Panghalip Pamatlig: Kahulugan, Uri, at Mga Halimbawa Nito

Posted on

Sa kakaibang lansangan ng komunikasyon at pagsisiwalat ng damdamin, nagsilbing gabay ang wikang Filipino sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Isa sa mga kamangha-manghang bahagi ng gramatika nito ang panghalip pamatlig, isang instrumento na nagbibigay-daan sa atin na maiparating ang ating mga saloobin nang mabilis at masusing hindi kinakailangang ulitin ang pangalan ng bagay. Sa paksang ito, susuriin natin ang mga kahulugan, uri, at mga halimbawa nito ng panghalip pamatlig upang mas maunawaan kung paanong nagiging masalimuot ang ating wika.

Sa madlang iba’t ibang anyo ng pagsasalita at pagsulat, itatampok natin ang mga kakaibang aspeto ng panghalip pamatlig, na naglalaman ng mga likas at makabagong pahayag ng damdamin ng mga Pilipino sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay.

Panghalip Pamatlig
Panghalip Pamatlig

Ano ang Panghalip Pamatlig

Pangunahing pang-akit sa ating wika, ang panghalip pamatlig ay gaya ng mahiwagang tagapalit sa mga pangalan ng tao, bagay, o kahit ano’ng itinuturo sa mga pangungusap. Isa itong uri ng panghalip na may kakayahang magsilbing hinuha sa ating kaisipan at karanasan, at kadalasang itinuturing na kamukha ng tinatawag na “demonstrative pronoun” sa wikang Ingles dahil sa pagbibigay-diin sa pagsasaayos ng pahayag o pagtuturo ng partikular na bagay.

Sa intrikadong mundo ng gramatika, bumubuo ang panghalip pamatlig ng isang espesyal na lugar. Ito’y isang instrumento ng pagsasalita na nagdudulot ng gulat at pag-unawa, na naglalarawan ng mga tila kakaibang bigkas sa ating pang-araw-araw na wika.

Uri ng Panghalip Pamatlig

Paukol o Paari

Ang uri ng wika na ito ay nagbibigay-diin at nagpapakita ng pagtukoy o pagtuturo sa isang bagay, lugar, o pangyayari na malapit sa taong nagsasalita. Karaniwang mga salita sa pormulang ito ay ang “dito,” “rito,” “diyan,” “dine,” “riyan,” “doon,” “roon,” “nire,” “nito,” “niyan,” “niyon,” at “noon,” na naglalarawan ng kinalalagyan o lokasyon ng isang bagay.

Sa paggamit ng mga salitang ito, mas nagiging malinaw ang pagtukoy sa lugar o bagay na tinutukoy ng nagsasalita. Narito ang ilang pagpapalawak sa mga halimbawa:

 1. “Dito ako nakatira, nagpapakita ng partikular na lokasyon kung saan naninirahan ang nagsasalita.”
 2. “Kumain na tayo rito, nangangahulugang malapit na at handa na ang pagkain.”
 3. “Diyan sa kanto ang simbahan, nagbibigay ng partikular na direksiyon o lugar kung saan matatagpuan ang simbahan.”
 4. “Inilagay ko ang pera dine, isang paraan ng pagtuturo kung saan inilagay ang pera.”
 5. “Lumipat riyan ang pamilya ni Ambo, nagpapahiwatig ng paglipat sa isang partikular na lugar na tinutukoy.”

Sa ganitong paraan, ang pormulang ito ay nagbibigay ng masusing pagtukoy sa mga lokasyon o bagay, nagpapadali sa komunikasyon, at nagbibigay-linaw sa pagsasalita ng nagsasalita.

Panlunan

Ang uri ng wika na ito ay nagbibigay-diin at nagpapakita ng pagtukoy o pagpapahayag ng pook o lokasyon. Karaniwang mga salita sa pormulang ito ay ang “nandito,” “nandoon,” “naroon,” “narini,” “nandini,” “narito,” “nariyan,” at “nandiyan,” na naglalarawan ng kinalalagyan o lugar na tinutukoy ng nagsasalita.

Sa paggamit ng mga salitang ito, mas naiipahayag ang malinaw na lokasyon o kinaroroonan ng isang bagay. Narito ang ilang pagpapalawak sa mga halimbawa:

 1. “Nandito ang aking ina, naglalarawan ng kanyang kasalukuyang lokasyon o kinaroroonan.”
 2. “Nandoon ang kanyang aso, nagbibigay ng impormasyon kung saan matatagpuan ang aso.”
 3. “Naroon ang aming guro, naglalarawan ng lokasyon kung saan makikita ang guro.”
 4. “Narini lang pala ang aking paboritong aklat, nagpapahayag ng espesipikong lugar kung saan matatagpuan ang aklat.”
 5. “Nandini ang kapatid na hinahanap mo, nagbibigay ng malinaw na direksiyon kung saan matatagpuan ang hinahanap na kapatid.”

Sa ganitong paraan, ang pormulang ito ay nagbibigay ng masusing pagtukoy sa mga lokasyon o pook, nagpapadali sa pag-unawa, at nagbibigay-linaw sa pagsasalita ng nagsasalita.

Paturol

Ang uri ng wika na ito ay naglalaman ng mga salitang naglalarawan o nagtuturo sa kinalalagyan ng isang bagay, tao, o pangyayari na malapit sa nagsasalita, sa kinakausap, o pinag-uusapan. Karaniwang mga salita sa pormulang ito ay ang “ito,” “ire,” “iyan,” “yaan,” “iyon,” at “yaon,” na naglalarawan o nagtuturo ng kinaroroonan o kalagayan ng isang bagay.

Sa paggamit ng mga salitang ito, mas naiipahayag ang partikular na lokasyon o sitwasyon ng isang bagay na malapit sa nagsasalita. Narito ang ilang pagpapalawak sa mga halimbawa:

 1. “Ito ang aking cellphone, nagpapakita ng direksiyon ng cellphone na malapit sa nagsasalita.”
 2. “Ire ang isinulat niya sa papel, naglalarawan kung ano ang naisulat sa papel na malapit sa nagsasalita.”
 3. “Iyan ang aking katabi, nagtuturo ng direksiyon ng isang tao o bagay na malapit sa nagsasalita.”
 4. “Yaan ang aking bahay, nagpapahayag ng lokasyon ng bahay na malapit sa nagsasalita.”
 5. “Iyon ang nais kong sapatos, nagbibigay ng impormasyon sa lokasyon o klase ng sapatos na nais ng nagsasalita.”

Sa ganitong paraan, ang pormulang ito ay nagbibigay ng masusing pagtuturo sa mga bagay na malapit sa nagsasalita, nagpapadali sa komunikasyon, at nagbibigay-linaw sa pagsasalita ng nagsasalita.

Patulad

Ang uri ng wika na ito ay naglalarawan at nagbibigay-diin sa paghahambing, pagkukumpara, at pagtukoy ng mga bagay, salita, o kaisipan. Karaniwang ginagamit dito ang mga pormulang “ganito,” “ganire,” “ganyan,” at “ganoon” upang maipakita ang partikular na katangian, anyo, o kondisyon ng isang bagay.

Sa halip na limitahan ang kahulugan sa isang simpleng paglalarawan, maaaring gamitin ang pormulang ito upang bigyan ng masusing kasaysayan o konteksto ang isang paksang tinutukoy. Narito ang ilang pagpapalawak ng mga halimbawa:

 1. “Ang hilig kong gupit ay ganito, isang kombinasyon ng moderno at kakaibang estilo na sumasalamin sa aking personal na pananaw sa fashion.”
 2. “Sa ganireng paraan ng pagsusulat ng kanyang pangalan, isinusulat ko ito ng may pagmamahal at paggalang upang ipakita ang kahalagahan ng kanyang identidad.”
 3. “Ganyan ang kaakit-akit na estilo ng pananamit ng aking lola, na nagdadala ng isang pambansang alaala ng ating kultura at kasaysayan.”
 4. “Ganoon din ang aking nararamdaman, isang masusing pag-unawa at pagtanggap sa mga pagbabago sa aking paligid.”
 5. “Ganito pala ang kakaibang lasa ng sisig, isang masalimuot na karanasan ng lasa na nagbukas sa akin sa mga iba’t ibang kultura sa pagkain.”

Sa ganitong paraan, mas naiiba ang mga pahayag at may mas malalim na pagsusuri, na naglalaman ng damdamin, opinyon, at pangkalahatang perspektiba ng nagsasalita. Ito ay naglalayong magbahagi ng mas malawak na pang-unawa at pag-unlad sa komunikasyon.

Pahimaton

Ang uri ng wika na ito ay nagbibigay-diin at nagpapakita ng pagtukoy o pagtawag ng atensiyon sa mga bagay, tao, o pangyayari. Karaniwang mga salita sa pormulang ito ay ang “ayan,” “ayun,” “eto,” “heto,” “hayan,” at “hayun,” na naglalarawan ng lokasyon o pagkakaroon ng isang bagay sa isang partikular na oras o lugar.

Sa pamamagitan ng mga salitang ito, mas nabibigyang diin ang partikular na paksang tinutukoy, at nagiging mas malinaw ang komunikasyon. Narito ang mga pagpapalawak sa ilang halimbawa:

 1. “Ayan na ang kotse niya, nagpapakita ng kanyang pagdating o pag-aari ng sasakyan.”
 2. “Ay, ayun! Nakita ko na ang kapatid mo, nangangahulugang nahanap ko na siya sa partikular na lugar.”
 3. “Eto ang susi ng kwarto, na nagpapahayag ng pag-aalok o pagbibigay ng access sa partikular na silong.”
 4. “Heto ang aking pabaon sa iyo, isang ekspresyon ng pagbibigay o paghahandog ng regalo o bagay.”
 5. “Hayun ang pusa sa bubong, isang paraan ng pagpapahayag na naglalarawan kung nasaan ang pusa sa isang partikular na lokasyon.”

Sa ganitong paraan, ang pormulang ito ay naglalaman ng masusing pagsasaalang-alang ng oras, lugar, o konteksto, na nagpapabuti sa komunikasyon at pag-unawa sa pang-araw-araw na usapan.

Halimbawa Pangungusap na Pambungad:

Sa pag-unlad ng ating kaalaman sa wika, mahalaga ang papel ng mga panghalip pamatlig sa pagpapahayag ng mga ideya at kaisipan. Upang mas palawigin ang ating pang-unawa, tutuklasin natin ang iba’t ibang mga halimbawa ng panghalip pamatlig sa pangungusap. Sa pamamagitan ng mga kahulugan at konteksto na ibinibigay ng mga ito, mas mapagtatanto natin kung paanong nagbibigay kulay at saysay ang panghalip pamatlig sa ating pang-araw-araw na pakikipagtalastasan.

 1. “Iba pang Mga Halimbawa ng Panghalip Pamatlig sa Pangungusap: Nais mo bang maging gayundin ang iyong asal?”
 2. “Ganito ba ang pagluluto ng paborito mong adobo?”
 3. “Ganire ang pakiramdam ko kapag wala ka sa tabi ko.”
 4. “Ganyan ang galak ng puso ko tuwing nakikita kita.”
 5. “Ganoon ang timpla ng kape na gusto ko.”
 6. “Ganito dapat ang pag-aaral ng mga estudyante sa bahay.”
 7. “Hayun, nadiskubre na ang bagong planeta sa kalawakan.”
 8. “Ayan ang napili nating tema para sa project.”
 9. “Ayun, natapos na ang proyekto natin.”
 10. “Eto ang masarap na pagkain na inihanda ko para sa’yo.”
 11. “Heto ang mga larawan ng ating pamilya noong bakasyon.”
 12. “Doon sa gilid ang pinakamagandang tanawin.”
 13. “Ako ay nagtatrabaho roon sa kabilang opisina.”
 14. “Mayroon din ako nito, sabay tayong gagamit.”
 15. “Kumuha ka niyan at ibigay mo kay Lolo.”
 16. “Narito ang kahulugan ng aming paboritong kanta.”
 17. “Nariyan ang mga kaklase mo na nag-aabang na magkita tayo.”
 18. “Nandiyan ang aming guro, naghihintay na simulan ang klase.”
 19. “Ang aking gamit ay nandito sa mesa, huwag mong galawin.”
 20. “Nandoon ang kanyang aklat, naiwan sa silid.”
 21. “Yaon ang mga bagong kasuotan na binili ko kanina.”
 22. “Ito ang aking pera, gamitin mo ito ng maayos.”
 23. “Ire ang kanyang kahoy na ginamit sa proyekto.”
 24. “Iyan ang aming puno na inatupagang itanim sa bakuran.”
 25. “Yaon ang malamig mong iniinom tuwing hapon.”

Konklusyon

Sa pangkalahatan, malinaw na ipinapakita ng panghalip pamatlig ang kahalagahan nito sa pagsasaad ng pangungusap. Ang wika ay nagiging mas malinaw at masining dahil sa mga panghalip pamatlig na nagbibigay-turing at lokasyon sa mga bagay, tao, o pangyayari. Ang iba’t ibang uri nito, tulad ng “ito,” “ire,” “iyan,” at iba pa, ay nagdudulot ng masusing paglalarawan at nagpapakita ng masusing relasyon sa pagitan ng nagsasalita at ng kanyang ipinalilihim o iniuukit na paksang binibigkas.

Sa paglalagom, ang panghalip pamatlig ay isang mahalagang bahagi ng wika na nagbibigay-kahulugan at umuukit ng susing papel sa pagganap ng pangungusap. Ang panghalip pamatlig ay tila isang malikhaing pinta na nagbibigay ng masusing larawan sa ating pang-araw-araw na komunikasyon. Sa paggamit ng mga halimbawa, naihahayag nito ang pagnanasa ng isang tao na maging malinaw at masining sa kanyang pagsasalita, nagiging sentro ng masusing pagsusuri at pang-unawa ng wika sa ating lipunan.