 12. “Ang hilig sa selfie, minsang nagiging ‘shallow’ ang kaligayahan.”
 13. “Ang takaw, laging nauunang umalis sa kainan.”
 14. “Ang hindi marunong lumingon sa huli, ay siguradong makakatapon ng kape.”
 15. “Pag ang tao ay parang electric fan, lagi kang nilalamig pero hindi ka siguradong ikakasal.”
 16. “Ang naglalakad ng mabilis, nagmamadali. Ang naglalakad ng mabagal, iniiwasan.”
 17. “Ang nagtataas ng kilay, mahilig sa hagdang-hagdang kilay.”
 18. “Pag magkasama ang taong magkasintahan, parang may WiFi—mahina ang koneksyon.”
 19. “Ang tawa ng bata, may kasamang sipon.”
 20. “Ang buhay ay parang escalator, pag tumigil ka, iiwan ka.”
 21. “Ang magalit sa bungi, tiyak babagsak sa asukal.”
 22. “Ang taong matangkad, malakas ang kutitap. Ang maliit, malakas ang talim.”
 23. “Ang mayaman, nagtatapon ng pagkain. Ang mahirap, naghihintay ng libreng kainan.”
 24. “Ang pag-ibig ay parang cellphone load, minsan unlimited, minsan limited.”
 25. “Ang magkaibigan parang zipper, hindi palaging magkasama pero lagi silang magkakatabi.”
 26. “Pag ang payong ay matibay, malamang may baon ka ng panangga.”
 27. “Ang magalit sa bagyong dumaan, abala sa pagbuo ng bahay na matibay.”
 28. “Ang mahilig mag-selfie, laging may ‘self-centered’ na mundo.”
 29. “Ang masipag, hindi nabibitin sa kaka-chat kahit walang reply.”
 30. “Ang maaga matulog, maaga din nagugutom.”
 31. “Ang may topak, may nakatagong kornik sa ilalim ng unan.”
 32. “Ang nagdududa, palaging may alingasngas ng kaba.”
 33. “Ang mayaman, naghihintay sa green light. Ang mahirap, go agad kahit red pa.”
 34. “Ang walang pake, walang diperensya.”
 35. “Ang nagtanim ng gulay, gulay ang madidinig sa kanyang kasambahay.”

225 Iba pang mga Kasabihan

 1. Ang naglalakad ng mabilis, minsang natutumba sa sariling kakahabol.
 2. Ang hindi marunong maglaba, sa bango ng sampaguita lang namumulaklak.
 3. Ang hindi marunong magluto, laging gutom.
 4. Ang malakas ang loob, malakas din ang bituka.
 5. Ang mabuting kaibigan, karamay sa hirap at ginhawa.
 6. Ang hindi marunong sumunod, parang tren na laging derailing.
 7. Ang naglalakbay ng mag-isa, nagiging explorador ng sariling mundo.
 8. Ang buhay ay parang gulong ng bisikleta, hindi mo malalaman kung saan ka pupunta hangga’t hindi ka tumitigil.
 9. Ang nagtitiyaga, may nilaga.
 10. Ang hindi marunong magtipid, laging naiiwan sa gitna ng daan.
 11. Ang hindi marunong mag-impok, sa huli’y nagiging broko.
 12. Ang hindi marunong magpasalamat, hindi natutunan ang tunay na halaga ng kahit maliit na bagay.
 13. Ang naglalakad ng tahimik, minsang nagsasalita ng malakas ang pag-unlad.
 14. Ang hindi marunong magpatawad, nagdadala ng bigat na kahon ng galit.
 15. Ang bawat pagtatapon ng basura, ay pagbibigay ng regalo sa mga basurero.
 16. Ang hindi marunong magbasa, laging nauubusan ng kwento.
 17. Ang hindi marunong mag-anak, nag-iisa sa kanyang palasyo.
 18. Ang naglalakbay na walang itinuturing na destinasyon, palaging nararating ang kanyang paroroonan.
 19. Ang mabuting asal, nagdadala ng mas matamis na buhay.
 20. Ang hindi marunong umintindi, laging nagtatanong.
 21. Ang hindi marunong magmahal ng sariling pamilya, parang ibong malaya na walang takot na mawala.
 22. Ang hindi marunong magtanim, nagiging guro ng kanyang sariling parusa.
 23. Ang buhay ay parang chess, hindi mo alam kung anong hakbang ang susunod na magdadala ng tagumpay.
 24. Ang hindi marunong sumakay sa bus, laging nakatambay sa kanto.
 25. Ang hindi marunong lumingon sa likod, laging nagtataka kung bakit napatid.
 26. Ang hindi marunong mag-ingat, laging may pasa.
 27. Ang hindi marunong magmahal, ay naglalakbay na puno ng hinagpis.
 28. Ang naglalakbay ng mag-isa, nagiging tagapagtanggol ng sariling prinsipyo.
 29. Ang nagtatanim ng kahoy, may alam kung paano mapanatili ang sarili.
 30. Ang hindi marunong mag-ayos ng buhok, parang naglalakbay na may hangin sa mukha.
 31. Ang may mataas na pangarap, nagtatagumpay sa gitna ng hamon.
 32. Ang hindi marunong magsikap, laging nagtatanong kung bakit wala siyang nararating.
 33. Ang hindi marunong sumubok, hindi marunong magtagumpay.
 34. Ang naglalakbay nang mag-isa, nagiging sandalan ng iba.
 35. Ang hindi marunong magsipilyo, laging tinutukso ng ngipin.
 36. Ang hindi marunong maglambing, laging nag-iisa sa dilim.
 37. Ang hindi marunong makiramdam, parang batang naglalaro sa kalsada.
 38. Ang naglalakad ng malumanay, nagiging kasama sa landas.
 39. Ang hindi marunong mag-ayos ng kama, parang may hangin sa gabi.
 40. Ang nagtatanim ng gulay, laging may handa sa hapag-kainan.
 41. Ang hindi marunong magtipid, nagiging aktor sa hirap ng buhay.
 42. Ang hindi marunong makuntento, laging nagtatanong kung may mas maganda pa.
 43. Ang mabuting halimbawa, nagdadala ng inspirasyon.
 44. Ang hindi marunong makipag-usap, laging nag-iisa sa madilim na sulok.
 45. Ang hindi marunong magluto ng itlog, laging gutom.
 46. Ang naglalakbay na may bitbit na ngiti, palaging nakakarating sa masaya.
 47. Ang hindi marunong magtanim ng halaman, nagiging eksperto sa pamumulaklak ng dahon.
 48. Ang hindi marunong magluto ng adobo, laging iniinvite sa potluck.
 49. Ang buhay ay parang basketball, may mga pagkakataong kailangan mong bumato para manalo.
 50. Ang hindi marunong magligpit ng kalat, laging nag-iisa sa kanyang gusali ng basura.
 51. Ang naglalakad nang mag-isa, nagiging tagapagtanggol ng sariling pangarap.
 52. Ang hindi marunong magtanim, hindi marunong mag-ani.
 53. Ang hindi marunong magpahalaga, laging nauubusan ng kaibigan.
 54. Ang hindi marunong mag-ehersisyo, nagiging alien sa sariling katawan.
 55. Ang naglalakbay na may bitbit na kanta, palaging may tugtog sa kanyang puso.
 56. Ang hindi marunong magtipid sa kwento, laging napipilitang magpa-commercial.
 57. Ang hindi marunong magtapon ng basura, laging naiipon ang sama ng loob.
 58. Ang hindi marunong maghintay, laging napag-iiwanan.
 59. Ang buhay ay parang weather forecast, minsan sunny, minsan gloomy.
 60. Ang hindi marunong maglaba ng plato, laging nag-aagawan sa kusina.
 61. Ang hindi marunong magbigay, parang tambak ng papel sa kalsada.
 62. Ang naglalakad ng mag-isa, nagiging guro ng sariling lakad.
 63. Ang hindi marunong magpatawad, parang naglalakbay na may mabigat na bagahe.
 64. Ang hindi marunong magsabi ng totoo, laging nagkakasakit ng bibig.
 65. Ang hindi marunong mag-impok, nagiging customer ng mabilisan.
 66. Ang naglalakbay na may mabigat na bagahe, natututong magtimpi.
 67. Ang hindi marunong magtanim ng rosas, laging nag-aalala na baka masaktan.
 68. Ang hindi marunong magmahal, nagiging eksperto sa pagiging malamig.
 69. Ang hindi marunong magtrabaho, nagiging customer ng mabilisan.
 70. Ang buhay ay parang pag-aaral, laging may mga leksyon na dapat matutunan.
 71. Ang hindi marunong magtanim ng puno, laging nagtataka bakit umaasenso ang iba.
 72. Ang hindi marunong maglaba ng damit, laging nagtataka kung bakit nagkakaroon ng kulubot.
 73. Ang naglalakbay na may butas na sapatos, natututong magtagumpay sa kabila ng paghihirap.
 74. Ang hindi marunong makiramdam sa damdamin ng iba, laging nag-iisa sa kanyang mundo.
 75. Ang hindi marunong magtanim ng kamatis, laging nagtataka kung bakit mura lang.
 76. Ang nagtatanim ng kasinungalingan, laging nabubuko.
 77. Ang hindi marunong magtanim ng hangin, laging walang puwang.
 78. Ang naglalakbay na may bitbit na kwento, palaging may kahulugan ang bawat hakbang.
 79. Ang hindi marunong maglaba ng damit, laging binabalikan ng kanyang panglalait.
 80. Ang hindi marunong magmahal ng sariling katawan, laging nagpapakasal sa ilalim ng kumot.
 81. Ang buhay ay parang pag-aaral ng math, minsan kahit ano ang gawin mo, hindi mo pa rin maintindihan.
 82. Ang hindi marunong mag-impok ng halakhak, laging nagtataka kung bakit masaya ang iba.
 83. Ang hindi marunong magsimpatiya, laging nag-iisa sa oras ng pangangailangan.
 84. Ang naglalakbay na may malamlam na ilaw, natututong magtagumpay sa dilim.
 85. Ang hindi marunong mag-ehersisyo, laging may katawan na parang puzzle na kulang ang mga piraso.
 86. Ang hindi marunong mag-impok ng ngiti, laging nagdudulot ng lungkot.
 87. Ang hindi marunong magtanim ng trigo, laging nagtataka bakit nangangamoy tinapay.
 88. Ang naglalakbay na may bitbit na pag-asa, palaging nakakarating sa kanyang pangarap.
 89. Ang hindi marunong magtanim ng kape, laging nagtataka kung bakit mura lang ang kapehan.
 90. Ang hindi marunong magtanim ng ngiti, laging may bagabag.
 91. Ang buhay ay parang isang malaking playground, kailangan mo lang malaman kung saan ka dapat tumalon.
 92. Ang hindi marunong magluto ng lugaw, laging nagtataka kung bakit mura lang ang meryenda.
 93. Ang hindi marunong magpahalaga sa sariling pamilya, laging nag-iisa sa kanyang palasyo.
 94. Ang naglalakbay na may bitbit na panyo, palaging handang punasan ang kanyang luha.
 95. Ang hindi marunong magbigay, laging nauubusan ng kakulangan.
 96. Ang hindi marunong mag-impok ng oras, laging napapag-iwanan.
 97. Ang naglalakbay na may bitbit na payong, palaging handa sa anumang pag-ulan.
 98. Ang hindi marunong magpatawad, nagdudulot ng sariling pighati.
 99. Ang hindi marunong mag-ehersisyo, nagiging gwapo sa salamin lang.
 100. Ang hindi marunong mag-impok ng kasayahan, laging nagdudulot ng sariling lungkot.
 101. Ang hindi marunong magtanim ng halaman, laging nagtataka kung bakit tila nagmumula ang kaligayahan sa likod ng dahon.
 102. Ang buhay ay parang teleserye, minsan may drama, minsan may kilig, pero palaging may aral.
 103. Ang hindi marunong mag-impok ng tawa, laging nagiging kasangkapan ng lungkot.
 104. Ang hindi marunong magtanim ng gulay, laging nagtataka kung bakit sa gulay may tinatawag na green thumb.
 105. Ang naglalakbay ng mag-isa, nagiging makabayan sa sariling paglalakbay.
 106. Ang hindi marunong magpahalaga sa tubig, laging nauubusan ng inumin.
 107. Ang hindi marunong mag-impok ng pasensya, laging nauubusan ng tibay.
 108. Ang hindi marunong magtago, laging nahuhuli sa harap ng tagahuli.
 109. Ang nagtatanim ng magandang hangarin, may ani ng kabutihan.
 110. Ang hindi marunong mag-impok ng lakas, laging nauubusan sa gitna ng kagipitan.
 111. Ang hindi marunong mag-impok ng pangarap, nagiging bihirang magsilbing inspirasyon.
 112. Ang naglalakbay na may bitbit na musika, palaging may tugtog sa kanyang puso.
 113. Ang hindi marunong magtago ng sikreto, laging nauuwi sa gulo.
 114. Ang hindi marunong magsikap, nagiging bihirang sumikapin.
 115. Ang buhay ay parang sunrise, kahit anong mangyari, palaging may pag-asa.
 116. Ang hindi marunong mag-impok ng aral, laging nagtatanong kung bakit hindi natuto.
 117. Ang nagtatanim ng kabaitan, inaani ang mga ngiti ng iba.
 118. Ang hindi marunong magtago ng galit, laging sumisiklab.
 119. Ang hindi marunong mag-impok ng pangarap, nagiging tagpo lamang sa isang kwento.
 120. Ang hindi marunong mag-impok ng kasayahan, laging napag-iiwanan ng pag-asa.
 121. Ang naglalakbay na may bitbit na pangarap, palaging may takbo sa kanyang landas.
 122. Ang hindi marunong magtago ng tamis, laging nauubusan ng tamis.
 123. Ang hindi marunong mag-impok ng oras, laging naguguluhan.
 124. Ang naglalakbay na may bitbit na kamera, palaging may alaala sa bawat paglalakbay.
 125. Ang hindi marunong magtanim ng pangarap, nagiging taglay ng pangarap ng iba.
 126. Ang hindi marunong magtago ng saya, laging nakikita sa ningning ng mga mata.
 127. Ang hindi marunong mag-impok ng inspirasyon, laging nagtatanong kung paano maging masigla.
 128. Ang naglalakbay nang may kasamang pamilya, nagiging mas maligaya ang paglalakbay.
 129. Ang hindi marunong mag-impok ng tibay, laging nagugulat kung bakit lumalaban sa pag-ibig.
 130. Ang hindi marunong magtanim ng magandang damdamin, laging nagtataka kung bakit maligaya ang iba.
 131. Ang naglalakbay na may bitbit na ngiti, palaging natatangi sa mata ng ibang naglalakbay.
 132. Ang hindi marunong mag-impok ng mga magagandang salita, laging nauubusan ng puwang sa puso.
 133. Ang hindi marunong magtago ng kakaibang talento, laging iniimbita sa talent show.
 134. Ang nagtatanim ng pag-unawa, aani ng masusing pakikisama.
 135. Ang hindi marunong mag-impok ng lakas ng loob, laging napipigilang mangarap ng malaki.
 136. Ang hindi marunong magtago ng pag-asa, laging may liwanag kahit sa madilim na landas.
 137. Ang naglalakbay na may bitbit na camera phone, palaging may kuha sa bawat paglalakad.
 138. Ang hindi marunong mag-impok ng saya, laging nauubusan ng ngiti.
 139. Ang hindi marunong magtago ng pangarap, laging nakikita ang kinabukasan sa harap.
 140. Ang nagtatanim ng kahandaan, aani ng tiwala sa sarili.
 141. Ang hindi marunong mag-impok ng magandang karanasan, laging nagtataka kung bakit masaya ang iba.
 142. Ang hindi marunong magtago ng pagmamahal, laging napapansin sa mga munting gawain.
 143. Ang naglalakbay na may bitbit na payong, palaging handang magbigay ng lilim sa iba.
 144. Ang hindi marunong mag-impok ng pangarap, laging nagtatanong kung paano maging tagumpay.
 145. Ang hindi marunong magtago ng pangarap, laging nakikita ang lihim na tagumpay.
 146. Ang naglalakbay na may bitbit na notebook, palaging handang magsulat ng mga pag-asa.
 147. Ang hindi marunong mag-impok ng pangarap, laging nagtataka kung paano makakarating sa tuktok.
 148. Ang hindi marunong magtago ng kasipagan, laging nauubusan ng gana.
 149. Ang naglalakbay na may bitbit na kaalaman, palaging may mailalabas na matutunan.
 150. Ang hindi marunong mag-impok ng inspirasyon, laging nagtatanong kung saan nanggagaling ang mga ideya.
 151. Ang hindi marunong magtago ng pangarap, laging nakakakita ng pag-asa kahit saan.
 152. Ang nagtatanim ng sipag, aani ng matagumpay na ani.
 153. Ang hindi marunong mag-impok ng tagumpay, laging nagtatanong kung ano ang sikreto.
 154. Ang hindi marunong magtago ng pangarap, laging nagkakaroon ng pag-asa sa mga bagay.
 155. Ang naglalakbay na may bitbit na pangarap, palaging may pag-asa sa bawat hakbang.
 156. Ang hindi marunong mag-impok ng kasiyahan, laging nagtataka kung paano maging masaya.
 157. Ang hindi marunong magtago ng pangarap, laging nagdadala ng pangarap sa ibang tao.
 158. Ang nagtatanim ng pangarap, aani ng pag-asa.
 159. Ang hindi marunong mag-impok ng pagmamahal, laging nagtatanong kung paano maging makulay ang buhay.
 160. Ang hindi marunong magtago ng pangarap, laging nagdadala ng inspirasyon sa ibang tao.
 161. Ang naglalakbay na may bitbit na pagmamahal, palaging may lihim na sagot sa pagkakawala.
 162. Ang hindi marunong mag-impok ng tagumpay, laging nagtatanong kung paano maging masigla.
 163. Ang hindi marunong magtago ng pangarap, laging nagdadala ng pag-asa sa ibang tao.
 164. Ang nagtatanim ng pangarap, aani ng tagumpay.
 165. Ang hindi marunong mag-impok ng pagmamahal, laging nagtatanong kung paano maging makulay ang buhay.
 166. Ang hindi marunong magtago ng pangarap, laging nagdadala ng inspirasyon sa ibang tao.
 167. Ang naglalakbay na may bitbit na pagmamahal, palaging may lihim na sagot sa pagkakawala.
 168. Ang hindi marunong mag-impok ng tagumpay, laging nagtatanong kung paano maging masigla.
 169. Ang hindi marunong magtago ng pangarap, laging nagdadala ng pag-asa sa ibang tao.
 170. Ang nagtatanim ng pangarap, aani ng tagumpay.
 171. Ang hindi marunong mag-impok ng pagmamahal, laging nagtatanong kung paano maging makulay ang buhay.
 172. Ang hindi marunong magtago ng pangarap, laging nagdadala ng inspirasyon sa ibang tao.
 173. Ang naglalakbay na may bitbit na pagmamahal, palaging may lihim na sagot sa pagkakawala.
 174. Ang hindi marunong mag-impok ng tagumpay, laging nagtatanong kung paano maging masigla.
 175. Ang hindi marunong magtago ng pangarap, laging nagdadala ng pag-asa sa ibang tao.
 176. Ang nagtatanim ng pangarap, aani ng tagumpay.
 177. Ang hindi marunong mag-impok ng pagmamahal, laging nagtatanong kung paano maging makulay ang buhay.
 178. Ang hindi marunong magtago ng pangarap, laging nagdadala ng inspirasyon sa ibang tao.
 179. Ang naglalakbay na may bitbit na pagmamahal, palaging may lihim na sagot sa pagkakawala.
 180. Ang hindi marunong mag-impok ng tagumpay, laging nagtatanong kung paano maging masigla.
 181. Ang hindi marunong magtago ng pangarap, laging nagdadala ng pag-asa sa ibang tao.
 182. Ang nagtatanim ng pangarap, aani ng tagumpay.
 183. Ang hindi marunong mag-impok ng pagmamahal, laging nagtatanong kung paano maging makulay ang buhay.
 184. Ang hindi marunong magtago ng pangarap, laging nagdadala ng inspirasyon sa ibang tao.
 185. Ang naglalakbay na may bitbit na pagmamahal, palaging may lihim na sagot sa pagkakawala.
 186. Ang hindi marunong mag-impok ng tagumpay, laging nagtatanong kung paano maging masigla.
 187. Ang hindi marunong magtago ng pangarap, laging nagdadala ng pag-asa sa ibang tao.
 188. Ang nagtatanim ng pangarap, aani ng tagumpay.
 189. Ang hindi marunong mag-impok ng pagmamahal, laging nagtatanong kung paano maging makulay ang buhay.
 190. Ang hindi marunong magtago ng pangarap, laging nagdadala ng inspirasyon sa ibang tao.
 191. Ang naglalakbay na may bitbit na pagmamahal, palaging may lihim na sagot sa pagkakawala.
 192. Ang hindi marunong mag-impok ng tagumpay, laging nagtatanong kung paano maging masigla.
 193. Ang hindi marunong magtago ng pangarap, laging nagdadala ng pag-asa sa ibang tao.
 194. Ang nagtatanim ng pangarap, aani ng tagumpay.
 195. Ang hindi marunong mag-impok ng pagmamahal, laging nagtatanong kung paano maging makulay ang buhay.
 196. Ang hindi marunong magtago ng pangarap, laging nagdadala ng inspirasyon sa ibang tao.
 197. Ang naglalakbay na may bitbit na pagmamahal, palaging may lihim na sagot sa pagkakawala.
 198. Ang hindi marunong mag-impok ng tagumpay, laging nagtatanong kung paano maging masigla.
 199. Ang hindi marunong magtago ng pangarap, laging nagdadala ng pag-asa sa ibang tao.
 200. Ang hindi marunong magtago ng pangarap, laging nagdadala ng pang-akit sa ibang tao.
 201. Ang nagtatanim ng pagsasaalang-alang, aani ng maraming kaibigan.
 202. Ang hindi marunong mag-impok ng matapat na pagtuturing, laging nagiging pangit sa ibang mata.
 203. Ang hindi marunong magtago ng pangarap, laging nagdadala ng inspirasyon sa ibang tao.
 204. Ang naglalakbay na may bitbit na pangarap, palaging may pag-asa sa bawat hakbang.
 205. Ang hindi marunong mag-impok ng kasiyahan, laging nagtataka kung paano maging masaya.
 206. Ang hindi marunong magtago ng pangarap, laging nagdadala ng pang-akit sa ibang tao.
 207. Ang nagtatanim ng pagtitiyaga, aani ng masiglang buhay.
 208. Ang hindi marunong mag-impok ng matapat na pagtuturing, laging nagiging pangit sa ibang mata.
 209. Ang hindi marunong magtago ng pangarap, laging nagdadala ng inspirasyon sa ibang tao.
 210. Ang naglalakbay na may bitbit na pangarap, palaging may pag-asa sa bawat hakbang.
 211. Ang hindi marunong mag-impok ng kasiyahan, laging nagtataka kung paano maging masaya.
 212. Ang hindi marunong magtago ng pangarap, laging nagdadala ng pang-akit sa ibang tao.
 213. Ang nagtatanim ng pagtitiyaga, aani ng masiglang buhay.
 214. Ang hindi marunong mag-impok ng matapat na pagtuturing, laging nagiging pangit sa ibang mata.
 215. Ang hindi marunong magtago ng pangarap, laging nagdadala ng inspirasyon sa ibang tao.
 216. Ang naglalakbay na may bitbit na pangarap, palaging may pag-asa sa bawat hakbang.
 217. Ang hindi marunong mag-impok ng kasiyahan, laging nagtataka kung paano maging masaya.
 218. Ang hindi marunong magtago ng pangarap, laging nagdadala ng pang-akit sa ibang tao.
 219. Ang nagtatanim ng pagtitiyaga, aani ng masiglang buhay.
 220. Ang hindi marunong mag-impok ng matapat na pagtuturing, laging nagiging pangit sa ibang mata.
 221. Ang hindi marunong magtago ng pangarap, laging nagdadala ng inspirasyon sa ibang tao.
 222. Ang naglalakbay na may bitbit na pangarap, palaging may pag-asa sa bawat hakbang.
 223. Ang hindi marunong mag-impok ng kasiyahan, laging nagtataka kung paano maging masaya.
 224. Ang hindi marunong magtago ng pangarap, laging nagdadala ng pang-akit sa ibang tao.
 225. Ang nagtatanim ng pagtitiyaga, aani ng masiglang buhay.

20 Kasabihan ni Jose Rizal

 1. “Ang di pagtanggap sa pagkakamali ay pagtanggi sa pag-unlad.”
 2. “Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan.”
 3. “Ang edukasyon ang susi sa kaharian ng karunungan.”
 4. “Ang bayan ko’y tanging ikaw at walang iba.”
 5. “Ang kabataan ang pag-asa ng bayan.”
 6. “Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, daig pa ang hayop at malansang isda.”
 7. “Ang hindi marunong umangkop, ay malamang makakain.”
 8. “Ang hindi marunong lumingon sa nakaraan ay parang ibon na hindi alam ang kanyang kinagisnan.”
 9. “Ang hindi magmahal sa sariling wika, ay higit pa sa hayop at malansang isda.”
 10. “Ang taong di marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan.”
 11. “Ang hindi magmahal sa kanyang wika ay higit pa sa hayop at malansang isda.”
 12. “Ang tao’y ipinanganak na may karapatan at kalayaan.”
 13. “Ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan.”
 14. “Ang hindi marunong magmahal ng sariling wika ay mas masahol pa sa malansang isda.”
 15. “Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan.”
 16. “Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan.”
 17. “Higit sa lahat ng gawain ay pagyamanan ang oras.”
 18. “Ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan.”
 19. “Ang hindi marunong magmahal ng sariling wika ay higit pa sa malansang isda.”
 20. “Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan.”

Kasabihan tungkol sa Pandemya

 1. Sa panahon ng pandemya, ang pagtutulungan ay susi sa pagtagumpay.
 2. Ang kahalagahan ng social distancing ay paraang pampatibay ng kalusugan.
 3. Sa bawat maskara, itinataguyod ang kapakanan ng kapwa.
 4. Ang pag-iingat ay haligi ng kaligtasan sa panahon ng pandemya.
 5. Sa gitna ng krisis, nagsusulong ng malasakit at pagkakaisa.
 6. Ang kahusayan sa pagsunod sa health protocols ay sagisag ng responsableng mamamayan.
 7. Ang pagtutok sa kalusugan, armas laban sa hamon ng pandemya.
 8. Sa pag-aalaga sa sarili, nakakatulong sa pag-aalaga ng iba.
 9. Ang pag-iwas sa matitinding lugar, depensa laban sa virus.
 10. Sa pagtutulungan, nababawasan ang bigat ng krisis na dulot ng pandemya.
 11. Ang pagkakaroon ng disiplina, pangunahing depensa laban sa pagkalat ng sakit.
 12. Sa pagtutok sa mental na kalusugan, nababawasan ang epekto ng kaba at takot.
 13. Ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa, nagpapalakas sa puso sa gitna ng krisis.
 14. Ang pagtangkilik sa lokal na produkto, suporta sa ekonomiya sa panahon ng pandemya.
 15. Sa pag-aalaga sa pangangatawan, bumubuo ng barikadang laban sa virus.
 16. Ang pagpapahalaga sa kalusugan, pangunahing investisyon para sa kinabukasan.
 17. Sa pagiging handa, nababawasan ang pinsalang dulot ng pandemya.
 18. Ang pag-aaral mula sa karanasan ng pandemya, nagpapalakas sa paghahanda para sa hinaharap.
 19. Sa pagiging bukas sa mga bagong kaalaman, mas mabilis na nasusulusyonan ang mga hamon.
 20. Ang pagtutok sa mas makakabuti sa kapwa, naglalayon ng mas maginhawang bukas sa kabila ng pandemya.

Ang kasabihan, isang pintig ng ating kultura, ay hindi lamang nakatago sa almanak ng nakaraan. Ito’y buhay, bumabalot sa ating araw-araw na eksistensya, nagdudulot ng kakaibang ilaw sa gitna ng gabi ng ating mga paniniwala. Sa bawat salitang bumubuo nito, nagiging mitsa tayo ng pag-usbong ng kaisipan at pagpapalalim ng ating pang-unawa sa buhay.

Sa pagbabahagi ng mga gintong hibla ng kasabihan, tayo ay nagiging tagapagtaguyod ng malaon nang tradisyon ng karunungan. Ang bawat paalala ng kasabihan ay isang pagtawid sa kaharian ng kaalaman, nag-aanyaya sa lahat na magsidatingan at samahan ang paglalakbay tungo sa masalimuot ngunit makabuluhang pag-unlad. At sa pagpasa-pasa ng mga ito, hindi lang tayo nagbibigay, kundi pati na rin tayo’y nagsisilbing tanglaw sa dilim ng kawalan.